เนื้อเพลง Ghost Love Score คำอ่านไทย Nightwish

we used swim the same
( วี ยูซ ซวิม เดอะ เซม)
moonlight waters
(มูนไลท์ วอเทอะ)
oceans away from the
(โอแฌ็น อะเว ฟร็อม เดอะ)
wakeful day
(เวคฟุล เด)

-my fall will be for you-
(มาย ฟอล วิล บี ฟอ ยู)
my fall will be for you
(มาย ฟอล วิล บี ฟอ ยู)
my love will be in you
(มาย ลัฝ วิล บี อิน ยู)
if you be the one to cut me
(อิฟ ยู บี ดิ วัน ทู คัท มี)
i’ll bleed forever
(แอล บลีด เฟาะเรฝเออะ)

scent of the sea before the
(เซ็นท อ็อฝ เดอะ ซี บิโฟ เดอะ)
waking of the world
(เวคกิ้ง อ็อฝ เดอะ เวิลด)
brings me to thee
(บริง มี ทู ฑี)
into the blue memory
(อีนทุ เดอะ บลู เมมโอะริ)

-my fall will be for you-
(มาย ฟอล วิล บี ฟอ ยู)
my fall will be for you
(มาย ฟอล วิล บี ฟอ ยู)
my love will be in you
(มาย ลัฝ วิล บี อิน ยู)
if you be the one to cut me
(อิฟ ยู บี ดิ วัน ทู คัท มี)
i’ll bleed forever
(แอล บลีด เฟาะเรฝเออะ)

into the blue memory
(อีนทุ เดอะ บลู เมมโอะริ)

a siren from the deep came
(อะ ไซเร็น ฟร็อม เดอะ ดีพ เคม)
to me
(ทู มี)
sang my name my longing
(แซ็ง มาย เนม มาย ลองอิง)
still i write my songs about
(ซทิล ไอ ไรท มาย ซ็อง อะเบาท)
that dream of mine
(แดท ดรีม อ็อฝ ไมน)
worth everything i may ever be
(เวิธ เอ๊วี่ติง ไอ เม เอฝเออะ บี)

the child will be born again
(เดอะ ไชล วิล บี บอน อะเกน)
that siren carried him to me
(แดท ไซเร็น แคร์รี่ ฮิม ทู มี)
first of them true loves
(เฟิซท อ็อฝ เฑ็ม ทรู ลัฝ)
singing on the shoulders
(ซิงกิง ออน เดอะ โฌลเดอะ)
of an angel
(อ็อฝ แอน เอนเจล)
without care for love’n loss
(วิเฑาท แค ฟอ loven โรซ)

nring me home or leave me be
(nrings มี โฮม ออ ลีฝ มี บี)
my love in the dark heart
(มาย ลัฝ อิน เดอะ ดาค ฮาท)
of the night
(อ็อฝ เดอะ ไนท)
i have lost the path before me
(ไอ แฮ็ฝ ล็อซท เดอะ พาธ บิโฟ มี)
the one behind will lead me
(ดิ วัน บิไฮนด วิล เล็ด มี)

take me
(เทค มี)
cure me
(คิวเร มี)
kill me
(คิล มี)
bring me home
(บริง มี โฮม)
every way
(เอฝริ เว)
every day
(เอฝริ เด)
just another loop in the hangman’s noose
(จัซท แอะนัธเออะ ลูพ อิน เดอะ แฮงแมน นูซ)

take me, cure me, kill me,
(เทค มี , คิวเร มี , คิล มี ,)
bring me home
(บริง มี โฮม)
every way, every day
(เอฝริ เว , เอฝริ เด)
i keep on watching us sleep
(ไอ คีพ ออน วัทชิง อัซ ซลีพ)

relive the old sin of
(รีลีฝ ดิ โอลด ซิน อ็อฝ)
adam and eve
(แอดแอ็ม แอ็นด อี๊ฟ)
of you and me
(อ็อฝ ยู แอ็นด มี)
forgive the adoring beast
(เฟาะกีฝ ดิ อะโดริง บีซท)

redeem me into childhood
(รีดีม มี อีนทุ ไชลดฮุด)
show me myself without
(โฌ มี ไมเซลฟ วิเฑาท)
the shell
(เดอะ เฌ็ล)
like the advent of may
(ไลค ดิ แอดเฝ็นท อ็อฝ เม)
i’ll be there when you say
(แอล บี แดร์ ฮเว็น ยู เซ)
time to never hold our love
(ไทม ทู เนฝเวอะ โฮลด เอ๊า ลัฝ)

-my fall will be for you-
(มาย ฟอล วิล บี ฟอ ยู)
my fall will be for you
(มาย ฟอล วิล บี ฟอ ยู)
my love will be in you
(มาย ลัฝ วิล บี อิน ยู)
if you be the one to cut me
(อิฟ ยู บี ดิ วัน ทู คัท มี)
i’ll bleed forever
(แอล บลีด เฟาะเรฝเออะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ghost Love Score คำอ่านไทย Nightwish

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น