เนื้อเพลง Us คำอ่านไทย Celine Dion

I want to know why
( ไอ ว็อนท ทู โน ฮไว)
You’re letting this die
(ยัวร์ เลทดิง ดีซ ได)
Without the blink of an eye
(วิเฑาท เดอะ บลิงค อ็อฝ แอน ไอ)
You say that you need time
(ยู เซ แดท ยู นีด ไทม)
I say you’ll be fine
(ไอ เซ โยว บี ไฟน)

If you would only see
(อิฟ ยู เวิด โอ๊นลี่ ซี)
Like you did before
(ไลค ยู ดิด บิโฟ)
You became imprisoned
(ยู บิเคม อิมพริ๊ซั่น)
Can I reopen the door
(แค็น นาย รีโอเพ็น เดอะ โด)

You say it doesn’t matter
(ยู เซ อิท ดัสอินท แมทเทอะ)
Then tell me what does
(เด็น เท็ล มี ว็อท โด)
And why that isn’t what
(แอ็นด ฮไว แดท อีสซึ่น ว็อท)
You’ve been thinking of
(ยู๊ฟ บีน ติ้งกิง อ็อฝ)
You say it’s never easy
(ยู เซ อิทซ เนฝเวอะ อีสอิ)
Then tell me what was
(เด็น เท็ล มี ว็อท วอส)
Is it never worth the pain
(อีส ซิท เนฝเวอะ เวิธ เดอะ เพน)
Could you believe it was
(เคิด ยู บิลีฝ อิท วอส)
When life keeps living
(ฮเว็น ไลฟ คีพ ลีฝอิง)
That’s what life keeps giving
(แด๊ท ว็อท ไลฟ คีพ กีฝวิง)
To us
(ทู อัซ)

Once we were one mind
(วันซ วี เวอ วัน ไมนด)
Drifting in one time
(ดริฟทิง อิน วัน ไทม)
And ever true
(แอ็นด เอฝเออะ ทรู)
We were friends
(วี เวอ ฟเร็นด)
But something is gone from my
(บัท ซัมติง อีส กอน ฟร็อม มาย)
Picture of this life
(พีคเชอะ อ็อฝ ดีซ ไลฟ)

If we could only see
(อิฟ วี เคิด โอ๊นลี่ ซี)
Like we did before
(ไลค วี ดิด บิโฟ)
We became imprisoned
(วี บิเคม อิมพริ๊ซั่น)
Can I reopen the door
(แค็น นาย รีโอเพ็น เดอะ โด)

You say it doesn’t matter
(ยู เซ อิท ดัสอินท แมทเทอะ)
Then tell me what does
(เด็น เท็ล มี ว็อท โด)
And why that isn’t what
(แอ็นด ฮไว แดท อีสซึ่น ว็อท)
You’ve been thinking of
(ยู๊ฟ บีน ติ้งกิง อ็อฝ)
You say it’s never easy
(ยู เซ อิทซ เนฝเวอะ อีสอิ)
Then tell me what was
(เด็น เท็ล มี ว็อท วอส)
Is it never worth the pain
(อีส ซิท เนฝเวอะ เวิธ เดอะ เพน)
Could you believe it was
(เคิด ยู บิลีฝ อิท วอส)
When life keeps living
(ฮเว็น ไลฟ คีพ ลีฝอิง)
That’s what life keeps giving
(แด๊ท ว็อท ไลฟ คีพ กีฝวิง)
To us
(ทู อัซ)

The hope has vanished from your eyes
(เดอะ โฮพ แฮ็ส แฝนอิฌ ฟร็อม ยุร ไอ)
You were my faith and one truth
(ยู เวอ มาย เฟธ แอ็นด วัน ทรูธ)
There’s every reason to get through
(แดร์ เอฝริ รี๊ซั่น ทู เก็ท ธรู)
And you’re why I know there’s a reason
(แอ็นด ยัวร์ ฮไว ไอ โน แดร์ ซา รี๊ซั่น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Us คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น