เนื้อเพลง I Don’t Trust Myself (With Loving You) คำอ่านไทย John Mayer

No I’m not the man I used to be lately
( โน แอม น็อท เดอะ แม็น นาย ยูซ ทู บี เลทลิ)
See you met me at an interesting time
(ซี ยู เม็ท มี แอ็ท แอน อีนทเร็ซทิง ไทม)
If my past is any sign of your future
(อิฟ มาย พาซท อีส เอนอิ ไซน อ็อฝ ยุร ฟยูเชอะ)
You should be warned before I let you inside
(ยู เชิด บี วอน บิโฟ ไอ เล็ท ยู อีนไซด)

Hold on to whatever you find baby
(โฮลด ออน ทู ฮว็อทเอฝเออะ ยู ไฟนด เบบิ)
Hold on to whatever will get you through
(โฮลด ออน ทู ฮว็อทเอฝเออะ วิล เก็ท ยู ธรู)
Hold on to whatever you find baby
(โฮลด ออน ทู ฮว็อทเอฝเออะ ยู ไฟนด เบบิ)
I don’t trust myself with loving you
(ไอ ด้อนท์ ทรัซท ไมเซลฟ วิฑ ลัฝอิง ยู)

I will beg my way into your garden
(ไอ วิล เบ็ก มาย เว อีนทุ ยุร ก๊าร์เด้น)
I will break my way out when it rains
(ไอ วิล บเรค มาย เว เอ้า ฮเว็น หนิด เรน)
Just to get back to the place where I started
(จัซท ทู เก็ท แบ็ค ทู เดอะ พเลซ ฮแว ไอ ซทาท)
So I can watch you back all over again
(โซ ไอ แค็น ว็อช ยู แบ็ค ออล โอเฝอะ อะเกน)

Hold on to whatever you find baby
(โฮลด ออน ทู ฮว็อทเอฝเออะ ยู ไฟนด เบบิ)
Hold on to whatever will get you through
(โฮลด ออน ทู ฮว็อทเอฝเออะ วิล เก็ท ยู ธรู)
Hold on to whatever you find baby
(โฮลด ออน ทู ฮว็อทเอฝเออะ ยู ไฟนด เบบิ)
I don’t trust myself with loving you
(ไอ ด้อนท์ ทรัซท ไมเซลฟ วิฑ ลัฝอิง ยู)

Who do you love?
(ฮู ดู ยู ลัฝ)
Who do you love?
(ฮู ดู ยู ลัฝ)
Who do you love me or the thought of me? me or the thought of me?
(ฮู ดู ยู ลัฝ มี ออ เดอะ ธอท อ็อฝ มี มี ออ เดอะ ธอท อ็อฝ มี)

Hold on to whatever you find baby
(โฮลด ออน ทู ฮว็อทเอฝเออะ ยู ไฟนด เบบิ)
Hold on to whatever will get you through
(โฮลด ออน ทู ฮว็อทเอฝเออะ วิล เก็ท ยู ธรู)
Hold on to whatever you find baby
(โฮลด ออน ทู ฮว็อทเอฝเออะ ยู ไฟนด เบบิ)
I don’t trust myself with loving you
(ไอ ด้อนท์ ทรัซท ไมเซลฟ วิฑ ลัฝอิง ยู)

Hold on to whatever you find baby
(โฮลด ออน ทู ฮว็อทเอฝเออะ ยู ไฟนด เบบิ)
Hold on to whatever gets you through through
(โฮลด ออน ทู ฮว็อทเอฝเออะ เก็ท ยู ธรู ธรู)
Hold on to whatever you find baby
(โฮลด ออน ทู ฮว็อทเอฝเออะ ยู ไฟนด เบบิ)
I don’t trust myself with loving you
(ไอ ด้อนท์ ทรัซท ไมเซลฟ วิฑ ลัฝอิง ยู)
I don’t trust myself with loving you
(ไอ ด้อนท์ ทรัซท ไมเซลฟ วิฑ ลัฝอิง ยู)
I don’t trust myself with loving you
(ไอ ด้อนท์ ทรัซท ไมเซลฟ วิฑ ลัฝอิง ยู)
I don’t trust myself with loving you
(ไอ ด้อนท์ ทรัซท ไมเซลฟ วิฑ ลัฝอิง ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Don’t Trust Myself (With Loving You) คำอ่านไทย John Mayer

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น