เนื้อเพลง My Heroine คำอ่านไทย Silverstein

The drugs begin to peak
( เดอะ ดรัก บีกีน ทู พีค)
A smile of joy arrives in me
(อะ ซไมล อ็อฝ จอย แอะไรฝ ซิน มี)
But sedation changes to panic and nausea
(บัท sedation เชนจ ทู แพนอิค แอ็นด นอเฌียะ)
And breath starts to shorten
(แอ็นด บเร็ธ ซทาท ทู ชอตอึน)
And heartbeats pound softer
(แอ็นด ฮาร์ทบีท เพานด ซอฟเตอร์)
You won’t try to save me!
(ยู ว็อนท ทไร ทู เซฝ มี !)
You just want to hurt me and leave me desperate!
(ยู จัซท ว็อนท ทู เฮิท มี แอ็นด ลีฝ มี เดซเพอะริท !)

You taught my heart, a sense I never knew I had.
(ยู ทอท มาย ฮาท , อะ เซ็นซ ไอ เนฝเวอะ นยู ไอ แฮ็ด)
I can’t forget, the times that I was
(ไอ แค็นท เฟาะเกท , เดอะ ไทม แดท ไอ วอส)
Lost and depressed from the awful truth
(ล็อซท แอ็นด ดิพเรซ ฟร็อม ดิ ออฟุล ทรูธ)
How do you do it?
(เฮา ดู ยู ดู อิท)
You’re my heroine!
(ยัวร์ มาย เฮโระอิน !)

You won’t leave me alone!
(ยู ว็อนท ลีฝ มี อะโลน !)
Chisel my heart out of stone, I give in everytime.
(Chisel มาย ฮาท เอ้า อ็อฝ ซโทน , ไอ กิฝ อิน เอ๊รี่ไทม์)

You taught my heart, a sense I never knew I had
(ยู ทอท มาย ฮาท , อะ เซ็นซ ไอ เนฝเวอะ นยู ไอ แฮ็ด)
I can’t forget, the times that I was
(ไอ แค็นท เฟาะเกท , เดอะ ไทม แดท ไอ วอส)
Lost and depressed from the awful truth
(ล็อซท แอ็นด ดิพเรซ ฟร็อม ดิ ออฟุล ทรูธ)
How do you do it?
(เฮา ดู ยู ดู อิท)
You’re my heroine!
(ยัวร์ มาย เฮโระอิน !)

I bet you laugh, at the thought of me thinking for myself. [myself]
(ไอ เบ็ท ยู ลาฟ , แอ็ท เดอะ ธอท อ็อฝ มี ติ้งกิง ฟอ ไมเซลฟ [ ไมเซลฟ ])
I bet you believe, that I’m better off with you than someone else.
(ไอ เบ็ท ยู บิลีฝ , แดท แอม เบทเทอะ ออฟฟ วิฑ ยู แฑ็น ซัมวัน เอ็ลซ)
Your face arrives again, all hope I had becomes surreal.
(ยุร เฟซ แอะไรฝ อะเกน , ออล โฮพ ไอ แฮ็ด บิคัม เซอร์เรียล)
But under your covers more torture than pleasure
(บัท อันเดอะ ยุร คัฝเออะ โม ทอเชอะ แฑ็น พเลฉเออะ)
And just past your lips there’s more anger than laughter
(แอ็นด จัซท พาซท ยุร ลิพ แดร์ โม แองเกอะ แฑ็น ลาฟเทอะ)
Not now or forever will I ever change you
(น็อท เนา ออ เฟาะเรฝเออะ วิล ไอ เอฝเออะ เชนจ ยู)
I know that to go on, I’ll break you, my habit!
(ไอ โน แดท ทู โก ออน , แอล บเรค ยู , มาย แฮบอิท !)

You taught my heart, a sense I never knew I had.
(ยู ทอท มาย ฮาท , อะ เซ็นซ ไอ เนฝเวอะ นยู ไอ แฮ็ด)
I can’t forget, the times when I was
(ไอ แค็นท เฟาะเกท , เดอะ ไทม ฮเว็น นาย วอส)
Lost and depressed form the awful truth
(ล็อซท แอ็นด ดิพเรซ ฟอม ดิ ออฟุล ทรูธ)
How do you do it?
(เฮา ดู ยู ดู อิท)
You’re my heroine!
(ยัวร์ มาย เฮโระอิน !)

I will save myself!
(ไอ วิล เซฝ ไมเซลฟ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Heroine คำอ่านไทย Silverstein

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น