เนื้อเพลง Sex and Candy คำอ่านไทย Marcy Playground

Hangin’ round downtown
( แฮนจิ้นเรานด ดาวน์ทาวน์)
By myself
(ไบ ไมเซลฟ)
And I had so much time
(แอ็นด ดาย แฮ็ด โซ มัช ไทม)
To sit and think
(ทู ซิท แอ็นด ธิงค)
About myself
(อะเบาท ไมเซลฟ)
And then there she was
(แอ็นด เด็น แดร์ ชี วอส)
Like double cherry pie
(ไลค ดั๊บเบิ้ล เชริ ไพ)
Yeah there she was
(เย่ แดร์ ชี วอส)
Like disco superfly
(ไลค ดิสโค ซูปเพอฟาย)
I smell sex and
(ไอ ซเม็ล เซ็คซ แอ็นด)
Candy here
(แคนดิ เฮียร)
Who’s that lounging
(ฮู แดท ลาวจิง)
In my chair
(อิน มาย แช)
Who’s that casting
(ฮู แดท คาซทิง)
Devious stares
(ดีเฝียซ ซแท)
In my direction
(อิน มาย ดิเรคฌัน)
Mama this surely
(มามะ ดีซ ฌูรลิ)
Is a dream
(อีส ซา ดรีม)

Hangin’ ’round downtown by myself
(แฮนจิ้นเรานด ดาวน์ทาวน์ ไบ ไมเซลฟ)
And I had too
(แอ็นด ดาย แฮ็ด ทู)
Much caffeine
(มัช แคฟฟีน)
And I was thinkin’
(แอ็นด ดาย วอส ติ้งกิน)
’bout myself
(เบาท ไมเซลฟ)
And then there she was
(แอ็นด เด็น แดร์ ชี วอส)
In platform double suede
(อิน พแลทฟอม ดั๊บเบิ้ล ซเวด)
Yeah there she was
(เย่ แดร์ ชี วอส)
Like disco lemonade
(ไลค ดิสโค เลมะเนด)
I smell sex and
(ไอ ซเม็ล เซ็คซ แอ็นด)
Candy here
(แคนดิ เฮียร)
Who’s that lounging
(ฮู แดท ลาวจิง)
In my chair
(อิน มาย แช)
Who’s that casting
(ฮู แดท คาซทิง)
Devious stares
(ดีเฝียซ ซแท)
In my direction
(อิน มาย ดิเรคฌัน)
Mama this surely
(มามะ ดีซ ฌูรลิ)
Is a dream
(อีส ซา ดรีม)
Mama this surely
(มามะ ดีซ ฌูรลิ)
Is a dream
(อีส ซา ดรีม)
Yeah mama this must
(เย่ มามะ ดีซ มัซท)
Be my dream
(บี มาย ดรีม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sex and Candy คำอ่านไทย Marcy Playground

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น