เนื้อเพลง Fairytale คำอ่านไทย Elvis Presley

I’ll pack up all my things and walk away,
( แอล แพ็ค อัพ ออล มาย ธิง แซน วอค อะเว ,)
I don’t want to hear another word you have to say
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เฮีย แอะนัธเออะ เวิด ยู แฮ็ฝ ทู เซ)
I’ve been waiting for so long
(แอฝ บีน เวททิง ฟอ โซ ล็อง)
I just found out there’s something wrong
(ไอ จัซท เฟานด เอ้า แดร์ ซัมติง ร็อง)
And there’s nothing what get better if I stay
(แอ็นด แดร์ นัธอิง ว็อท เก็ท เบทเทอะ อิฟ ฟาย ซเท)

There’s no need to explain anymore
(แดร์ โน นีด ทู เอ็คซพเลน แอนนี่มอ)
I tried my best to love you, now I’m walking out the door
(ไอ ทไร มาย เบ็ซท ทู ลัฝ ยู , เนา แอม วอคกิง เอ้า เดอะ โด)
You used me, you deceived me,
(ยู ยูซ มี , ยู ดิซีฝ มี ,)
And you never seemed to need me
(แอ็นด ยู เนฝเวอะ ซีมี ทู นีด มี)
But I’ll bet you won’t forget me when I go
(บัท แอล เบ็ท ยู ว็อนท เฟาะเกท มี ฮเว็น นาย โก)

Seems I’ve been lost in a dream
(ซีม แอฝ บีน ล็อซท อิน อะ ดรีม)
Pretending that you care
(พรีเทนดิง แดท ยู แค)
But now I’ve opened up my eyes
(บัท เนา แอฝ โอเพ็น อัพ มาย ไอ)
And found it’s all been just a great big fairytale
(แอ็นด เฟานด อิทซ ซอร์ บีน จัซท ดา กเรท บิก แฟรี่เทล)

I’ve been lovin’ you so long
(แอฝ บีน ลัฝวิน ยู โซ ล็อง)
Don’t think I’d even know how to forget you
(ด้อนท์ ธิงค อาย อีเฝ็น โน เฮา ทู เฟาะเกท ยู)
But now the way that things have been
(บัท เนา เดอะ เว แดท ธิง แฮ็ฝ บีน)
I think I’m better off alone
(ไอ ธิงค แอม เบทเทอะ ออฟฟ อะโลน)
Than to be with you
(แฑ็น ทู บี วิฑ ยู)

There’s no need to explain anymore
(แดร์ โน นีด ทู เอ็คซพเลน แอนนี่มอ)
I tried my best to love you, now I’m walking out the door
(ไอ ทไร มาย เบ็ซท ทู ลัฝ ยู , เนา แอม วอคกิง เอ้า เดอะ โด)
You used me, you deceived me,
(ยู ยูซ มี , ยู ดิซีฝ มี ,)
And you never seemed to need me
(แอ็นด ยู เนฝเวอะ ซีมี ทู นีด มี)
But I’ll bet you won’t forget me when I go
(บัท แอล เบ็ท ยู ว็อนท เฟาะเกท มี ฮเว็น นาย โก)

Seems like I’ve been lost in a dream
(ซีม ไลค แอฝ บีน ล็อซท อิน อะ ดรีม)
Pretending you were mine
(พรีเทนดิง ยู เวอ ไมน)
Someday you’ll open up your eyes
(ซัมเดย์ โยว โอเพ็น อัพ ยุร ไอ)
And realize that a good man’s hard to find
(แอ็นด รีแอะไลส แดท ดา เกิด แม็น ฮาด ทู ไฟนด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fairytale คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น