เนื้อเพลง The No Seatbelt Song คำอ่านไทย Brand New

So, it’s sad that doesn’t suit you now.
( โซ , อิทซ แซ็ด แดท ดัสอินท ซยูท ยู เนา)
And me fresh out of rope…
(แอ็นด มี ฟเร็ฌ เอ้า อ็อฝ โรพ)
Please ignore this lisp, I never meant to sound like this.
(พลีส อิกโน ดีซ ลิซพ , ไอ เนฝเวอะ เม็นท ทู เซานด ไลค ดีซ)
So take me and break me and make me strong like you.
(โซ เทค มี แอ็นด บเรค มี แอ็นด เมค มี ซทร็อง ไลค ยู)
I’ll be forever grateful to this and you.
(แอล บี เฟาะเรฝเออะ กเรทฟุล ทู ดีซ แซน ยู)
It’s only you, beautiful.
(อิทซ โอ๊นลี่ ยู , บยูทิฟุล)
Or I don’t want anyone.
(ออ ไอ ด้อนท์ ว็อนท เอนอิวัน)
If I can choose it’s only you.
(อิฟ ฟาย แค็น ชูส อิทซ โอ๊นลี่ ยู)
Fix me to a chain around your neck and wear me like a nickel.
(ฟิคซ มี ทู อะ เชน อะเรานด ยุร เน็ค แอ็นด แว มี ไลค เก นีคเค็ล)
Even new wine served in old skins will cheapen the taste.
(อีเฝ็น นยู ไวน เซิฝ อิน โอลด ซคิน วิล ชีพเอน เดอะ เทซท)
I shot the pilot, now I’m begging you to fly this for me.
(ไอ ฌ็อท เดอะ ไพลัท , เนา แอม เบกกิง ยู ทู ฟไล ดีซ ฟอ มี)
I’m here for you to use, broken and bruised.
(แอม เฮียร ฟอ ยู ทู ยูซ , บโรเค็น แอ็นด บรูส)
Do you understand?
(ดู ยู อันเดิซแทนด)
It’s only you, beautiful.
(อิทซ โอ๊นลี่ ยู , บยูทิฟุล)
Or don’t want anyone.
(ออ ด้อนท์ ว็อนท เอนอิวัน)
If I can choose, it’s only you.
(อิฟ ฟาย แค็น ชูส , อิทซ โอ๊นลี่ ยู)
But how could I miscalculate… perfect eyes will have perfect hate.
(บัท เฮา เคิด ดาย มิซแคลคิวเลท เพ๊อร์เฟ็คท ไอ วิล แฮ็ฝ เพ๊อร์เฟ็คท เฮท)
If I can choose, it’s only you.
(อิฟ ฟาย แค็น ชูส , อิทซ โอ๊นลี่ ยู)
“We’re wrecking” and I’m dry like a drum…
(“Were wrecking” แอ็นด แอม ดไร ไลค เก ดรัม)
so fine I’ll leave… we’re spent… take our time…
(โซ ไฟน แอล ลีฝ เวีย ซเพ็นท เทค เอ๊า ไทม)
measured… we slave for days.
(เมฉเออะ วี ซเลฝ ฟอ เด)
It’s only you, beautiful.
(อิทซ โอ๊นลี่ ยู , บยูทิฟุล)
Or I don’t want anyone.
(ออ ไอ ด้อนท์ ว็อนท เอนอิวัน)
If I can choose. It’s only you.
(อิฟ ฟาย แค็น ชูส อิทซ โอ๊นลี่ ยู)
But how could I miscalculate… perfect lies from a perfect hate.
(บัท เฮา เคิด ดาย มิซแคลคิวเลท เพ๊อร์เฟ็คท ไล ฟร็อม มา เพ๊อร์เฟ็คท เฮท)
If I can choose… it’s only you.
(อิฟ ฟาย แค็น ชูส อิทซ โอ๊นลี่ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The No Seatbelt Song คำอ่านไทย Brand New

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น