เนื้อเพลง Dig in คำอ่านไทย Lenny Kravitz

It’s time to face and come-on in and join the party
( อิทซ ไทม ทู เฟซ แอ็นด คัมมอน อิน แอ็นด จอยน เดอะ พาทิ)
Life has been waiting for you to care
(ไลฟ แฮ็ส บีน เวททิง ฟอ ยู ทู แค)
Don’t try to fake it, jump on in and get it started
(ด้อนท์ ทไร ทู เฟค อิท , จัมพ ออน อิน แอ็นด เก็ท ดิธ ซทาท)
There’s so much lovin for you to share !
(แดร์ โซ มัช ลัฝวิน ฟอ ยู ทู แฌ !)

There is nowhere to run
(แดร์ อีส โนแวร์ ทู รัน)
There is no way to hide
(แดร์ อีส โน เว ทู ไฮด)
Dont let it beat you
(ด้อนท์ เล็ท ดิธ บีท ยู)
Say ‘nice to meet you’ and ‘bye’
(เซ ไน๊ซ์ ทู มีท ยู แอ็นด ไบ)

Once you dig in
(วันซ ยู ดิก อิน)
You’ll find it coming out the other side
(โยว ไฟนด ดิท คัมอิง เอ้า ดิ อัฑเออะ ไซด)
And once you dig in
(แอ็นด วันซ ยู ดิก อิน)
You’ll find you’ll have yourself a good time
(โยว ไฟนด โยว แฮ็ฝ ยุรเซลฟ อะ เกิด ไทม)

Wake up and shake it, you did’nt make your contribution
(เวค อัพ แอ็นด เฌค อิท , ยู ดิ๊นอิน เมค ยุร คอนทริบยูฌัน)
There ain’t no time for you to spare
(แดร์ เอน โน ไทม ฟอ ยู ทู ซแพ)
If you ain’t part of the game then how can you find a solution
(อิฟ ยู เอน พาท อ็อฝ เดอะ เกม เด็น เฮา แค็น ยู ไฟนด อะ โซลยูฌัน)
Nobody said that it would be fair
(โนบอดี้ เซ็ด แดท ดิธ เวิด บี แฟ)

When the mountain is high
(ฮเว็น เดอะ เมานทิน อีส ไฮ)
Just look up to the sky
(จัซท ลุค อัพ ทู เดอะ ซไค)
Ask God to teach you
(อาซค ก็อด ทู ทีช ยู)
Then persevere with a smile
(เด็น เพอซิเฝีย วิฑ อะ ซไมล)
Yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่)

Once you dig in
(วันซ ยู ดิก อิน)
You’ll find it coming out the other side
(โยว ไฟนด ดิท คัมอิง เอ้า ดิ อัฑเออะ ไซด)
And once you dig in
(แอ็นด วันซ ยู ดิก อิน)
You’ll find you’ll have yourself a good time
(โยว ไฟนด โยว แฮ็ฝ ยุรเซลฟ อะ เกิด ไทม)
Once you dig in
(วันซ ยู ดิก อิน)
You’ll find it coming out the other side
(โยว ไฟนด ดิท คัมอิง เอ้า ดิ อัฑเออะ ไซด)
And once you dig in
(แอ็นด วันซ ยู ดิก อิน)
You’ll find you’ll have yourself a good time
(โยว ไฟนด โยว แฮ็ฝ ยุรเซลฟ อะ เกิด ไทม)

Once you dig in
(วันซ ยู ดิก อิน)
You’ll find it coming out the other side
(โยว ไฟนด ดิท คัมอิง เอ้า ดิ อัฑเออะ ไซด)
And once you dig in
(แอ็นด วันซ ยู ดิก อิน)
You’ll find you’ll have yourself a good time
(โยว ไฟนด โยว แฮ็ฝ ยุรเซลฟ อะ เกิด ไทม)
Once you dig in
(วันซ ยู ดิก อิน)
You’ll find it coming out the other side
(โยว ไฟนด ดิท คัมอิง เอ้า ดิ อัฑเออะ ไซด)
And once you dig in
(แอ็นด วันซ ยู ดิก อิน)
You’ll find you’ll have yourself a good time
(โยว ไฟนด โยว แฮ็ฝ ยุรเซลฟ อะ เกิด ไทม)

Once you dig in
(วันซ ยู ดิก อิน)
Yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่)
And once you dig in
(แอ็นด วันซ ยู ดิก อิน)
You’re gonna have yourself a good time
(ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ยุรเซลฟ อะ เกิด ไทม)

Once you dig in
(วันซ ยู ดิก อิน)
Once you dig in
(วันซ ยู ดิก อิน)
You’ll find it coming out the other side
(โยว ไฟนด ดิท คัมอิง เอ้า ดิ อัฑเออะ ไซด)

And once you dig in
(แอ็นด วันซ ยู ดิก อิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dig in คำอ่านไทย Lenny Kravitz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น