เนื้อเพลง Consequence of Laughing คำอ่านไทย Our Lady Peace

Take all your pills and divide them
( เทค ออล ยุร พิล แซน ดิไฝด เฑ็ม)
By colour & size
(ไบ คัลเออะ & ไซส)
Take all your problems and advise them
(เทค ออล ยุร พรอบเล็ม แซน แอ็ดไฝส เฑ็ม)
That everything’s fine
(แดท เอ๊วี่ติง ไฟน)
Since you ran away you’ve been beating
(ซินซ ยู แร็น อะเว ยู๊ฟ บีน บืดิงสฺ)
Your habits to death
(ยุร แฮบอิท ทู เด็ธ)
But if you were to stay would you feel them
(บัท อิฟ ยู เวอ ทู ซเท เวิด ยู ฟีล เฑ็ม)
This white happiness
(ดีซ ฮไวท แฮพพิเน็ซ)

Nobody wants to harm you
(โนบอดี้ ว็อนท ทู ฮาม ยู)
When you’re outside
(ฮเว็น ยัวร์ เอาทไซด)
But it’s hard to believe
(บัท อิทซ ฮาด ทู บิลีฝ)
When everyone’s killing time
(ฮเว็น เอ๊วี่วัน คีลลิง ไทม)
Somebody knows
(ซัมบอดี้ โน)
That you’re not laughing
(แดท ยัวร์ น็อท ลาฟอิง)

Take all your pills and divide them
(เทค ออล ยุร พิล แซน ดิไฝด เฑ็ม)
By number and might
(ไบ นัมเบอะ แอ็นด ไมท)
Take all your problems chastise them
(เทค ออล ยุร พรอบเล็ม แช็ซไทส เฑ็ม)
Because everything’s fine
(บิคอส เอ๊วี่ติง ไฟน)
Since you’ve ran away you’ve been beating
(ซินซ ยู๊ฟ แร็น อะเว ยู๊ฟ บีน บืดิงสฺ)
Those ladders instead
(โฑส แลดเดอะ อินซเทด)

But if you were to stay would you feed them
(บัท อิฟ ยู เวอ ทู ซเท เวิด ยู ฟี เฑ็ม)
With violence and …
(วิฑ ไฝโอะเล็นซ แอ็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Consequence of Laughing คำอ่านไทย Our Lady Peace

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น