เนื้อเพลง The Love You Save คำอ่านไทย Michael Jackson

[J5:] Stop! Nanana! You’d better save it!
( [ J5 : ] ซท็อพ ! นานานา ! ยูต เบทเทอะ เซฝ อิท !)
Stop, stop, stop, you’d better save it!
(ซท็อพ , ซท็อพ , ซท็อพ , ยูต เบทเทอะ เซฝ อิท !)

[Michael:] When we played tag in grade school
([ ไมเล : ] ฮเว็น วี พเล แท็ก อิน กเรด ซคูล)
You wanted to be It.
(ยู ว็อนท ทู บี อิท)
But chasing boys was just a fad
(บัท เชซิง บอย วอส จัซท ดา แฟ็ด)
You crossed your heart you’d quit.
(ยู คร็อซ ยุร ฮาท ยูต ควิท)

When we grew up you traded
(ฮเว็น วี กรู อัพ ยู ทราด)
Your promise for my ring
(ยุร พรอมอิซ ฟอ มาย ริง)
Now just like back to grade school
(เนา จัซท ไลค แบ็ค ทู กเรด ซคูล)
You’re doing the same old thing!
(ยัวร์ ดูอิง เดอะ เซม โอลด ธิง !)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Stop! The love you save may be your own!
(ซท็อพ ! เดอะ ลัฝ ยู เซฝ เม บี ยุร โอน !)
Darling, take it slow
(ดาลิง , เทค อิท ซโล)
Or some day you’ll be all alone.
(ออ ซัม เด โยว บี ออล อะโลน)
You’d better stop the love you save may be your own!
(ยูต เบทเทอะ ซท็อพ เดอะ ลัฝ ยู เซฝ เม บี ยุร โอน !)
Darling, look both ways before you cross me

(ดาลิง , ลุค โบธ เว บิโฟ ยู คร็อซ มี)
You’re headed for the danger zone.
(ยัวร์ เฮ็ด ฟอ เดอะ เดนเจอะ โสน)

[Michael:] I’m the one who loves you!
([ ไมเล : ] แอม ดิ วัน ฮู ลัฝ ยู !)
I’m the one you need!
(แอม ดิ วัน ยู นีด !)

[Jermaine:] Those other guys will put you down
([ เจอเมน: ] โฑส อัฑเออะ ไก วิล พัท ยู เดาน)
As soon as they succeed!
(แอ็ส ซูน แอ็ส เด ซัคซีด !)

[Michael:] They’ll ruin your reputation!
([ ไมเล : ] เด๊ว รูอิน ยุร เรพิวเทฌัน !)
They’ll label you a flirt!
(เด๊ว เลเบ็ล ยู อะ ฟเลิท !)

[Jermaine:] The way they talk about you
([ เจอเมน: ] เดอะ เว เด ทอค อะเบาท ยู)
They’ll turn your name to dirt, oh!
(เด๊ว เทิน ยุร เนม ทู เดิท , โอ !)

[Michael:] Isaac said he kissed you
([ ไมเล : ] Isaac เซ็ด ฮี คิซ ยู)
Beneath the apple tree
(บินีธ ดิ แอพ ทรี)
When Benjie held your hand he felt
(ฮเว็น Benjie เฮ็ลด ยุร แฮ็นด ฮี เฟ็ลท)
E-lec-tri-ci-tee!
(อี lec ทไร ci ที !)
When Alexander called you
(ฮเว็น แอลเลคแซนเดอร์ คอล ยู)
He said he rang your chimes.
(ฮี เซ็ด ฮี แร็ง ยุร ไชม)
Christopher discovered
(Christopher ดิซคัฝเออะ)
You’re way ahead of your times!
(ยัวร์ เว อะเฮด อ็อฝ ยุร ไทม !)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[J5:]
([ J5 : ])
Slow down.
(ซโล เดาน)
Slow down.
(ซโล เดาน)
Slow down.
(ซโล เดาน)
Slow down.
(ซโล เดาน)

[Michael:]
([ ไมเล : ])
S is for ” Save it ”
(เอส ซิส ฟอ ” เซฝ อิท “)
T is for ” Take it slow ”
(ที อีส ฟอ ” เทค อิท ซโล “)
O is for ” Oh, no! ”
(โอ อีส ฟอ ” โอ , โน ! “)
P is for ” Please, please, don’t go! ”
(พี อีส ฟอ ” พลีส , พลีส , ด้อนท์ โก ! “)

[Jermaine:] The love you save may be your own…
([ เจอเมน: ] เดอะ ลัฝ ยู เซฝ เม บี ยุร โอน)

[Michael:] Some day you may be all alone…
([ ไมเล : ] ซัม เด ยู เม บี ออล อะโลน)

[Jermaine:] Stop it!
([ เจอเมน: ] ซท็อพ อิท !)
[Michael:] Save it, girl!
([ ไมเล : ] เซฝ อิท , เกิล !)
[Jermaine:] Or some day you’ll be all alone.
([ เจอเมน: ] ออ ซัม เด โยว บี ออล อะโลน)

[Michael:] You’d better stop! the love you save may be your own!
([ ไมเล : ] ยูต เบทเทอะ ซท็อพ ! เดอะ ลัฝ ยู เซฝ เม บี ยุร โอน !)
[Jermaine:] Please, please
([ เจอเมน: ] พลีส , พลีส)
Or some day, some day baby,
(ออ ซัม เด , ซัม เด เบบิ ,)
You’ll be all alone
(โยว บี ออล อะโลน)

Those other guys will put you down as soon as they succeed.
(โฑส อัฑเออะ ไก วิล พัท ยู เดาน แอ็ส ซูน แอ็ส เด ซัคซีด)

[Michael:] Stop! The love you save may be your own…
([ ไมเล : ] ซท็อพ ! เดอะ ลัฝ ยู เซฝ เม บี ยุร โอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Love You Save คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น