เนื้อเพลง Jesus Loves You คำอ่านไทย Jewel

They say that Jesus loves you
( เด เซ แดท จีสัซ ลัฝ ยู)
What about me?
(ว็อท อะเบาท มี)
They say that money breaks you
(เด เซ แดท มันอิ บเรค ยู)
I still wanna see
(ไอ ซทิล วอนนา ซี)
They say that you’re only half alive
(เด เซ แดท ยัวร์ โอ๊นลี่ ฮาล์ฟ อะไลฝ)
Till you give extra whitening a try
(ทิล ยู กิฝ เอ๊กซทร่า ฮไวทนิง อะ ทไร)

Well, I wanna see, I wanna see
(เว็ล , ไอ วอนนา ซี , ไอ วอนนา ซี)
What can you do for me?
(ว็อท แค็น ยู ดู ฟอ มี)

Showing ta-tas on the TV is OK
(โชว์วิง ทา tas ออน เดอะ ทีวี อีส โอเค)
I wanna be OK, too
(ไอ วอนนา บี โอเค , ทู)
Having my picture in a magazine makes me special
(แฮฝวิ่ง มาย พีคเชอะ อิน อะ แมกอะสีน เมค มี ซเพฌแอ็ล)
How special are you?
(เฮา ซเพฌแอ็ล อาร์ ยู)
They say that if I donate, even I
(เด เซ แดท อิฟ ฟาย โดเนท , อีเฝ็น นาย)
Can buy a lot in heaven before I die
(แค็น ไบ อะ ล็อท อิน เฮฝเอ็น บิโฟ ไอ ได)

Well, I wanna see, I wanna see
(เว็ล , ไอ วอนนา ซี , ไอ วอนนา ซี)
What can you do for me?
(ว็อท แค็น ยู ดู ฟอ มี)

I want someone else to pack my lunch
(ไอ ว็อนท ซัมวัน เอ็ลซ ทู แพ็ค มาย ลันช)
Gonna get someone else to pull the punch
(กอนนะ เก็ท ซัมวัน เอ็ลซ ทู พุล เดอะ พันช)
Pay a psychic for romance
(เพ อะ ไซคิค ฟอ โระแมนซ)
Gonna pay a priest for a…
(กอนนะ เพ อะ พรีซท ฟอ รา)
Will you give me a second chance?
(วิล ยู กิฝ มี อะ เซคอันด ชานซ)
Will you give me a second chance?
(วิล ยู กิฝ มี อะ เซคอันด ชานซ)

They say abortion will send you straight to a fiery hell
(เด เซ อะบอฌัน วิล เซ็นด ยู ซทเรท ทู อะ ไฟริ เฮ็ล)
That is if the fanatics don’t beat Satan to the kill
(แดท อีส อิฟ เดอะ ฟะแนทอิค ด้อนท์ บีท ซาตาน ทู เดอะ คิล)
It’s not what I can do for anybody
(อิทซ น็อท ว็อท ไอ แค็น ดู ฟอ เอนอิบอดิ)
It’s what their body can do for me
(อิทซ ว็อท แด บอดอิ แค็น ดู ฟอ มี)

Well, I wanna see, I wanna see
(เว็ล , ไอ วอนนา ซี , ไอ วอนนา ซี)
What can you do for me?
(ว็อท แค็น ยู ดู ฟอ มี)

They say that Jesus loves you
(เด เซ แดท จีสัซ ลัฝ ยู)
What about me?
(ว็อท อะเบาท มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jesus Loves You คำอ่านไทย Jewel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น