เนื้อเพลง Jigsaw Puzzle คำอ่านไทย The Rolling Stones

[M. Jagger/K. Richards]
( [ เอ็ม แจกเกอ /เค ริชราท ])

There’s a tramp sittin’ on my doorstep
(แดร์ ซา ทแร็มพ ซิทดิน ออน มาย ดอร์สเต็ป)
Tryin’ to waste his time
(ทายอิน ทู เวซท ฮิส ไทม)
With his methylated sandwich
(วิฑ ฮิส methylated แซนวิช)
He’s a walking clothesline
(อีส ซา วอคกิง โค๊ทสลาย)
And here comes the bishop’s daughter
(แอ็นด เฮียร คัม เดอะ บีฌอัพ ดอเทอะ)
On the other side
(ออน ดิ อัฑเออะ ไซด)
She looks a trifle jealous
(ชี ลุค ซา trifle เจลอัซ)
She’s been an outcast all her life
(ชี บีน แอน เอาทคาซท ดอร์ เฮอ ไลฟ)
Me, I’m waiting so patiently
(มี , แอม เวททิง โซ เพเฌ็นทลิ)
Lying on the floor
(ลายยิง ออน เดอะ ฟโล)
I’m just trying to do my jig-saw puzzle
(แอม จัซท ทไรอิง ทู ดู มาย จิก ซอ พั๊ซเซิ่ล)
Before it rains anymore
(บิโฟ อิท เรน แอนนี่มอ)
Oh the gangster looks so fright’ning
(โอ เดอะ แกะซเทอะ ลุค โซ ไฟท์นิง)
With his luger in his hand
(วิฑ ฮิส luger อิน ฮิส แฮ็นด)
When he gets home to his children
(ฮเว็น ฮี เก็ท โฮม ทู ฮิส ชีลดเร็น)
He’s a family man
(อีส ซา แฟมอิลิ แม็น)
But when it comes to the nitty-gritty
(บัท ฮเว็น หนิด คัม ทู เดอะ นิดดี กรีททิ)
He can shove in his knife
(ฮี แค็น ฌัฝ อิน ฮิส ไนฟ)
Yes he really looks quite religious
(เย็ซ ฮี ริแอ็ลลิ ลุค คไวท ริลีจอัซ)
He’s been an outlaw all his life
(อีส บีน แอน เอาทลอ ออล ฮิส ไลฟ)
Me, I’m waiting so patiently
(มี , แอม เวททิง โซ เพเฌ็นทลิ)
Lying on the floor
(ลายยิง ออน เดอะ ฟโล)
I’m just trying to do this jig-saw puzzle
(แอม จัซท ทไรอิง ทู ดู ดีซ จิก ซอ พั๊ซเซิ่ล)
Before it rains anymore
(บิโฟ อิท เรน แอนนี่มอ)
Me, I’m waiting so patiently
(มี , แอม เวททิง โซ เพเฌ็นทลิ)
Lying on the floor
(ลายยิง ออน เดอะ ฟโล)
I’m just trying to do this jig-saw puzzle
(แอม จัซท ทไรอิง ทู ดู ดีซ จิก ซอ พั๊ซเซิ่ล)
Before it rains anymore
(บิโฟ อิท เรน แอนนี่มอ)
Oh the singer, he looks angry
(โอ เดอะ ซีงเออะ , ฮี ลุค แองกริ)
At being thrown to the lions
(แอ็ท บีอิง ธโรน ทู เดอะ ไลอัน)
And the bass player, he looks nervous
(แอ็นด เดอะ แบ็ซ เพย์เยอร์ , ฮี ลุค เนอฝัซ)
About the girls outside
(อะเบาท เดอะ เกิล เอาทไซด)
And the drummer, he’s so shattered
(แอ็นด เดอะ ดรัมเมอะ , อีส โซ แฌทเทอะ)
Trying to keep up time
(ทไรอิง ทู คีพ อัพ ไทม)
And the guitar players look damaged
(แอ็นด เดอะ กิทา เพย์เยอร์ ลุค แดมอิจ)
They’ve been outcasts all thier lives
(เดวฟ บีน เอาทคาซท ซอร์ thier ไลฝ)
Me, I’m waiting so patiently
(มี , แอม เวททิง โซ เพเฌ็นทลิ)
Lying on the floor
(ลายยิง ออน เดอะ ฟโล)
I’m just trying to do this jig-saw puzzle
(แอม จัซท ทไรอิง ทู ดู ดีซ จิก ซอ พั๊ซเซิ่ล)
Before it rains anymore
(บิโฟ อิท เรน แอนนี่มอ)
Oh, there’s twenty-thousand grandmas
(โอ , แดร์ ทเวนทิ เธาแส็น แกรนมา)
Wave their hankies in the air
(เวฝ แด hankies ซิน ดิ แอ)
All burning up their pensions
(ออล เบรินนิง อัพ แด เพนฌัน)
And shouting, ” It’s not fair! ”
(แอ็นด ชาวดิง , ” อิทซ น็อท แฟ ! “)
There’s a regiment of soldiers
(แดร์ ซา เรจอิเม็นท อ็อฝ โซลเจอะ)
Standing looking on
(ซแทนดิง ลุคอิง ออน)
And the queen is bravely shouting,
(แอ็นด เดอะ ควีน อีส บเรฝลิ ชาวดิง ,)
” What the hell is going on? ”
(” ว็อท เดอะ เฮ็ล อีส โกอิ้ง ออน “)
With a blood-curdling ” tally-ho ”
(วิฑ อะ บลัด curdlings ” แทลลิ โฮ “)
She charged into the ranks
(ชี ชาจ อีนทุ เดอะ แร็งค)
And blessed all those grandmas who
(แอ็นด บเล็ซ ออล โฑส แกรนมา ฮู)
With their dying breaths screamed, ” Thanks! ”
(วิฑ แด ไดอิง บเร็ธ ซครีม , ” แธ็งค ! “)
Me, I’m just waiting so patiently
(มี , แอม จัซท เวททิง โซ เพเฌ็นทลิ)
With my woman on the floor
(วิฑ มาย วูมเอิน ออน เดอะ ฟโล)
We’re just trying to do this jig-saw puzzle
(เวีย จัซท ทไรอิง ทู ดู ดีซ จิก ซอ พั๊ซเซิ่ล)
Before it rains anymore
(บิโฟ อิท เรน แอนนี่มอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jigsaw Puzzle คำอ่านไทย The Rolling Stones

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น