เนื้อเพลง Violence คำอ่านไทย Blink 182

6 bottles went down the drain,
( ซิก บ๊อทเทิ่ล เว็นท เดาน เดอะ ดเรน ,)
one hours a waste of time,
(วัน เอาร ซา เวซท อ็อฝ ไทม ,)
I’d ask if you feel the same,
(อาย อาซค อิฟ ยู ฟีล เดอะ เซม ,)
still pushin that chance to try,
(ซทิล พรุซชิน แดท ชานซ ทู ทไร ,)
your breath in this cool room chill,
(ยุร บเร็ธ อิน ดีซ คูล รุม ชิล ,)
long hair that blows side to side,
(ล็อง แฮ แดท บโล ไซด ทู ไซด ,)
you speak and make time stand still,
(ยู ซพีค แอ็นด เมค ไทม ซแท็นด ซทิล ,)
and each time you walk right on by…
(แอ็นด อีช ไทม ยู วอค ไรท ออน ไบ)

Like violence you have me, forever, and after
(ไลค ไฝโอะเล็นซ ยู แฮ็ฝ มี , เฟาะเรฝเออะ , แอ็นด อาฟเทอะ)
Like violence you kill me, forever and after.
(ไลค ไฝโอะเล็นซ ยู คิล มี , เฟาะเรฝเออะ แอ็นด อาฟเทอะ)

Can’t count all the eyes that stare,
(แค็นท เคานท ดอร์ ดิ ไอ แดท ซแท ,)
can’t count all the things they see,
(แค็นท เคานท ดอร์ เดอะ ธิง เด ซี ,)
she kills with no life to spare,
(ชี คิล วิฑ โน ไลฟ ทู ซแพ ,)
just victims are left to bleed,
(จัซท ฝิคทิม แซร์ เล็ฟท ทู บลีด ,)
one drink and the pain goes down,
(วัน ดริงค แอ็นด เดอะ เพน โกซ เดาน ,)
soft shadows lay by her feet,
(ซ็อฟท แฌดโอ เล ไบ เฮอ ฟีท ,)
lay soft as you slowly drown,
(เล ซ็อฟท แอ็ส ยู ซโลลิ ดเราน ,)
lay still as you fall asleep.
(เล ซทิล แอ็ส ยู ฟอล อัซลีพ)
Fall asleep.
(ฟอล อัซลีพ)

Like violence you have me, forever, and after
(ไลค ไฝโอะเล็นซ ยู แฮ็ฝ มี , เฟาะเรฝเออะ , แอ็นด อาฟเทอะ)
Like violence you kill me, forever and after.
(ไลค ไฝโอะเล็นซ ยู คิล มี , เฟาะเรฝเออะ แอ็นด อาฟเทอะ)
[And after…and after…and after]
([ แอ็นด อาฟเทอะ แอ็นด อาฟเทอะ แอ็นด อาฟเทอะ ])

Like violence you have me, forever, and after
(ไลค ไฝโอะเล็นซ ยู แฮ็ฝ มี , เฟาะเรฝเออะ , แอ็นด อาฟเทอะ)
Like violence you kill me…
(ไลค ไฝโอะเล็นซ ยู คิล มี)
Like violence you have me, forever, and after
(ไลค ไฝโอะเล็นซ ยู แฮ็ฝ มี , เฟาะเรฝเออะ , แอ็นด อาฟเทอะ)
Like violence you kill me…
(ไลค ไฝโอะเล็นซ ยู คิล มี)
Like voielnce you kill me
(ไลค voielnce ยู คิล มี)
Like violence
(ไลค ไฝโอะเล็นซ)

Like violence you have me, forever, and after
(ไลค ไฝโอะเล็นซ ยู แฮ็ฝ มี , เฟาะเรฝเออะ , แอ็นด อาฟเทอะ)
Like violence you kill me, forever and after.
(ไลค ไฝโอะเล็นซ ยู คิล มี , เฟาะเรฝเออะ แอ็นด อาฟเทอะ)
Like violence you have me, forever, and after
(ไลค ไฝโอะเล็นซ ยู แฮ็ฝ มี , เฟาะเรฝเออะ , แอ็นด อาฟเทอะ)
Like violence you kill me, forever and after.
(ไลค ไฝโอะเล็นซ ยู คิล มี , เฟาะเรฝเออะ แอ็นด อาฟเทอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Violence คำอ่านไทย Blink 182

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น