เนื้อเพลง Where We Are คำอ่านไทย Westlife

Stay, stay where you are.
( ซเท , ซเท ฮแว ยู อาร์)
Dont let me go,
(ด้อนท์ เล็ท มี โก ,)
Dont let me go.
(ด้อนท์ เล็ท มี โก)
Made it this far.
(เมด อิท ดีซ ฟา)

Oh baby stop!
(โอ เบบิ ซท็อพ !)
Stop right there.
(ซท็อพ ไรท แดร์)
Dont walk away,
(ด้อนท์ วอค อะเว ,)
Dont walk away.
(ด้อนท์ วอค อะเว)
Into thin air.
(อีนทุ ธิน แอ)

We survived the crash,
(วี เซอะไฝฝ เดอะ คแร็ฌ ,)
Made it through the wreckage.
(เมด อิท ธรู เดอะ เรคคิจ)
Standing here at last.
(ซแทนดิง เฮียร แอ็ท ลาซท)
So perfectly written.
(โซ เพอเฟ็คทลิ วึ้น)

Now where we are,
(เนา ฮแว วี อาร์ ,)
Is where were suppose to be.
(อีส ฮแว เวอ ซัพโพส ทู บี)
Where we are,
(ฮแว วี อาร์ ,)
Keeps the breathe in me.
(คีพ เดอะ บรีฑ อิน มี)
Where we’ve been,
(ฮแว หวีบ บีน ,)
Risen from the day.
(รีเซ็น ฟร็อม เดอะ เด)
Where we’re no one
(ฮแว เวีย โน วัน)
can tear us apart.
(แค็น เทีย อัซ อะพาท)
That’s where we are.
(แด๊ท ฮแว วี อาร์)

Dont, dont turn around.
(ด้อนท์ , ด้อนท์ เทิน อะเรานด)
We got to let,
(วี ก็อท ทู เล็ท ,)
Weve got to let,
(หวีบ ก็อท ทู เล็ท ,)
Go of the past now.
(โก อ็อฝ เดอะ พาซท เนา)
Oh fear,
(โอ เฟีย ,)
Live by your side.
(ไลฝ ไบ ยุร ไซด)
Were out of danger,
(เวอ เอ้า อ็อฝ เดนเจอะ ,)
No reason to hide.
(โน รี๊ซั่น ทู ไฮด)

We survived the storm,
(วี เซอะไฝฝ เดอะ ซทอม ,)
Made it through the hurricane.
(เมด อิท ธรู เดอะ เฮอริเคน)
Standing here at last,
(ซแทนดิง เฮียร แอ็ท ลาซท ,)
Dry despite the rain.
(ดไร ดิซไพท เดอะ เรน)

Now where we are,
(เนา ฮแว วี อาร์ ,)
Is where were suppose to be.
(อีส ฮแว เวอ ซัพโพส ทู บี)
Where we are,
(ฮแว วี อาร์ ,)
Keeps the breathe in me.
(คีพ เดอะ บรีฑ อิน มี)
Where we’ve been,
(ฮแว หวีบ บีน ,)
Risen from the day.
(รีเซ็น ฟร็อม เดอะ เด)
Where we’re no one
(ฮแว เวีย โน วัน)
can tear us apart.
(แค็น เทีย อัซ อะพาท)
That’s where we are.
(แด๊ท ฮแว วี อาร์)

Stay, stay where you are.
(ซเท , ซเท ฮแว ยู อาร์)

Now where we are,
(เนา ฮแว วี อาร์ ,)
Is where were suppose to be.
(อีส ฮแว เวอ ซัพโพส ทู บี)
Where we are,
(ฮแว วี อาร์ ,)
Keeps the breathe in me.
(คีพ เดอะ บรีฑ อิน มี)
Where we’ve been,
(ฮแว หวีบ บีน ,)
Risen from the day.
(รีเซ็น ฟร็อม เดอะ เด)
Where we’re no one
(ฮแว เวีย โน วัน)
can tear us apart.
(แค็น เทีย อัซ อะพาท)
That’s where we are.
(แด๊ท ฮแว วี อาร์)
Thats where we are.
(แด๊ท ฮแว วี อาร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Where We Are คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น