เนื้อเพลง You Had Me From Hello คำอ่านไทย Bon Jovi

At the mirror you fix your hair and put your makeup on
( แอ็ท เดอะ มีเรอะ ยู ฟิคซ ยุร แฮ แอ็นด พัท ยุร เมคกั๊พ ออน)
You’re insecure about what clothes to wear
(ยัวร์ อินซิคยูร อะเบาท ว็อท คโลฑ ทู แว)
I can’t see nothing wrong
(ไอ แค็นท ซี นัธอิง ร็อง)

To me you look so beautiful when you can’t make up your mind
(ทู มี ยู ลุค โซ บยูทิฟุล ฮเว็น ยู แค็นท เมค อัพ ยุร ไมนด)
It’s half past eight, it’s getting late
(อิทซ ฮาล์ฟ พาซท เอท , อิทซ เกดดดิ้ง เลท)
It’s OK, take your time
(อิทซ โอเค , เทค ยุร ไทม)

Standing here my hands in my pockets
(ซแทนดิง เฮียร มาย แฮ็นด ซิน มาย พอคเค็ท)
Like I have a thousand times
(ไลค ไก แฮ็ฝ อะ เธาแส็น ไทม)
Thinking back it took one breath
(ติ้งกิง แบ็ค อิท ทุค วัน บเร็ธ)
One word to change my life
(วัน เวิด ทู เชนจ มาย ไลฟ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
The first time I saw you it felt like coming home
(เดอะ เฟิซท ไทม ไอ ซอ ยู อิท เฟ็ลท ไลค คัมอิง โฮม)
If I never told you I just want you to know
(อิฟ ฟาย เนฝเวอะ โทลด ยู ไอ จัซท ว็อนท ยู ทู โน)
You had me from hello
(ยู แฮ็ด มี ฟร็อม เฮ็ลโล)

When we walk into a crowded room it’s like we’re all alone
(ฮเว็น วี วอค อีนทุ อะ คเราด รุม อิทซ ไลค เวีย ออล อะโลน)
Everybody tries to kidnap your attention
(เอวี่บอดี้ ทรายส์ ทู คีดแน็พ ยุร แอ็ทเทนฌัน)
You just smile and steal the show
(ยู จัซท ซไมล แอ็นด ซทีล เดอะ โฌ)

You come to me and take my hand
(ยู คัม ทู มี แอ็นด เทค มาย แฮ็นด)
We start dancin’ slow
(วี ซทาท แดนซิน ซโล)
You put your lips up to my ear and whisper way down low
(ยู พัท ยุร ลิพ อัพ ทู มาย เอีย แอ็นด ฮวีซเพอะ เว เดาน โล)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
From the first time I saw you it felt like coming home
(ฟร็อม เดอะ เฟิซท ไทม ไอ ซอ ยู อิท เฟ็ลท ไลค คัมอิง โฮม)
If I never told you I just want you to know
(อิฟ ฟาย เนฝเวอะ โทลด ยู ไอ จัซท ว็อนท ยู ทู โน)
You had me from hello
(ยู แฮ็ด มี ฟร็อม เฮ็ลโล)

And when you’re laying down beside me
(แอ็นด ฮเว็น ยัวร์ เลยิง เดาน บิไซด มี)
I feel your heartbeat to remind me…
(ไอ ฟีล ยุร ฮาร์ทบีท ทู ริไมนด มี)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
The first time I saw you it felt like coming home
(เดอะ เฟิซท ไทม ไอ ซอ ยู อิท เฟ็ลท ไลค คัมอิง โฮม)
If I never told you I just want you to know
(อิฟ ฟาย เนฝเวอะ โทลด ยู ไอ จัซท ว็อนท ยู ทู โน)
You had me from hello
(ยู แฮ็ด มี ฟร็อม เฮ็ลโล)

From hello
(ฟร็อม เฮ็ลโล)
From hello
(ฟร็อม เฮ็ลโล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Had Me From Hello คำอ่านไทย Bon Jovi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น