เนื้อเพลง Let It Bump คำอ่านไทย Missy Elliott

[Timbaland]
( [ ทิมแบน ])
Gotta cut the music up man
(กอททะ คัท เดอะ มยูสิค อัพ แม็น)

[Missy Elliott]
([ มีซซิ เอลลีเอด ])
AAhhhh
(AAhhhh)

[Timbaland]
([ ทิมแบน ])
Gotta cut the music up man
(กอททะ คัท เดอะ มยูสิค อัพ แม็น)

[Verse 1 – Missy Elliott]
([ เฝิซ วัน มีซซิ เอลลีเอด ])
I’m-I’m-I’m Mi-Mi-Mi-Missy
(แอม แอม แอม มี มี มี มีซซิ)
Radio play m all the time
(เรดิโอ พเล เอ็ม ออล เดอะ ไทม)
Write my own rhymes and I swear I’m fly
(ไรท มาย โอน ไรม แซน ดาย ซแว แอม ฟไล)
This flow here form 83
(ดีซ ฟโล เฮียร ฟอม 83)
From a to z you can’t f*ck wit me
(ฟร็อม มา ทู ซี ยู แค็นท เอฟ *ck วิท มี)
Me and Timbaland man I’ll be damn
(มี แอ็นด ทิมแบน แม็น แอล บี แด็ม)
Remember when Lyte was in love wit Sam
(ริเมมเบอะ ฮเว็น Lyte วอส ซิน ลัฝ วิท แซม)
I used to be in love wit this guy name Sam
(ไอ ยูซ ทู บี อิน ลัฝ วิท ดีซ ไก เนม แซม)
But to me oh my Gosh he was one in a million
(บัท ทู มี โอ มาย ก็อฌ ฮี วอส วัน อิน อะ มีลยัน)
I came through cause I rock the show
(ไอ เคม ธรู คอส ไอ ร็อค เดอะ โฌ)
Wack MC’s get kicked in the throat
(แวค เมซีสฺ เก็ท คิด อิน เดอะ ธโรท)
Keep on sleepin cause you think I’m a joke
(คีพ ออน สลีฟปิน คอส ยู ธิงค แอม มา โจค)
Uh, Uh, Uh
(อา , อา , อา)
Let it bump [Let it bump]
(เล็ท ดิธ บัมพ [ เล็ท ดิธ บัมพ ])

[Chorus 2x]
([ โครัซ 2x ])
[Missy [Timbaland]]
([ มีซซิ [ ทิมแบน ] ])
I’m Missy
(แอม มีซซิ)
I’m-I’m
(แอม แอม)
Let it bump [Let it bump]
(เล็ท ดิธ บัมพ [ เล็ท ดิธ บัมพ ])
I’m Missy
(แอม มีซซิ)
Let it bump [Let it bump]
(เล็ท ดิธ บัมพ [ เล็ท ดิธ บัมพ ])
I’m Missy
(แอม มีซซิ)
I’m Missy on the microphone [Gotta cut the music up man]
(แอม มีซซิ ออน เดอะ ไมคโระโฟน [ กอททะ คัท เดอะ มยูสิค อัพ แม็น ])

[Verse 2 – Missy Elliott]
([ เฝิซ ทู มีซซิ เอลลีเอด ])
I’m Missy on the microphone
(แอม มีซซิ ออน เดอะ ไมคโระโฟน)
I’m stupid fresh that’s the sh*t I’m on {come on}
(แอม ซทยูทิด ฟเร็ฌ แด๊ท เดอะ ฌะ *ที แอม ออน {คัมมอน})
S*cka MC’s come new in the game
(เอส *cka เมซีสฺ คัม นยู อิน เดอะ เกม)
Swear ya hip-hop you just a new jack swing {uh]
(ซแว ยา ฮิพ ฮ็อพ ยู จัซท ดา นยู แจ็ค ซวิง {อา ])
Remember when Shantay was live on stage
(ริเมมเบอะ ฮเว็น Shantay วอส ไลฝ ออน ซเทจ)
Shantay was live on stage
(Shantay วอส ไลฝ ออน ซเทจ)
Let me back that sh*t up
(เล็ท มี แบ็ค แดท ฌะ *ที อัพ)
For ya for ya no hip-hoppers
(ฟอ ยา ฟอ ยา โน ฮิพ ฮอพเพอะ)
I’m Missy on the microphone
(แอม มีซซิ ออน เดอะ ไมคโระโฟน)
I’m stupid fresh that’s the sh*t I’m on
(แอม ซทยูทิด ฟเร็ฌ แด๊ท เดอะ ฌะ *ที แอม ออน)
S*cka MC’s come new in the game
(เอส *cka เมซีสฺ คัม นยู อิน เดอะ เกม)
Swear ya hip-hop but don’t know Daddy Kane
(ซแว ยา ฮิพ ฮ็อพ บัท ด้อนท์ โน แดดดิ เคน)
This time Missy rhyme crazy though
(ดีซ ไทม มีซซิ ไรม คเรสิ โธ)
Haters wanna know my antidote
(เฮเดอ วอนนา โน มาย แอนทิโดท)
Try to catch up cause ya mind is slow
(ทไร ทู แค็ช อัพ คอส ยา ไมนด อีส ซโล)

[Chorus 2x]
([ โครัซ 2x ])
[Missy [Timbaland]]
([ มีซซิ [ ทิมแบน ] ])

[Break – Missy & [Timbaland]]
([ บเรค มีซซิ & [ ทิมแบน ] ])
[Gotta cut the music up man]
([ กอททะ คัท เดอะ มยูสิค อัพ แม็น ])
Me and Timba-Timba-Timba-Timba Timbaland
(มี แอ็นด Timba Timba Timba Timba ทิมแบน)
Me and Timbaland man I’ll be damn
(มี แอ็นด ทิมแบน แม็น แอล บี แด็ม)
[Cut Cut Cut-cu-cu cut the music up man]
([ คัท คัท คัท cu cu คัท เดอะ มยูสิค อัพ แม็น ])
[Cut Cut Cut-cu-cu cut the music up man]
([ คัท คัท คัท cu cu คัท เดอะ มยูสิค อัพ แม็น ])

[Verse 3 – Timbaland]
([ เฝิซ ที ทิมแบน ])
Me and Missy come fresh on tracks {oh}
(มี แอ็นด มีซซิ คัม ฟเร็ฌ ออน ทแรค {โอ })
5 albums deep can ya handle that {that}
(ไฟท์ แอลบัม ดีพ แค็น ยา แฮ๊นเดิ้ล แดท {แด๊ท })
We came from the basement to platinum plaques {plaques}
(วี เคม ฟร็อม เดอะ เบซเม็นท ทู พแลทนัม พแล็ค {พแล็ค })
We sittin on something this black on black {oh}
(วี ซิทดิน ออน ซัมติง ดีซ บแล็ค ออน บแล็ค {โอ })
Jimmy Dean, he’s the engineer {neer}
(จิมมี่ ดีน , อีส ดิ เอนจิเนีย {neer})
A n*gga been down for about 10 years {years}
(อะ เอ็น *gga บีน เดาน ฟอ อะเบาท เทน เยีย {เยีย })
Fixin that stuff to make it sound so clear {clear}
(Fixin แดท ซทัฟ ทู เมค อิท เซานด โซ คเลีย {คเลีย })
Uh, Uh, Uh
(อา , อา , อา)
Let it bump [Let it bump]
(เล็ท ดิธ บัมพ [ เล็ท ดิธ บัมพ ])

[Chorus 2x]
([ โครัซ 2x ])
[Missy [Timbaland]]
([ มีซซิ [ ทิมแบน ] ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let It Bump คำอ่านไทย Missy Elliott

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น