เนื้อเพลง Bed Of Roses คำอ่านไทย Faith Hill

There’s Something ’bout Your Manner
( แดร์ ซัมติง เบาท ยุร แมนเนอะ)
That Makes It Hard To See
(แดท เมค ซิท ฮาด ทู ซี)
Just How You Take Advantage
(จัซท เฮา ยู เทค แอ็ดฝานทิจ)
Of A Workin’ Girl Like Me
(อ็อฝ อะ เวิคกิน เกิล ไลค มี)
I’ve Seen You Set ’em Up
(แอฝ ซีน ยู เซ็ท เอ็ม อัพ)
And I’ve Seen You Take ’em Down
(แอ็นด แอฝ ซีน ยู เทค เอ็ม เดาน)
Our Love Is Legal Tender
(เอ๊า ลัฝ อีส ลีแก็ล เทนเดอะ)
For Your Kind To Pass Around
(ฟอ ยุร ไคนด ทู เพซ อะเรานด)

Don’t Want Your Bed Of Roses
(ด้อนท์ ว็อนท ยุร เบ็ด อ็อฝ โรส)
Don’t Want No Handful Of Thorns
(ด้อนท์ ว็อนท โน แฮนฟุล อ็อฝ ธอน)
Don’t Want To Be Your Livin’ Doll
(ด้อนท์ ว็อนท ทู บี ยุร ลีฝอิน ด็อล)
Don’t Want To Be No Woman Scorned
(ด้อนท์ ว็อนท ทู บี โน วูมเอิน ซคอน)
I Don’t Want To Watch You Turn The Page
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ว็อช ยู เทิน เดอะ เพจ)
When Our Chapter Closes
(ฮเว็น เอ๊า แชพเทอะ คโลส)
No I’m Not Gonna Lay Me Down
(โน แอม น็อท กอนนะ เล มี เดาน)
In Your Bed Of Roses
(อิน ยุร เบ็ด อ็อฝ โรส)

I’ve Tasted Good And Bad Love
(แอฝ เทซท เกิด แอ็นด แบ็ด ลัฝ)
In The Honky Tonks And Bars
(อิน เดอะ Honky Tonks แซน บา)
I’ve Settled For The Moon
(แอฝ เซ็ทเทิ่ล ฟอ เดอะ มูน)
When I Was Reachin’ For The Stars
(ฮเว็น นาย วอส รีชชิน ฟอ เดอะ ซทา)
And Though Sometimes I Have Stumbled
(แอ็นด โธ ซัมไทม์ ซาย แฮ็ฝ แสตมเบิล)
I’ve Been Known To Fall
(แอฝ บีน โนน ทู ฟอล)
It Was Always True Love
(อิท วอส ออลเว ทรู ลัฝ)
That Took Me To The Wall
(แดท ทุค มี ทู เดอะ วอล)

Don’t Want Your Bed Of Roses
(ด้อนท์ ว็อนท ยุร เบ็ด อ็อฝ โรส)
Don’t Want No Handful Of Thorns
(ด้อนท์ ว็อนท โน แฮนฟุล อ็อฝ ธอน)
Don’t Want To Be Your Livin’ Doll
(ด้อนท์ ว็อนท ทู บี ยุร ลีฝอิน ด็อล)
Don’t Want To Be No Woman Scorned
(ด้อนท์ ว็อนท ทู บี โน วูมเอิน ซคอน)
I Don’t Want To Watch You Turn The Page
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ว็อช ยู เทิน เดอะ เพจ)
When Our Chapter Closes
(ฮเว็น เอ๊า แชพเทอะ คโลส)
No I’m Not Gonna Lay Me Down
(โน แอม น็อท กอนนะ เล มี เดาน)
In Your Bed Of Roses
(อิน ยุร เบ็ด อ็อฝ โรส)

Girl You Better Hide Your Love Away
(เกิล ยู เบทเทอะ ไฮด ยุร ลัฝ อะเว)
Girl You Better Save It For Another Day
(เกิล ยู เบทเทอะ เซฝ อิท ฟอ แอะนัธเออะ เด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bed Of Roses คำอ่านไทย Faith Hill

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น