เนื้อเพลง The Show คำอ่านไทย Hawk Nelson

E-e-everywhere I go,
( อี อี เอวี่แวร์ ไอ โก ,)
It’s all been taken
(อิทซ ซอร์ บีน เทคเอ็น)
Pick me up a book about new sensations
(พิค มี อัพ อะ เบิค อะเบาท นยู เซ็นเซฌัน)
T-t-take me to a place
(ที ที เทค มี ทู อะ พเลซ)
With no frustration
(วิฑ โน ฟรัซทเรฌัน)
Better back it up before I lose my patience
(เบทเทอะ แบ็ค อิท อัพ บิโฟ ไอ ลูส มาย เพเฌ็นซ)

Here we go
(เฮียร วี โก)
Let’s take ’em to the show whoaoh
(เล็ท เทค เอ็ม ทู เดอะ โฌ whoaoh)
C’mon, turn on your radio
(ซีมอน , เทิน ออน ยุร เรดิโอ)
whoaoh
(whoaoh)
Let’s go
(เล็ท โก)
Let’s take ’em to the show whoaoh
(เล็ท เทค เอ็ม ทู เดอะ โฌ whoaoh)
C’mon, turn up your radio
(ซีมอน , เทิน อัพ ยุร เรดิโอ)

C-c-call me on the phone
(ซี ซี คอล มี ออน เดอะ โฟน)
Or two way pager
(ออ ทู เว เฝน)
Won’t be comin’ home so see ya later
(ว็อนท บี คัมอิน โฮม โซ ซี ยา เลทเออะ)
You can keep your cars
(ยู แค็น คีพ ยุร คา)
And your jet-black hummer
(แอ็นด ยุร เจ๊ต บแล็ค ฮัมเมอร์)
Won’t see me again until next summer
(ว็อนท ซี มี อะเกน อันทีล เน็คซท ซัมเมอะ)

Here we go
(เฮียร วี โก)
Let’s take ’em to the show whoaoh
(เล็ท เทค เอ็ม ทู เดอะ โฌ whoaoh)
C’mon, turn on your radio
(ซีมอน , เทิน ออน ยุร เรดิโอ)
whoaoh
(whoaoh)
Let’s go
(เล็ท โก)
Let’s take ’em to the show whoaoh
(เล็ท เทค เอ็ม ทู เดอะ โฌ whoaoh)
C’mon, turn up your radio
(ซีมอน , เทิน อัพ ยุร เรดิโอ)

C’mon if you’re feelin’, if you’re feelin’ alright
(ซีมอน อิฟ ยัวร์ ฟีลิน , อิฟ ยัวร์ ฟีลิน ออลไร๊ท)
C’mon if you’re feelin’, if you’re feelin’ alright
(ซีมอน อิฟ ยัวร์ ฟีลิน , อิฟ ยัวร์ ฟีลิน ออลไร๊ท)
C’mon if you’re feelin’, if you’re feelin’ alright
(ซีมอน อิฟ ยัวร์ ฟีลิน , อิฟ ยัวร์ ฟีลิน ออลไร๊ท)
C’mon if you’re feelin’, if you’re feelin’ alright
(ซีมอน อิฟ ยัวร์ ฟีลิน , อิฟ ยัวร์ ฟีลิน ออลไร๊ท)
C’mon if you’re feelin’, if you’re feelin’ alright
(ซีมอน อิฟ ยัวร์ ฟีลิน , อิฟ ยัวร์ ฟีลิน ออลไร๊ท)
C’mon if you’re feelin’, if you’re feelin’ alright
(ซีมอน อิฟ ยัวร์ ฟีลิน , อิฟ ยัวร์ ฟีลิน ออลไร๊ท)
C’mon if you’re feelin’, if you’re feelin’ alright
(ซีมอน อิฟ ยัวร์ ฟีลิน , อิฟ ยัวร์ ฟีลิน ออลไร๊ท)
C’mon if you’re feelin’, if you’re feelin’ alright
(ซีมอน อิฟ ยัวร์ ฟีลิน , อิฟ ยัวร์ ฟีลิน ออลไร๊ท)
C’mon if you’re feelin’, if you’re feelin’ alright
(ซีมอน อิฟ ยัวร์ ฟีลิน , อิฟ ยัวร์ ฟีลิน ออลไร๊ท)
C’mon if you’re feelin’, if you’re feelin’ alright
(ซีมอน อิฟ ยัวร์ ฟีลิน , อิฟ ยัวร์ ฟีลิน ออลไร๊ท)
C’mon if you’re feelin’, if you’re feelin’ alright
(ซีมอน อิฟ ยัวร์ ฟีลิน , อิฟ ยัวร์ ฟีลิน ออลไร๊ท)
C’mon if you’re feelin’, if you’re feelin’ alright
(ซีมอน อิฟ ยัวร์ ฟีลิน , อิฟ ยัวร์ ฟีลิน ออลไร๊ท)

Yeah, yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่)

Here we go
(เฮียร วี โก)
Let’s take ’em to the show whoaoh
(เล็ท เทค เอ็ม ทู เดอะ โฌ whoaoh)
C’mon, turn on your radio
(ซีมอน , เทิน ออน ยุร เรดิโอ)
whoaoh
(whoaoh)
Let’s go
(เล็ท โก)
Let’s take ’em to the show whoaoh
(เล็ท เทค เอ็ม ทู เดอะ โฌ whoaoh)
C’mon, turn up your radio
(ซีมอน , เทิน อัพ ยุร เรดิโอ)

C’mon if you’re feelin’, if you’re feelin’ alright [repeat until end]
(ซีมอน อิฟ ยัวร์ ฟีลิน , อิฟ ยัวร์ ฟีลิน ออลไร๊ท [ ริพีท อันทีล เอ็นด ])

Here we go
(เฮียร วี โก)
Let’s take ’em to the show whoaoh
(เล็ท เทค เอ็ม ทู เดอะ โฌ whoaoh)
C’mon, turn on your radio
(ซีมอน , เทิน ออน ยุร เรดิโอ)
whoaoh
(whoaoh)
Let’s go
(เล็ท โก)
Let’s take ’em to the show whoaoh
(เล็ท เทค เอ็ม ทู เดอะ โฌ whoaoh)
C’mon, turn up your radio
(ซีมอน , เทิน อัพ ยุร เรดิโอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Show คำอ่านไทย Hawk Nelson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น