เนื้อเพลง The Way I Was คำอ่านไทย Maroon 5

Making love to a picture frame
( เมคอิง ลัฝ ทู อะ พีคเชอะ ฟเรม)
One more time tonight
(วัน โม ไทม ทุไนท)
You can tell by the lines in her smile
(ยู แค็น เท็ล ไบ เดอะ ไลน ซิน เฮอ ซไมล)
Something is not right
(ซัมติง อีส น็อท ไรท)

Where are you hiding [hiding]
(ฮแว อาร์ ยู ไฮดอิง [ ไฮดอิง ])
She’s on the outside
(ชี ออน ดิ เอาทไซด)
I’m on the inside crying [crying]
(แอม ออน ดิ อีนไซด คไรอิง [ คไรอิง ])
Just another crazy boy
(จัซท แอะนัธเออะ คเรสิ บอย)
Hungry for your
(ฮังกริ ฟอ ยุร)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Hot love
(ฮ็อท ลัฝ)
Wrap yourself around me like a
(แร็พ ยุรเซลฟ อะเรานด มี ไลค เก)
Warm glove
(วอม กลัฝ)
The emptiness leaves me and I’m
(ดิ เอมทิเน็ซ ลีฝ มี แอ็นด แอม)
Filled up
(ฟิล อัพ)
Never need to
(เนฝเวอะ นีด ทู)
Go back to the way i was
(โก แบ็ค ทู เดอะ เว ไอ วอส)
The way i was
(เดอะ เว ไอ วอส)

I tried and tried and tried and tried
(ไอ ทไร แอ็นด ทไร แอ็นด ทไร แอ็นด ทไร)
But i have no concept of consequence
(บัท ไอ แฮ็ฝ โน คอนเซ็พท อ็อฝ คอนซิคเว็นซ)
And I’m a master of self defence
(แอ็นด แอม มา มาซเทอะ อ็อฝ เซ็ลฟ ดิเฟนซ)
Days get longer
(เด เก็ท ลองเงอ)
Life gets shorter
(ไลฟ เก็ท ชอเดอ)
She rips me like no other
(ชี ริพ มี ไลค โน อัฑเออะ)
So oh dripping from head to toe
(โซ โอ ดรีพพิง ฟร็อม เฮ็ด ทู โท)

Where are you hiding [hiding]
(ฮแว อาร์ ยู ไฮดอิง [ ไฮดอิง ])
She’s on the outside
(ชี ออน ดิ เอาทไซด)
I’m on the inside crying [crying]
(แอม ออน ดิ อีนไซด คไรอิง [ คไรอิง ])

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])

I can’t make the same mistake
(ไอ แค็นท เมค เดอะ เซม มิซเทค)
If you lose my love
(อิฟ ยู ลูส มาย ลัฝ)
It was yours to take
(อิท วอส ยุร ทู เทค)
Break down your door
(บเรค เดาน ยุร โด)
Take a little more
(เทค เก ลิ๊ทเทิ่ล โม)
When i need you around
(ฮเว็น นาย นีด ยู อะเรานด)

And I’m so terrified of leaving
(แอ็นด แอม โซ เทลิฟายด์ อ็อฝ ลีฝอิงส)
It’s a new low
(อิทซ ซา นยู โล)
Try and pick me up again but
(ทไร แอ็นด พิค มี อัพ อะเกน บัท)
Let go see how far i get without you
(เล็ท โก ซี เฮา ฟา ไอ เก็ท วิเฑาท ยู)
Desperately need more of your
(เดซเพอะริทลิ นีด โม อ็อฝ ยุร)

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Way I Was คำอ่านไทย Maroon 5

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น