เนื้อเพลง You’re The Only One คำอ่านไทย Keith Urban

I know it’s gonna take some time
( ไอ โน อิทซ กอนนะ เทค ซัม ไทม)
For you to trust this love of mine
(ฟอ ยู ทู ทรัซท ดีซ ลัฝ อ็อฝ ไมน)
I know he broke your heart in two
(ไอ โน ฮี บโรค ยุร ฮาท อิน ทู)
You’ve been betrayed and you’re afraid
(ยู๊ฟ บีน บิทเร แอ็นด ยัวร์ อัฟเรด)
That I will do the same to you
(แดท ไอ วิล ดู เดอะ เซม ทู ยู)

But you’ll be safe here in my arms
(บัท โยว บี เซฟ เฮียร อิน มาย อาม)
Forever and a day
(เฟาะเรฝเออะ แอ็นด อะ เด)
And though you dont believe me now
(แอ็นด โธ ยู ด้อนท์ บิลีฝ มี เนา)
I’ll never walk away
(แอล เนฝเวอะ วอค อะเว)
You, you know that I’ll be there
(ยู , ยู โน แดท แอล บี แดร์)
When tomorrow comes
(ฮเว็น ทุมอโร คัม)
You’re the only one
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน)

I know you’ve heard this all before
(ไอ โน ยู๊ฟ เฮิด ดีซ ซอร์ บิโฟ)
You’re the one that I adore
(ยัวร์ ดิ วัน แดท ไอ อะโด)
You make me shine just like the sun
(ยู เมค มี ไฌน จัซท ไลค เดอะ ซัน)
You bring this heart of mine undone
(ยู บริง ดีซ ฮาท อ็อฝ ไมน อันดัน)

Every lie you’ve ever heard
(เอฝริ ไล ยู๊ฟ เอฝเออะ เฮิด)
You can believe my every word
(ยู แค็น บิลีฝ มาย เอฝริ เวิด)
Whatever Heaven holds in store
(ฮว็อทเอฝเออะ เฮฝเอ็น โฮลด ซิน ซโท)
Through good and bad I’ll be your man
(ธรู เกิด แอ็นด แบ็ด แอล บี ยุร แม็น)
I’ll stand beside you through it all
(แอล ซแท็นด บิไซด ยู ธรู อิท ดอร์)

You’ll be safe here in my arms
(โยว บี เซฟ เฮียร อิน มาย อาม)
Forever and a day
(เฟาะเรฝเออะ แอ็นด อะ เด)
And though you dont believe me now
(แอ็นด โธ ยู ด้อนท์ บิลีฝ มี เนา)
I’ll never walk away
(แอล เนฝเวอะ วอค อะเว)
You, you know that I’ll be there
(ยู , ยู โน แดท แอล บี แดร์)
When tomorrow comes
(ฮเว็น ทุมอโร คัม)
You’re the only one
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน)

I know you’ve heard this all before
(ไอ โน ยู๊ฟ เฮิด ดีซ ซอร์ บิโฟ)
But you’re the one the I adore
(บัท ยัวร์ ดิ วัน ดิ ไอ อะโด)
You make me shine just like the sun
(ยู เมค มี ไฌน จัซท ไลค เดอะ ซัน)
You bring this heart of mine undone
(ยู บริง ดีซ ฮาท อ็อฝ ไมน อันดัน)

I know you’ve heard this all before
(ไอ โน ยู๊ฟ เฮิด ดีซ ซอร์ บิโฟ)
But you’re the one the I adore
(บัท ยัวร์ ดิ วัน ดิ ไอ อะโด)
You make me shine just like the sun
(ยู เมค มี ไฌน จัซท ไลค เดอะ ซัน)
You bring this heart of mine undone
(ยู บริง ดีซ ฮาท อ็อฝ ไมน อันดัน)
You’re the only one
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน)

You’re the only one
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน)
You make me shine just like the sun
(ยู เมค มี ไฌน จัซท ไลค เดอะ ซัน)
Yes you do
(เย็ซ ยู ดู)
You’re the only one
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You’re The Only One คำอ่านไทย Keith Urban

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น