เนื้อเพลง Naked คำอ่านไทย Jon Bon Jovi

My friend had a girlfriend
( มาย ฟเร็นด แฮ็ด อะ เกลิลเฟรน)
She liked her drink
(ชี ลิค เฮอ ดริงค)
S*cked the head off her lagger
(เอส *cked เดอะ เฮ็ด ออฟฟ เฮอ lagger)
Threw me a wink
(ธรู มี อะ วิงค)
And she said to me ” Buddy, what’s your sign? ”
(แอ็นด ชี เซ็ด ทู มี ” บัดดิ , ว็อท ยุร ไซน “)

I was off I was runnin’
(ไอ วอส ออฟฟ ไอ วอส รูนนิน)
Knocked me clean off my feet
(น็อค มี คลีน ออฟฟ มาย ฟีท)
Her tongue kept on selling
(เฮอ ทัง เค็พท ออน เซลลิง)
What any blind man could see
(ว็อท เอนอิ บไลนด แม็น เคิด ซี)
I just kept on stumbling through the stop signs
(ไอ จัซท เค็พท ออน สตัมบลิง ธรู เดอะ ซท็อพ ไซน)

She said ” What you hiding underneath that shirt? ”
(ชี เซ็ด ” ว็อท ยู ไฮดอิง อันเดอะนีธ แดท เฌิท “)
Right behing the b*ttons there’s a heart that hurts
(ไรท behings เดอะ บี *ttons แดร์ ซา ฮาท แดท เฮิท)
Adam’s evening left the curse
(แอดแอ็ม อีฝนิง เล็ฟท เดอะ เคิซ)
Take it off make it work
(เทค อิท ออฟฟ เมค อิท เวิค)
Naked – Naked – Just get back to basics
(เนคิด เนคิด จัซท เก็ท แบ็ค ทู เบซอิค)
Naked – Face it – You can’t fake it when you’re naked
(เนคิด เฟซ อิท ยู แค็นท เฟค อิท ฮเว็น ยัวร์ เนคิด)
Naked – Face it
(เนคิด เฟซ อิท)
All I’m saying
(ออล แอม เซอิง)

The tail you been chasing
(เดอะ เทล ยู บีน เชซิง)
Put the K back in kink
(พัท เดอะ เค แบ็ค อิน คิงค)
Threw a coin in her jukebox
(ธรู อะ คอยน อิน เฮอ จยูคบ็อคซ)
I started to think
(ไอ ซทาท ทู ธิงค)
She just smiled and offered me a peace sign
(ชี จัซท ซไมล แอ็นด ออฟเฟอะ มี อะ พีซ ไซน)

How far you gonna run in those designer shoes
(เฮา ฟา ยู กอนนะ รัน อิน โฑส ดิไสนเนอะ ฌู)
The soul with holes ain’t gonna be the one you lose
(เดอะ โซล วิฑ โฮล เอน กอนนะ บี ดิ วัน ยู ลูส)
I don’t know which one is worse
(ไอ ด้อนท์ โน ฮวิช วัน อีส เวิซ)
Adam, me or you
(แอดแอ็ม , มี ออ ยู)

Naked – Naked – Just get back to basics
(เนคิด เนคิด จัซท เก็ท แบ็ค ทู เบซอิค)
Naked – Face it – You can’t fake it when you’re naked
(เนคิด เฟซ อิท ยู แค็นท เฟค อิท ฮเว็น ยัวร์ เนคิด)
Naked – Face it
(เนคิด เฟซ อิท)
All I’m saying
(ออล แอม เซอิง)

Take it, embrace it
(เทค อิท , เอ็มบเรซ อิท)
Baby, here we are
(เบบิ , เฮียร วี อาร์)
Can’t you almost… taste it
(แค็นท ยู ออลโมซท เทซท อิท)

Naked – Naked – Just get back to basics
(เนคิด เนคิด จัซท เก็ท แบ็ค ทู เบซอิค)
Naked – Face it – You can’t fake it when you’re
(เนคิด เฟซ อิท ยู แค็นท เฟค อิท ฮเว็น ยัวร์)
Naked – Naked – Naked – Naked
(เนคิด เนคิด เนคิด เนคิด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Naked คำอ่านไทย Jon Bon Jovi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น