เนื้อเพลง I’ll Fly Away คำอ่านไทย Gillian Welch

Some bright morning, when this life is over
( ซัม ไบร๊ท มอนิง , ฮเว็น ดีซ ไลฟ อีส โอเฝอะ)
I’ll fly away
(แอล ฟไล อะเว)
To that home on God’s celestial shore
(ทู แดท โฮม ออน ก็อด ซิเลซแช็ล โฌ)
I’ll fly away
(แอล ฟไล อะเว)

I’ll fly away, oh Glory
(แอล ฟไล อะเว , โอ กโลริ)
I’ll fly away, in the morning
(แอล ฟไล อะเว , อิน เดอะ มอนิง)
When I die, hallelujah by and by
(ฮเว็น นาย ได , เฮลเลวลูยา ไบ แอ็นด ไบ)
I’ll fly away
(แอล ฟไล อะเว)

When The shadows of this life have gone
(ฮเว็น เดอะ แฌดโอ อ็อฝ ดีซ ไลฟ แฮ็ฝ กอน)
I’ll fly away
(แอล ฟไล อะเว)
Like a bird from these prison walls I’ll fly
(ไลค เก เบิด ฟร็อม ฑิส พริ๊ซั่น วอล แอล ฟไล)
I’ll fly away
(แอล ฟไล อะเว)

I’ll fly away, oh Glory
(แอล ฟไล อะเว , โอ กโลริ)
I’ll fly away, in the morning
(แอล ฟไล อะเว , อิน เดอะ มอนิง)
When I die hallelujah by and by
(ฮเว็น นาย ได เฮลเลวลูยา ไบ แอ็นด ไบ)
I’ll fly away
(แอล ฟไล อะเว)

Oh how glad and happy when we meet
(โอ เฮา กแล็ด แอ็นด แฮพพิ ฮเว็น วี มีท)
I’ll fly away
(แอล ฟไล อะเว)
No more cold iron shackles on my feet
(โน โม โคลด ไอเอิน ชาคโคออน มาย ฟีท)
I’ll fly away
(แอล ฟไล อะเว)

I’ll fly away, oh Glory
(แอล ฟไล อะเว , โอ กโลริ)
I’ll fly away, in the morning
(แอล ฟไล อะเว , อิน เดอะ มอนิง)
When I die, hallelujah by and by
(ฮเว็น นาย ได , เฮลเลวลูยา ไบ แอ็นด ไบ)
I’ll fly away
(แอล ฟไล อะเว)

I’ll fly away, oh Glory
(แอล ฟไล อะเว , โอ กโลริ)
I’ll fly away, in the morning
(แอล ฟไล อะเว , อิน เดอะ มอนิง)
When I die, hallelujah by and by
(ฮเว็น นาย ได , เฮลเลวลูยา ไบ แอ็นด ไบ)
I’ll fly away
(แอล ฟไล อะเว)

Just a few more weary days and then
(จัซท ดา ฟยู โม เวียริ เด แซน เด็น)
I’ll fly away
(แอล ฟไล อะเว)
To a land where joys will never end
(ทู อะ แล็นด ฮแว จอย วิล เนฝเวอะ เอ็นด)
I’ll fly away
(แอล ฟไล อะเว)

I’ll fly away, oh Glory
(แอล ฟไล อะเว , โอ กโลริ)
I’ll fly away, in the morning
(แอล ฟไล อะเว , อิน เดอะ มอนิง)
When I die, hallelujah by and by
(ฮเว็น นาย ได , เฮลเลวลูยา ไบ แอ็นด ไบ)
I’ll fly away
(แอล ฟไล อะเว)
I’ll fly away
(แอล ฟไล อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’ll Fly Away คำอ่านไทย Gillian Welch

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น