เนื้อเพลง Something For The Pain คำอ่านไทย Bon Jovi

Happiness It’s Been No Friend To Me
( แฮพพิเน็ซ อิทซ บีน โน ฟเร็นด ทู มี)
But Forever After Ain’t What It’s All Cracked Up To Be
(บัท เฟาะเรฝเออะ อาฟเทอะ เอน ว็อท อิทซ ซอร์ คแร็ค อัพ ทู บี)
Yeah I Had A Taste You Were My Fantasy
(เย่ ไอ แฮ็ด อะ เทซท ยู เวอ มาย แฟนทะซิ)
But I Lost My Faith When I Hit Reality
(บัท ไอ ล็อซท มาย เฟธ ฮเว็น นาย ฮิท ริแอลอิทิ)
I Don’t Need No Guru To Tell Me What To Do
(ไอ ด้อนท์ นีด โน กูรู ทู เท็ล มี ว็อท ทู ดู)
When You Feeling Like A Headline On Yesterday’s News
(ฮเว็น ยู ฟีลอิง ไลค เก เฮดไลน์ ออน เยซเทอะดิ นยู)

Come On Come On Come On
(คัมมอน คัมมอน คัมมอน)
Give Me Something For The Pain
(กิฝ มี ซัมติง ฟอ เดอะ เพน)
Give Me Something For The Blues
(กิฝ มี ซัมติง ฟอ เดอะ บลู)
Give Me Something For The Pain When I Feel I’ve Been Danglin’ From
(กิฝ มี ซัมติง ฟอ เดอะ เพน ฮเว็น นาย ฟีล แอฝ บีน แดงกริน ฟร็อม)
A Hang Man’s Noose
(อะ แฮ็ง แม็น นูซ)
Give Me Something For The Pain
(กิฝ มี ซัมติง ฟอ เดอะ เพน)
Give Me Something I Can Use
(กิฝ มี ซัมติง ไอ แค็น ยูซ)
To Get Me Through The Night
(ทู เก็ท มี ธรู เดอะ ไนท)
Make Me Feel All Right Something Like You
(เมค มี ฟีล ออล ไรท ซัมติง ไลค ยู)

Loneliness Has Found A Home In Me
(โลนลิเน็ซ แฮ็ส เฟานด อะ โฮม อิน มี)
My Suitcase And Guitar Are My Only Family
(มาย ซูทเคส แอ็นด กิทา อาร์ มาย โอ๊นลี่ แฟมอิลิ)
I’ve Tried To Need Someone Like They Needed Me
(แอฝ ทไร ทู นีด ซัมวัน ไลค เด นีด มี)
I Opened Up My Heart But All I Did Was Bleed
(ไอ โอเพ็น อัพ มาย ฮาท บัท ดอร์ ไอ ดิด วอส บลีด)
I Don’t Need No Lover Just To Get Screwed
(ไอ ด้อนท์ นีด โน ลัฝเออะ จัซท ทู เก็ท ซครู)
They Don’t Make A Bandage That Is Going To Cover My Bruise
(เด ด้อนท์ เมค เก แบนดิจ แดท อีส โกอิ้ง ทู คัฝเออะ มาย บรูส)

Come On Come On Come On
(คัมมอน คัมมอน คัมมอน)
Give Me Something For The Pain
(กิฝ มี ซัมติง ฟอ เดอะ เพน)
Give Me Something For The Blues
(กิฝ มี ซัมติง ฟอ เดอะ บลู)
Give Me Something For The Pain When I Feel I’ve Been Danglin’ From
(กิฝ มี ซัมติง ฟอ เดอะ เพน ฮเว็น นาย ฟีล แอฝ บีน แดงกริน ฟร็อม)
A Hang Man’s Noose
(อะ แฮ็ง แม็น นูซ)
Give Me Something For The Pain
(กิฝ มี ซัมติง ฟอ เดอะ เพน)
Give Me Something I Can Use
(กิฝ มี ซัมติง ไอ แค็น ยูซ)
To Get Me Through The Night
(ทู เก็ท มี ธรู เดอะ ไนท)
Make Me Feel All Right Something Like You
(เมค มี ฟีล ออล ไรท ซัมติง ไลค ยู)

Pull Me Under Help I’m Falling
(พุล มี อันเดอะ เฮ็ลพ แอม ฟ๊อลิง)
Run Through My Veins Night Is Calling
(รัน ธรู มาย เฝน ไนท อีส คอลลิง)
To A Place Feels Like I’m Flying
(ทู อะ พเลซ ฟีล ไลค แอม ฟไลอิง)
Where I Feel No Pain Christ I’m Dying
(ฮแว ไอ ฟีล โน เพน คไรซท แอม ไดอิง)
Be The Pillow Under My Head
(บี เดอะ พีลโล อันเดอะ มาย เฮ็ด)
Give Me Cover When I’m In My Bed
(กิฝ มี คัฝเออะ ฮเว็น แอม อิน มาย เบ็ด)
Take Me Higher Than I’ve Ever Been
(เทค มี ไฮเออะ แฑ็น แอฝ เอฝเออะ บีน)
Take Me Down And Back Again
(เทค มี เดาน แอ็นด แบ็ค อะเกน)
Come To Me Be My Disguise
(คัม ทู มี บี มาย ดิซไกส)
Open Your Coat Let Me Crawl Inside
(โอเพ็น ยุร โคท เล็ท มี ครอล อีนไซด)
Come On Come On Come On
(คัมมอน คัมมอน คัมมอน)

Come On Come On Come On
(คัมมอน คัมมอน คัมมอน)
Give Me Something For The Pain
(กิฝ มี ซัมติง ฟอ เดอะ เพน)
Give Me Something For The Blues
(กิฝ มี ซัมติง ฟอ เดอะ บลู)
Give Me Something For The Pain When I Feel I’ve Been Danglin’ From
(กิฝ มี ซัมติง ฟอ เดอะ เพน ฮเว็น นาย ฟีล แอฝ บีน แดงกริน ฟร็อม)
A Hang Man’s Noose
(อะ แฮ็ง แม็น นูซ)
Give Me Something For The Pain
(กิฝ มี ซัมติง ฟอ เดอะ เพน)
Give Me Something I Can Use
(กิฝ มี ซัมติง ไอ แค็น ยูซ)
To Get Me Through The Night
(ทู เก็ท มี ธรู เดอะ ไนท)
Make Me Feel All Right Something Like You
(เมค มี ฟีล ออล ไรท ซัมติง ไลค ยู)

Come On Come On Come On
(คัมมอน คัมมอน คัมมอน)
Give Me Something For The Pain
(กิฝ มี ซัมติง ฟอ เดอะ เพน)
Give Me Something For The Blues
(กิฝ มี ซัมติง ฟอ เดอะ บลู)
Give Me Something For The Pain When I Feel I’ve Been Danglin’ From
(กิฝ มี ซัมติง ฟอ เดอะ เพน ฮเว็น นาย ฟีล แอฝ บีน แดงกริน ฟร็อม)
A Hang Man’s Noose
(อะ แฮ็ง แม็น นูซ)
Give Me Something For The Pain
(กิฝ มี ซัมติง ฟอ เดอะ เพน)
Give Me Something I Can Use
(กิฝ มี ซัมติง ไอ แค็น ยูซ)
To Get Me Through The Night
(ทู เก็ท มี ธรู เดอะ ไนท)
Make Me Feel All Right Something Like You
(เมค มี ฟีล ออล ไรท ซัมติง ไลค ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Something For The Pain คำอ่านไทย Bon Jovi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น