เนื้อเพลง Rescue Me คำอ่านไทย Madonna

written by Madonna and Shep Pettibone
( วึ้น ไบ มาดอนน่า แอ็นด Shep Pettibone)
Time: 5:32
(ไทม : ไฟท์ : 32)

I’m talking, I’m talking
(แอม ทอคอิง , แอม ทอคอิง)
I believe in the power of love
(ไอ บิลีฝ อิน เดอะ เพาเออะ อ็อฝ ลัฝ)
I’m singing, I’m singing
(แอม ซิงกิง , แอม ซิงกิง)
I believe that you can rescue me
(ไอ บิลีฝ แดท ยู แค็น เรซคยู มี)

With you I’m not a little girl, with you I’m not a man
(วิฑ ยู แอม น็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เกิล , วิฑ ยู แอม น็อท ดา แม็น)
When all the hurt inside of me comes out, you understand
(ฮเว็น ออล เดอะ เฮิท อีนไซด อ็อฝ มี คัม เอ้า , ยู อันเดิซแทนด)
You see that I’m ferocious, you see that I am weak
(ยู ซี แดท แอม ฟิโรฌัซ , ยู ซี แดท ไอ แอ็ม วีค)
You see that I am silly, and pretentious and a freak
(ยู ซี แดท ไอ แอ็ม ซีลลิ , แอ็นด พริเทนฌัซ แซน อะ ฟรีค)

But I don’t feel too strange for you
(บัท ไอ ด้อนท์ ฟีล ทู ซทเรนจ ฟอ ยู)
Don’t know exactly what you do
(ด้อนท์ โน เอ็กแสคทลิ ว็อท ยู ดู)
I think when love is pure you try
(ไอ ธิงค ฮเว็น ลัฝ อีส พยูร ยู ทไร)
To understand the reasons why
(ทู อันเดิซแทนด เดอะ รี๊ซั่น ฮไว)
And I prefer this mystery
(แอ็นด ดาย พริเฟอ ดีซ มีซเทอะริ)
It cancels out my misery
(อิท แคนเซ็ล เอ้า มาย มีสริ)
And gives me hope that there could be
(แอ็นด กิฝ มี โฮพ แดท แดร์ เคิด บี)
A person that loves me
(อะ เพ๊อร์ซั่น แดท ลัฝ มี)

Chorus:
(โครัซ :)

Rescue me [rescue me, it’s hard to believe]
(เรซคยู มี [ เรซคยู มี , อิทซ ฮาด ทู บิลีฝ ])
Your love has given me hope
(ยุร ลัฝ แฮ็ส กีฝเอ็น มี โฮพ)
Rescue me [rescue me, it’s hard to believe]
(เรซคยู มี [ เรซคยู มี , อิทซ ฮาด ทู บิลีฝ ])
I’m drowning, baby throw out your rope
(แอม ดเรานอิง , เบบิ ธโร เอ้า ยุร โรพ)

With you I’m not a fascist, can’t play you like a toy
(วิฑ ยู แอม น็อท ดา แฟฌอิซท , แค็นท พเล ยู ไลค เก ทอย)
And when I need to dominate, you’re not my little boy
(แอ็นด ฮเว็น นาย นีด ทู ดอมอิเนท , ยัวร์ น็อท มาย ลิ๊ทเทิ่ล บอย)
You see that I am hungry for a life of understanding
(ยู ซี แดท ไอ แอ็ม ฮังกริ ฟอ รา ไลฟ อ็อฝ อันเดิซแทนดิง)
And you forgive my angry little heart when she’s demanding
(แอ็นด ยู เฟาะกีฝ มาย แองกริ ลิ๊ทเทิ่ล ฮาท ฮเว็น ชี ดีแมนดิง)
You bring me to my knees while I’m scratching out the eyes
(ยู บริง มี ทู มาย นี ฮไวล แอม scratchings เอ้า ดิ ไอ)
Of a world I want to conquer, and deliver, and despise
(อ็อฝ อะ เวิลด ดาย ว็อนท ทู คองเคอะ , แอ็นด ดิลีฝเออะ , แอ็นด ดิซไพส)
And right while I am kneeling there
(แอ็นด ไรท ฮไวล ไอ แอ็ม นิลลิง แดร์)
I suddenly begin to care
(ไอ ซั๊ดเด้นลี่ บีกีน ทู แค)
And understand that there could be
(แอ็นด อันเดิซแทนด แดท แดร์ เคิด บี)
A person that loves me
(อะ เพ๊อร์ซั่น แดท ลัฝ มี)

[chorus]
([ โครัซ ])

Love is understanding
(ลัฝ อีส อันเดิซแทนดิง)
It’s hard to believe life can be so demanding
(อิทซ ฮาด ทู บิลีฝ ไลฟ แค็น บี โซ ดีแมนดิง)
I’m sending out an S.O.S.
(แอม เซนดิ้ง เอ้า แอน เอส โอ เอส)
Stop me from drowning baby I’ll do the rest
(ซท็อพ มี ฟร็อม ดเรานอิง เบบิ แอล ดู เดอะ เร็ซท)

Rescue me [echo]
(เรซคยู มี [ เอคโอ ])
Your love has given me hope [your love has given me hope]
(ยุร ลัฝ แฮ็ส กีฝเอ็น มี โฮพ [ ยุร ลัฝ แฮ็ส กีฝเอ็น มี โฮพ ])
Rescue me [echo]
(เรซคยู มี [ เอคโอ ])
I’m drowning, baby throw out your rope [baby throw out your rope]
(แอม ดเรานอิง , เบบิ ธโร เอ้า ยุร โรพ [ เบบิ ธโร เอ้า ยุร โรพ ])
[repeat]
([ ริพีท ])

Ooh ahh, ooh ahh, love is understanding
(อู้ อา , อู้ อา , ลัฝ อีส อันเดิซแทนดิง)
Ooh ahh, ooh ahh, love is understanding
(อู้ อา , อู้ อา , ลัฝ อีส อันเดิซแทนดิง)

Love is understanding
(ลัฝ อีส อันเดิซแทนดิง)
It’s hard to believe life can be so demanding
(อิทซ ฮาด ทู บิลีฝ ไลฟ แค็น บี โซ ดีแมนดิง)
I’m sending out an S.O.S.
(แอม เซนดิ้ง เอ้า แอน เอส โอ เอส)
Rescue me, rescue me
(เรซคยู มี , เรซคยู มี)

It’s not my business to decide
(อิทซ น็อท มาย บีสเน็ซ ทู ดิไซด)
How good you are for me
(เฮา เกิด ยู อาร์ ฟอ มี)
How valuable you are
(เฮา แวรีเบิล ยู อาร์)
And what the world can see
(แอ็นด ว็อท เดอะ เวิลด แค็น ซี)
Only that you try to understand me
(โอ๊นลี่ แดท ยู ทไร ทู อันเดิซแทนด มี)
And have the courage to love me for me
(แอ็นด แฮ็ฝ เดอะ เคอริจ ทู ลัฝ มี ฟอ มี)

[Background vocals, continuously for remainder of song:]
([ แบ็คกราว โฝแค็ล , ค็อนทีนยวซลิ ฟอ ริเมนเดอะ อ็อฝ ซ็อง : ])
[I believe in the power, I believe you can rescue me]
([ ไอ บิลีฝ อิน เดอะ เพาเออะ , ไอ บิลีฝ ยู แค็น เรซคยู มี ])

I believe [I believe in the power]
(ไอ บิลีฝ [ ไอ บิลีฝ อิน เดอะ เพาเออะ ])
I believe that you can rescue me
(ไอ บิลีฝ แดท ยู แค็น เรซคยู มี)
[repeat]
([ ริพีท ])

I’m singing I believe
(แอม ซิงกิง ไอ บิลีฝ)
I believe that you can rescue me
(ไอ บิลีฝ แดท ยู แค็น เรซคยู มี)
I’m singing, I’m singing, I’m singing
(แอม ซิงกิง , แอม ซิงกิง , แอม ซิงกิง)
I believe that you can rescue me
(ไอ บิลีฝ แดท ยู แค็น เรซคยู มี)

I’m talking, I’m talking
(แอม ทอคอิง , แอม ทอคอิง)
I believe in the power of love
(ไอ บิลีฝ อิน เดอะ เพาเออะ อ็อฝ ลัฝ)
[repeat]
([ ริพีท ])

I’m singing, I’m singing, I believe
(แอม ซิงกิง , แอม ซิงกิง , ไอ บิลีฝ)
I believe that you can rescue me
(ไอ บิลีฝ แดท ยู แค็น เรซคยู มี)

Hey hey, hey hey
(เฮ เฮ , เฮ เฮ)
R.E.S.C.U.E. me
(อาร์ อี เอส ซี ยู อี มี)
Only you can rescue me
(โอ๊นลี่ ยู แค็น เรซคยู มี)
Hey hey, hey…
(เฮ เฮ , เฮ)
[I believe you can rescue me]
([ ไอ บิลีฝ ยู แค็น เรซคยู มี ])
[I believe in the power]
([ ไอ บิลีฝ อิน เดอะ เพาเออะ ])
[I believe you can rescue me]
([ ไอ บิลีฝ ยู แค็น เรซคยู มี ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rescue Me คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น