เนื้อเพลง Down from The Sky คำอ่านไทย Trivium

A chasm grows
( อะ แคสม กโร)
In the cavity of serpentine teeth
(อิน เดอะ แคฝอิทิ อ็อฝ เซอเพ็นทีน ทีท)
Hunger pangs strike
(ฮังเกอะ แพ็ง ซทไรค)
For the sweet feast of innocent blood
(ฟอ เดอะ สวี้ท ฟีซท อ็อฝ อีนโนะเซ็นท บลัด)
Of innocent bloodshed
(อ็อฝ อีนโนะเซ็นท bloodshed)
Now here we go
(เนา เฮียร วี โก)

The vampires feed off the wars of mankind
(เดอะ แฝมไพร ฟี ออฟฟ เดอะ วอ อ็อฝ แมนไคนด)

Growing fat on the throne of an empire
(กโรอิง แฟ็ท ออน เดอะ ธโรน อ็อฝ แอน เอมไพร)
Tyrant rules with the threat of a great fire
(ไทแร็นท รูล วิฑ เดอะ ธเร็ท อ็อฝ อะ กเรท ไฟร)

I’ve opened up my eyes
(แอฝ โอเพ็น อัพ มาย ไอ)
Seen the world for what it’s worth
(ซีน เดอะ เวิลด ฟอ ว็อท อิทซ เวิธ)
Tears rain down from the sky
(เทีย เรน เดาน ฟร็อม เดอะ ซไค)
They’ll blow it all to bits
(เด๊ว บโล อิท ดอร์ ทู บิท)
To prove whose god wields all the power
(ทู พรูฝ ฮูส ก็อด วีลด ซอร์ เดอะ เพาเออะ)
Fire rains down from the sky
(ไฟร เรน เดาน ฟร็อม เดอะ ซไค)

The gaping wounds
(เดอะ เกพอิง วูนด)
Hemorrhaging the blood from which they feast
(Hemorrhagings เดอะ บลัด ฟร็อม ฮวิช เด ฟีซท)
Eat us alive
(อีท อัซ อะไลฝ)
Consume to feed a hunger with no
(ค็อนซยูม ทู ฟี อะ ฮังเกอะ วิฑ โน)
A hunger with no end
(อะ ฮังเกอะ วิฑ โน เอ็นด)
Let’s f*cking go
(เล็ท เอฟ *คิง โก)

Down From The Sky
(เดาน ฟร็อม เดอะ ซไค)

The vampires feed off the wars of mankind
(เดอะ แฝมไพร ฟี ออฟฟ เดอะ วอ อ็อฝ แมนไคนด)

Growing fat on the throne of an empire
(กโรอิง แฟ็ท ออน เดอะ ธโรน อ็อฝ แอน เอมไพร)
Tyrant rules with the threat of a great fire
(ไทแร็นท รูล วิฑ เดอะ ธเร็ท อ็อฝ อะ กเรท ไฟร)

I’ve opened up my eyes
(แอฝ โอเพ็น อัพ มาย ไอ)
Seen the world for what it’s worth
(ซีน เดอะ เวิลด ฟอ ว็อท อิทซ เวิธ)
Tears rain down from the sky
(เทีย เรน เดาน ฟร็อม เดอะ ซไค)
They’ll blow it all to bits
(เด๊ว บโล อิท ดอร์ ทู บิท)
To prove whose god wields all the power
(ทู พรูฝ ฮูส ก็อด วีลด ซอร์ เดอะ เพาเออะ)
Fire rains down from the sky
(ไฟร เรน เดาน ฟร็อม เดอะ ซไค)

This battle’s not the same which they have led us to believe
(ดีซ แบ๊ทเทิ้ล น็อท เดอะ เซม ฮวิช เด แฮ็ฝ เล็ด อัซ ทู บิลีฝ)
A synthesis of propaganda, terror and deceit
(อะ ซีนธิซิซ อ็อฝ พรอพะแกนดะ , เทเรอะ แอ็นด ดีซีท)
We are the cattle; they the slaughter; our meat: gasoline
(วี อาร์ เดอะ แค๊ทเทิ่ล ; เด เดอะ ซลอเทอะ ; เอ๊า มีท : แกซโอะลีน)

They pump us through the machine’s valves to cleanse the world’s ” disease ”
(เด พัมพ อัซ ธรู เดอะ มะฌีน แฝ็ลฝ ทู คเล็นส เดอะ เวิลด ” ดิสีส “)
We are the ammunition that will cause all life to cease
(วี อาร์ ดิ แอมมิวนีฌอัน แดท วิล คอส ออล ไลฟ ทู ซีซ)

Annihilate
(แอ็นไนอิเลท)
All those who stand in their way
(ออล โฑส ฮู ซแท็นด อิน แด เว)
Obliterate
(อ็อบลิทเออะเรท)
They’ll rain their holocaust down from the sky
(เด๊ว เรน แด ฮอลโอะคอซท เดาน ฟร็อม เดอะ ซไค)

The vampires feed off the wars of mankind
(เดอะ แฝมไพร ฟี ออฟฟ เดอะ วอ อ็อฝ แมนไคนด)

Growing fat on the throne of an empire
(กโรอิง แฟ็ท ออน เดอะ ธโรน อ็อฝ แอน เอมไพร)
Tyrant rules with the threat of a great fire
(ไทแร็นท รูล วิฑ เดอะ ธเร็ท อ็อฝ อะ กเรท ไฟร)

I’ve opened up my eyes
(แอฝ โอเพ็น อัพ มาย ไอ)
Seen the world for what it’s worth
(ซีน เดอะ เวิลด ฟอ ว็อท อิทซ เวิธ)
Tears rain down from the sky
(เทีย เรน เดาน ฟร็อม เดอะ ซไค)
They’ll blow it all to bits
(เด๊ว บโล อิท ดอร์ ทู บิท)
To prove whose god wields all the power
(ทู พรูฝ ฮูส ก็อด วีลด ซอร์ เดอะ เพาเออะ)
Fire rains down from the sky
(ไฟร เรน เดาน ฟร็อม เดอะ ซไค)

Annihilate
(แอ็นไนอิเลท)

All those who stand in their way
(ออล โฑส ฮู ซแท็นด อิน แด เว)
Obliterate
(อ็อบลิทเออะเรท)
They’ll rain their holocaust down from the sky
(เด๊ว เรน แด ฮอลโอะคอซท เดาน ฟร็อม เดอะ ซไค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Down from The Sky คำอ่านไทย Trivium

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น