เนื้อเพลง Say It คำอ่านไทย Kumbia Kings

Say it once, say it twice, or a million times
( เซ อิท วันซ , เซ อิท ทไวซ , ออ รา มีลยัน ไทม)
Say you love me, say you need me, ’till the end of time
(เซ ยู ลัฝ มี , เซ ยู นีด มี , ทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)
Say those three little words I can’t wait to hear
(เซ โฑส ธรี ลิ๊ทเทิ่ล เวิด ซาย แค็นท เวท ทู เฮีย)
Say that you love me don’t waste any time
(เซ แดท ยู ลัฝ มี ด้อนท์ เวซท เอนอิ ไทม)
Say it once, say it twice, or a million times
(เซ อิท วันซ , เซ อิท ทไวซ , ออ รา มีลยัน ไทม)
With the kiss from your lips, even with a smile
(วิฑ เดอะ คิซ ฟร็อม ยุร ลิพ , อีเฝ็น วิฑ อะ ซไมล)
With the touch of your hands, with a warm embrace
(วิฑ เดอะ ทั๊ช อ็อฝ ยุร แฮ็นด , วิฑ อะ วอม เอ็มบเรซ)
Say that you love me in every way
(เซ แดท ยู ลัฝ มี อิน เอฝริ เว)

When we’re all alone, I want to hold you close
(ฮเว็น เวีย ออล อะโลน , ไอ ว็อนท ทู โฮลด ยู คโลส)
Look in to your eyes and hear those three little words
(ลุค อิน ทู ยุร ไอ แซน เฮีย โฑส ธรี ลิ๊ทเทิ่ล เวิด)
Coming from you heart, from deep inside your soul
(คัมอิง ฟร็อม ยู ฮาท , ฟร็อม ดีพ อีนไซด ยุร โซล)
So you can prove to me that you won’t let me go
(โซ ยู แค็น พรูฝ ทู มี แดท ยู ว็อนท เล็ท มี โก)

I’ll light the candle lights, and lay you on the floor
(แอล ไลท เดอะ แค๊นเดิ้ล ไลท , แอ็นด เล ยู ออน เดอะ ฟโล)
And kiss your body slowly from your head to your toes
(แอ็นด คิซ ยุร บอดอิ ซโลลิ ฟร็อม ยุร เฮ็ด ทู ยุร โท)
As I can feel you shake and every breath you take
(แอ็ส ซาย แค็น ฟีล ยู เฌค แอ็นด เอฝริ บเร็ธ ยู เทค)
When I can vaguely hear every word as you say,
(ฮเว็น นาย แค็น เฝกลิ เฮีย เอฝริ เวิด แอ็ส ยู เซ ,)

” Hold me Touch me ‘ccause this just fells so right
(” โฮลด มี ทั๊ช มี ccause ดีซ จัซท เฟ็ล โซ ไรท)
Kiss me love me, just love me through the night ”
(คิซ มี ลัฝ มี , จัซท ลัฝ มี ธรู เดอะ ไนท “)

Say it once, say it twice, or a million times
(เซ อิท วันซ , เซ อิท ทไวซ , ออ รา มีลยัน ไทม)
Say you love, say you need me, ’till the end of time
(เซ ยู ลัฝ , เซ ยู นีด มี , ทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)
Say those three little words’ I can’t wait to hear
(เซ โฑส ธรี ลิ๊ทเทิ่ล เวิด ซาย แค็นท เวท ทู เฮีย)
Say that you love me, don’t waste any time
(เซ แดท ยู ลัฝ มี , ด้อนท์ เวซท เอนอิ ไทม)

Say it once, say it twice, or a million times
(เซ อิท วันซ , เซ อิท ทไวซ , ออ รา มีลยัน ไทม)
With the kiss from your lips, even with a smile
(วิฑ เดอะ คิซ ฟร็อม ยุร ลิพ , อีเฝ็น วิฑ อะ ซไมล)
With the touch of your hands, with a warm embrace
(วิฑ เดอะ ทั๊ช อ็อฝ ยุร แฮ็นด , วิฑ อะ วอม เอ็มบเรซ)
Say that you love me in every way
(เซ แดท ยู ลัฝ มี อิน เอฝริ เว)

As we are making love, I hold your body tight
(แอ็ส วี อาร์ เมคอิง ลัฝ , ไอ โฮลด ยุร บอดอิ ไทท)
Ain’t looking at the clock, don’t want to have sense of time
(เอน ลุคอิง แอ็ท เดอะ คล็อค , ด้อนท์ ว็อนท ทู แฮ็ฝ เซ็นซ อ็อฝ ไทม)
‘Cause when I’m close to you, that’s all I want to do
(คอส ฮเว็น แอม คโลส ทู ยู , แด๊ท ซอร์ ไอ ว็อนท ทู ดู)
For I would be so lost if I didn’t have you
(ฟอ ไอ เวิด บี โซ ล็อซท อิฟ ฟาย ดิ๊นอิน แฮ็ฝ ยู)

Don’t matter whose around, don’t matter where the place
(ด้อนท์ แมทเทอะ ฮูส อะเรานด , ด้อนท์ แมทเทอะ ฮแว เดอะ พเลซ)
I just want to tell you that I love you always
(ไอ จัซท ว็อนท ทู เท็ล ยู แดท ไอ ลัฝ ยู ออลเว)
You know you hold my heart, you know you hold the key
(ยู โน ยู โฮลด มาย ฮาท , ยู โน ยู โฮลด เดอะ คี)
My door is open for you for always,
(มาย โด อีส โอเพ็น ฟอ ยู ฟอ ออลเว ,)

Hold me touch me ’cause this just feels so right
(โฮลด มี ทั๊ช มี คอส ดีซ จัซท ฟีล โซ ไรท)
[this just feels so right]
([ ดีซ จัซท ฟีล โซ ไรท ])
Kiss me love me just love me through the night
(คิซ มี ลัฝ มี จัซท ลัฝ มี ธรู เดอะ ไนท)

Say it once, say it twice, or a million times
(เซ อิท วันซ , เซ อิท ทไวซ , ออ รา มีลยัน ไทม)
Say you love me, say you need me, ’till the end of time
(เซ ยู ลัฝ มี , เซ ยู นีด มี , ทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)
Say those three little words, I can’t wait to hear
(เซ โฑส ธรี ลิ๊ทเทิ่ล เวิด , ไอ แค็นท เวท ทู เฮีย)
Say that you love me, don’t waste any time
(เซ แดท ยู ลัฝ มี , ด้อนท์ เวซท เอนอิ ไทม)

Say it once, say it twice, or a million times
(เซ อิท วันซ , เซ อิท ทไวซ , ออ รา มีลยัน ไทม)
With the kiss from your lips, even with a smile
(วิฑ เดอะ คิซ ฟร็อม ยุร ลิพ , อีเฝ็น วิฑ อะ ซไมล)
With the touch of your hands, with the warm embrace
(วิฑ เดอะ ทั๊ช อ็อฝ ยุร แฮ็นด , วิฑ เดอะ วอม เอ็มบเรซ)
Say the you love me in every way
(เซ เดอะ ยู ลัฝ มี อิน เอฝริ เว)

Just say those three little words
(จัซท เซ โฑส ธรี ลิ๊ทเทิ่ล เวิด)
[Just say]
([ จัซท เซ ])
The words I’ve been wanting to hear
(เดอะ เวิด แอฝ บีน วอนทิง ทู เฮีย)
[the words, babe]
([ เดอะ เวิด , เบบ ])
Now don’t waste any time
(เนา ด้อนท์ เวซท เอนอิ ไทม)
[mmm-hmmm]
([ อึม ฮึม ])
Say it once. Say it twice. Say it a million times.
(เซ อิท วันซ เซ อิท ทไวซ เซ อิท ดา มีลยัน ไทม)

Say it once, say it twice, or a million times
(เซ อิท วันซ , เซ อิท ทไวซ , ออ รา มีลยัน ไทม)
Say you love me, say you need, ’till the end of time
(เซ ยู ลัฝ มี , เซ ยู นีด , ทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)
Say those three little words I can’t wait to hear
(เซ โฑส ธรี ลิ๊ทเทิ่ล เวิด ซาย แค็นท เวท ทู เฮีย)
Say that you love me, don’t waste any time
(เซ แดท ยู ลัฝ มี , ด้อนท์ เวซท เอนอิ ไทม)

Say it once, say it twice, or a million times
(เซ อิท วันซ , เซ อิท ทไวซ , ออ รา มีลยัน ไทม)
[Say you love me]
([ เซ ยู ลัฝ มี ])
With the kiss from your lips, even with a smile
(วิฑ เดอะ คิซ ฟร็อม ยุร ลิพ , อีเฝ็น วิฑ อะ ซไมล)
[Oh, say you need me, yeah, yeah]
([ โอ , เซ ยู นีด มี , เย่ , เย่ ])
With a touch of your hands, with a warm embrace
(วิฑ อะ ทั๊ช อ็อฝ ยุร แฮ็นด , วิฑ อะ วอม เอ็มบเรซ)
Say that you love me in every way
(เซ แดท ยู ลัฝ มี อิน เอฝริ เว)
[yeah]
([ เย่ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Say It คำอ่านไทย Kumbia Kings

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น