เนื้อเพลง Dory Previn คำอ่านไทย Camera Obscura

Fed up of girls in pretty dresses
( เฟ็ด อัพ อ็อฝ เกิล ซิน พรีททิ เดรสเซซ)
With boys who want to teach them a lesson
(วิฑ บอย ฮู ว็อนท ทู ทีช เฑ็ม มา เล๊ซซั่น)
Sick of the sight of my old lover
(ซิค อ็อฝ เดอะ ไซท อ็อฝ มาย โอลด ลัฝเออะ)
Went under sheets and covers to get away from him
(เว็นท อันเดอะ ฌีท แซน คัฝเออะ ทู เก็ท อะเว ฟร็อม ฮิม)

I can’t see what he once meant to me
(ไอ แค็นท ซี ว็อท ฮี วันซ เม็นท ทู มี)
I think it’s time I put him out of my mind
(ไอ ธิงค อิทซ ไทม ไอ พัท ฮิม เอ้า อ็อฝ มาย ไมนด)

So I took a glimpse of Montana
(โซ ไอ ทุค กา กลิมซ อ็อฝ มอนเทนา)
Now nothing else matters
(เนา นัธอิง เอ็ลซ แมทเทอะ)
I’ll heal eventually
(แอล ฮีล อิเฝนชัวลิ)
How I adore you Dory Previn
(เฮา ไอ อะโด ยู โดริ Previn)
Turned you up to eleven for the band’s ears to bleed
(เทิน ยู อัพ ทู อิเลฝเอ็น ฟอ เดอะ แบ็นด เอีย ทู บลีด)

I can’t see what he once meant to me
(ไอ แค็นท ซี ว็อท ฮี วันซ เม็นท ทู มี)
Do you think it’s time I put it out of my mind?
(ดู ยู ธิงค อิทซ ไทม ไอ พัท ดิธ เอ้า อ็อฝ มาย ไมนด)
Do you think it’s time I put it out of my mind?
(ดู ยู ธิงค อิทซ ไทม ไอ พัท ดิธ เอ้า อ็อฝ มาย ไมนด)

I can’t see what he once meant to me
(ไอ แค็นท ซี ว็อท ฮี วันซ เม็นท ทู มี)
Do you think it’s time I put it out of my mind?
(ดู ยู ธิงค อิทซ ไทม ไอ พัท ดิธ เอ้า อ็อฝ มาย ไมนด)
I can’t see what he once meant to me
(ไอ แค็นท ซี ว็อท ฮี วันซ เม็นท ทู มี)
Do you think it’s time I put it out of my mind?
(ดู ยู ธิงค อิทซ ไทม ไอ พัท ดิธ เอ้า อ็อฝ มาย ไมนด)

I can’t see what he once meant to me
(ไอ แค็นท ซี ว็อท ฮี วันซ เม็นท ทู มี)
Do you think it’s time I put it out of my mind?
(ดู ยู ธิงค อิทซ ไทม ไอ พัท ดิธ เอ้า อ็อฝ มาย ไมนด)
I can’t see what he once meant to me
(ไอ แค็นท ซี ว็อท ฮี วันซ เม็นท ทู มี)
Do you think it’s time I put it out of my mind?
(ดู ยู ธิงค อิทซ ไทม ไอ พัท ดิธ เอ้า อ็อฝ มาย ไมนด)
I think it’s time I let my love for him die
(ไอ ธิงค อิทซ ไทม ไอ เล็ท มาย ลัฝ ฟอ ฮิม ได)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dory Previn คำอ่านไทย Camera Obscura

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น