เนื้อเพลง Don’t Put Me Out คำอ่านไทย R. Kelly

Baby now I realize
( เบบิ เนา ไอ รีแอะไลส)
All of those times I told you I loved you
(ออล อ็อฝ โฑส ไทม ซาย โทลด ยู ไอ ลัฝ ยู)
I just didn’t show it
(ไอ จัซท ดิ๊นอิน โฌ อิท)
I’m sorry
(แอม ซอริ)

Don’t put me out
(ด้อนท์ พัท มี เอ้า)
Don’t put me out
(ด้อนท์ พัท มี เอ้า)
Don’t put me out
(ด้อนท์ พัท มี เอ้า)
Don’t put me out
(ด้อนท์ พัท มี เอ้า)
Don’t put me out
(ด้อนท์ พัท มี เอ้า)
Don’t put me out
(ด้อนท์ พัท มี เอ้า)
Don’t put me out
(ด้อนท์ พัท มี เอ้า)
Don’t put me out
(ด้อนท์ พัท มี เอ้า)
Don’t put me out
(ด้อนท์ พัท มี เอ้า)
Don’t put me out
(ด้อนท์ พัท มี เอ้า)

I remember when you said to me
(ไอ ริเมมเบอะ ฮเว็น ยู เซ็ด ทู มี)
Don’t talk about it be about it
(ด้อนท์ ทอค อะเบาท ดิธ บี อะเบาท ดิธ)
I should have felt you when you said
(ไอ เชิด แฮ็ฝ เฟ็ลท ยู ฮเว็น ยู เซ็ด)
To me that you were all alone
(ทู มี แดท ยู เวอ ออล อะโลน)
I act like I was doin’ a favor
(ไอ แอ็คท ไลค ไก วอส โดย อะ เฟเฝอะ)
For you cuz you were wit me
(ฟอ ยู คัซ ยู เวอ วิท มี)
Something let me thinking that whatever happens
(ซัมติง เล็ท มี ติ้งกิง แดท ฮว็อทเอฝเออะ แฮพเพ็น)
This would be my home
(ดีซ เวิด บี มาย โฮม)
But I was wrong [I was wrong]
(บัท ไอ วอส ร็อง [ ไอ วอส ร็อง ])
How could I have been so low
(เฮา เคิด ดาย แฮ็ฝ บีน โซ โล)
[How could i have been so low]
([ เฮา เคิด ดาย แฮ็ฝ บีน โซ โล ])
I wrote a song all about it
(ไอ โรท อะ ซ็อง ออล อะเบาท ดิธ)
[Took a pen and wrote a song]
([ ทุค กา เพ็น แอ็นด โรท อะ ซ็อง ])
Wanna hear it, here it go, from now on
(วอนนา เฮีย อิท , เฮียร อิท โก , ฟร็อม เนา ออน)

[1] – I won’t talk about lovin’ you
([ วัน ] ไอ ว็อนท ทอค อะเบาท ลัฝวิน ยู)
Cuz I’m gonna be about lovin’ you
(คัซ แอม กอนนะ บี อะเบาท ลัฝวิน ยู)
I won’t talk about comin’ home
(ไอ ว็อนท ทอค อะเบาท คัมอิน โฮม)
Cuz I’m gonna be about comin’ home
(คัซ แอม กอนนะ บี อะเบาท คัมอิน โฮม)
I won’t talk about both of us
(ไอ ว็อนท ทอค อะเบาท โบธ อ็อฝ อัซ)
Cuz I’m gonna be about both of us
(คัซ แอม กอนนะ บี อะเบาท โบธ อ็อฝ อัซ)
I won’t talk about makin’ sweet love
(ไอ ว็อนท ทอค อะเบาท เมกิน สวี้ท ลัฝ)
Cuz I’m gonna be about makin’ sweet love
(คัซ แอม กอนนะ บี อะเบาท เมกิน สวี้ท ลัฝ)

Now I remember when we used the crib in Studio 12A
(เนา ไอ ริเมมเบอะ ฮเว็น วี ยูซ เดอะ คริบ อิน ซทยูดิโอ 12A)
Clothes and pallets on the floor makin’ sweet love night till day
(คโลฑ แซน แพลเล็ท ออน เดอะ ฟโล เมกิน สวี้ท ลัฝ ไนท ทิล เด)
Used to say I wanna have a baby boy and call him Man
(ยูซ ทู เซ ไอ วอนนา แฮ็ฝ อะ เบบิ บอย แอ็นด คอล ฮิม แม็น)
But now it’s all gone up in smoke and baby I don’t understand
(บัท เนา อิทซ ซอร์ กอน อัพ อิน ซโมค แอ็นด เบบิ ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
All I know that is I was wrong
(ออล ไอ โน แดท อีส ซาย วอส ร็อง)
[Dead wrong, yeah]
([ เด็ด ร็อง , เย่ ])
How could I have stooped so low
(เฮา เคิด ดาย แฮ็ฝ ซทูพ โซ โล)
[How could I have stooped so low]
([ เฮา เคิด ดาย แฮ็ฝ ซทูพ โซ โล ])
I wrote a song about it
(ไอ โรท อะ ซ็อง อะเบาท ดิธ)
[Wrote a song]
([ โรท อะ ซ็อง ])
Wrote about it, here it go, from now on
(โรท อะเบาท ดิธ , เฮียร อิท โก , ฟร็อม เนา ออน)

[Repeat 1]
([ ริพีท วัน ])

Now all the money in the world couldn’t add up to what you did
(เนา ออล เดอะ มันอิ อิน เดอะ เวิลด คูดซึ่น แอ็ด อัพ ทู ว็อท ยู ดิด)
Cuz when I was down and out you took the burden off of me
(คัซ ฮเว็น นาย วอส เดาน แอ็นด เอ้า ยู ทุค เดอะ เบ๊อรํเด้น ออฟฟ อ็อฝ มี)
I never thoguht that when I took her out somehow it’d cause me pain
(ไอ เนฝเวอะ thoguht แดท ฮเว็น นาย ทุค เฮอ เอ้า ซัมฮาว อิทด คอส มี เพน)
I was rooming at the Drake, how the hell you found my name
(ไอ วอส roomings แอ็ท เดอะ เดรก , เฮา เดอะ เฮ็ล ยู เฟานด มาย เนม)
Damn I was wrong [I was wrong]
(แด็ม นาย วอส ร็อง [ ไอ วอส ร็อง ])
How could I have stooped so low
(เฮา เคิด ดาย แฮ็ฝ ซทูพ โซ โล)
[How could I have stooped so low]
([ เฮา เคิด ดาย แฮ็ฝ ซทูพ โซ โล ])
I wrote a song, yeah
(ไอ โรท อะ ซ็อง , เย่)
All about it, here it go, from now on
(ออล อะเบาท ดิธ , เฮียร อิท โก , ฟร็อม เนา ออน)

[Repeat 1]
([ ริพีท วัน ])

I won’t talk about lovin’ you
(ไอ ว็อนท ทอค อะเบาท ลัฝวิน ยู)
Cuz I’m gonna be about lovin’ you
(คัซ แอม กอนนะ บี อะเบาท ลัฝวิน ยู)

Girl, open up the door and let me in this house, please baby
(เกิล , โอเพ็น อัพ เดอะ โด แอ็นด เล็ท มี อิน ดีซ เฮาซ , พลีส เบบิ)
I’m tired of banging on this door the neighbors say I’m loud
(แอม ไทร อ็อฝ แบงกิง ออน ดีซ โด เดอะ เนเบอะ เซ แอม เลาด)
Honey, I beg of you
(ฮันอิ , ไอ เบ็ก อ็อฝ ยู)

Don’t put me out
(ด้อนท์ พัท มี เอ้า)
Don’t put me out
(ด้อนท์ พัท มี เอ้า)
Don’t put me out
(ด้อนท์ พัท มี เอ้า)
Don’t put me out
(ด้อนท์ พัท มี เอ้า)
Don’t put me out
(ด้อนท์ พัท มี เอ้า)
Don’t put me out
(ด้อนท์ พัท มี เอ้า)
Don’t put me out
(ด้อนท์ พัท มี เอ้า)
Don’t put me out
(ด้อนท์ พัท มี เอ้า)
Don’t put me out
(ด้อนท์ พัท มี เอ้า)
Don’t put me out
(ด้อนท์ พัท มี เอ้า)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Put Me Out คำอ่านไทย R. Kelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น