เนื้อเพลง Bounce Back คำอ่านไทย Stacie Orrico

Yeah…
( เย่)
It blew my mind in to a million pieces
(อิท บลู มาย ไมนด อิน ทู อะ มีลยัน พีซ)
Pushed You aside
(พุฌ ยู อะไซด)
And still You got my back
(แอ็นด ซทิล ยู ก็อท มาย แบ็ค)
[Chapter 1, Page 1]
([ แชพเทอะ วัน , เพจ วัน ])
This is the part where I got weak
(ดีซ ซิส เดอะ พาท ฮแว ไอ ก็อท วีค)
Fell in too deep
(เฟ็ล อิน ทู ดีพ)
Every day and night got
(เอฝริ เด แอ็นด ไนท ก็อท)
Caught up in the hype
(คอท อัพ อิน เดอะ เฮฝ)
Started getting rough but
(ซทาท เกดดดิ้ง รัฟ บัท)
‘Cause you showed me love I’m gonna..
(คอส ยู โฌ มี ลัฝ แอม กอนนะ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Bounce, bounce back
(เบานซ , เบานซ แบ็ค)
Shake it off, get right on track
(เฌค อิท ออฟฟ , เก็ท ไรท ออน ทแรค)
I’m moving on
(แอม มูฝอิง ออน)

Gotta put it in the past
(กอททะ พัท ดิธ อิน เดอะ พาซท)
Bounce, bounce back
(เบานซ , เบานซ แบ็ค)
Snap your fingers and just like that
(ซแน็พ ยุร ฟีงเกอะ แซน จัซท ไลค แดท)
I let it go
(ไอ เล็ท ดิธ โก)
Gotta let it fade to black
(กอททะ เล็ท ดิธ เฝด ทู บแล็ค)
Like a river
(ไลค เก รีฝเออะ)
Cry all my tears
(คไร ออล มาย เทีย)
I have to swim through it
(ไอ แฮ็ฝ ทู ซวิม ธรู อิท)
Dry it off, I’m outta here
(ดไร อิท ออฟฟ , แอม เอ๊าตา เฮียร)
Bounce, bounce back
(เบานซ , เบานซ แบ็ค)
Shake it off, I’m right on track
(เฌค อิท ออฟฟ , แอม ไรท ออน ทแรค)
I’ll be moving on
(แอล บี มูฝอิง ออน)

Bounce, bounce, bounce, bounce back [x2]
(เบานซ , เบานซ , เบานซ , เบานซ แบ็ค [ x2 ])

Another day, still playas out to run game
(แอะนัธเออะ เด , ซทิล พอลเย เอ้า ทู รัน เกม)
Trying to make me flow
(ทไรอิง ทู เมค มี ฟโล)
To places I don’t roll
(ทู พเลซ ซาย ด้อนท์ โรล)
[Chapter two, page two]
([ แชพเทอะ ทู , เพจ ทู ])
Happening again
(แฮพเพะนิง อะเกน)
Like d้jเ vu
(ไลค d้jเ vu)
But it’s brand new
(บัท อิทซ บแร็นด นยู)
Testing my faith
(เทสติง มาย เฟธ)
I won’t make the same mistakes
(ไอ ว็อนท เมค เดอะ เซม มิซเทค)
So Playa’ drop the drama
(โซ พอลเย ดร็อพ เดอะ ดรามะ)
I Flipped the script and Now I’m gonna
(ไอ ฟริพทฺ เดอะ ซคริพท แอ็นด เนา แอม กอนนะ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Yo, You’ve been down since the day I’ve found You
(โย , ยู๊ฟ บีน เดาน ซินซ เดอะ เด แอฝ เฟานด ยู)
There ain’t no way that I can do without You
(แดร์ เอน โน เว แดท ไอ แค็น ดู วิเฑาท ยู)
It’s off the chain the way I feel about You
(อิทซ ออฟฟ เดอะ เชน เดอะ เว ไอ ฟีล อะเบาท ยู)
I know I feel astray believe me when I say
(ไอ โน ไอ ฟีล อัซทเร บิลีฝ มี ฮเว็น นาย เซ)
This time, this time
(ดีซ ไทม , ดีซ ไทม)
I’m gonna be strong
(แอม กอนนะ บี ซทร็อง)
This time, I’m gonna hold on
(ดีซ ไทม , แอม กอนนะ โฮลด ออน)
All this time, I’m gonna, when you forgive a wrong
(ออล ดีซ ไทม , แอม กอนนะ , ฮเว็น ยู เฟาะกีฝ อะ ร็อง)
I’m leaving it alone
(แอม ลีฝอิงส อิท อะโลน)
Gonna be bounce, bounce, bounce, bouncing on
(กอนนะ บี เบานซ , เบานซ , เบานซ , เบานซิง ออน)

Bounce, bounce, bounce, bounce back [x4]
(เบานซ , เบานซ , เบานซ , เบานซ แบ็ค [ x4 ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bounce Back คำอ่านไทย Stacie Orrico

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น