เนื้อเพลง Listen คำอ่านไทย Bic Runga

Listen, this stands to reason,
( ลิ๊สซึ่น , ดีซ ซแท็นด ทู รี๊ซั่น ,)
Sure are the season, you know you and I can’t be wrong.
(ฌุร อาร์ เดอะ ซี๊ซั่น , ยู โน ยู แอ็นด ดาย แค็นท บี ร็อง)
When you walk into the room like a song,
(ฮเว็น ยู วอค อีนทุ เดอะ รุม ไลค เก ซ็อง ,)
This can’t be wrong.
(ดีซ แค็นท บี ร็อง)

Tender, long as the leavin’,
(เทนเดอะ , ล็อง แอ็ส เดอะ เลวิน ,)
I promise you this evening, and it’s moving me along.
(ไอ พรอมอิซ ยู ดีซ อีฝนิง , แอ็นด อิทซ มูฝอิง มี อะลอง)
But a day away from you is too long.
(บัท ดา เด อะเว ฟร็อม ยู อีส ทู ล็อง)
Much much too long.
(มัช มัช ทู ล็อง)
Much much too long.
(มัช มัช ทู ล็อง)

And I guess I’ll say it plain,
(แอ็นด ดาย เก็ซ แอล เซ อิท พเลน ,)
We’re one and the same, oh yeah.
(เวอ วัน แอ็นด เดอะ เซม , โอ เย่)
In the face of all that’s changed, we’ll stay the same oh yeah.
(อิน เดอะ เฟซ อ็อฝ ออล แด๊ท เชนจ , เว็ล ซเท เดอะ เซม โอ เย่)

Last time, I was mistaken,
(ลาซท ไทม , ไอ วอส มิซเทคเอ็น ,)
My faith was shaken and my hope was never strong.
(มาย เฟธ วอส เฌคเอ็น แอ็นด มาย โฮพ วอส เนฝเวอะ ซทร็อง)
But the fear inside is already gone.
(บัท เดอะ เฟีย อีนไซด อีส ออลเรดอิ กอน)
It’s already gone.
(อิทซ ออลเรดอิ กอน)
It’s already gone.
(อิทซ ออลเรดอิ กอน)

And I guess I’ll say it plain,
(แอ็นด ดาย เก็ซ แอล เซ อิท พเลน ,)
We’re one and the same, oh yeah.
(เวอ วัน แอ็นด เดอะ เซม , โอ เย่)
In the face of all that’s changed, we’ll stay the same, oh yeah.
(อิน เดอะ เฟซ อ็อฝ ออล แด๊ท เชนจ , เว็ล ซเท เดอะ เซม , โอ เย่)

[instrumental]
([ อินซทรุเมนแท็ล ])

And I guess I’ll say it straight,
(แอ็นด ดาย เก็ซ แอล เซ อิท ซทเรท ,)
We’re one and the same, oh yeah.
(เวอ วัน แอ็นด เดอะ เซม , โอ เย่)
In the face of things that change, we’ll stay the same oh yeah.
(อิน เดอะ เฟซ อ็อฝ ธิง แดท เชนจ , เว็ล ซเท เดอะ เซม โอ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Listen คำอ่านไทย Bic Runga

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น