เนื้อเพลง Trash คำอ่านไทย Korn

How did it start?
( เฮา ดิด ดิท ซทาท)
Well, I dont know.
(เว็ล , ไอ ด้อนท์ โน)
I just feel the craving.
(ไอ จัซท ฟีล เดอะ เครวิง)
I see the flesh and it smells fresh.
(ไอ ซี เดอะ ฟเล็ฌ แอ็นด ดิท ซเม็ล ฟเร็ฌ)
And it’s just there for the taking.
(แอ็นด อิทซ จัซท แดร์ ฟอ เดอะ เทคอิง)
These little girls they make me feel so god damn
(ฑิส ลิ๊ทเทิ่ล เกิล เด เมค มี ฟีล โซ ก็อด แด็ม)
exhilarated.
(เอ็กสีลอะเรท)
I feel them up, I can’t give it up.
(ไอ ฟีล เฑ็ม อัพ , ไอ แค็นท กิฝ อิท อัพ)
The pain that I’m just erasing.
(เดอะ เพน แดท แอม จัซท อีเรซซิง)
I tell my lies and I despise.
(ไอ เท็ล มาย ไล แซน ดาย ดิซไพส)
Every second I’m with you.
(เอฝริ เซคอันด แอม วิฑ ยู)
So I run away and you still stay.
(โซ ไอ รัน อะเว แอ็นด ยู ซทิล ซเท)
So what the f*ck is with you.
(โซ ว็อท เดอะ เอฟ *ck อีส วิฑ ยู)

Your feelings I can’t help but rape them.
(ยุร ฟีลอิง ซาย แค็นท เฮ็ลพ บัท เรพ เฑ็ม)
I’m sorry I don’t feel the same.
(แอม ซอริ ไอ ด้อนท์ ฟีล เดอะ เซม)
My heart inside is constantly hating.
(มาย ฮาท อีนไซด อีส คอนสแท็นทลิ เฮดติง)
I’m sorry I just throw you away.
(แอม ซอริ ไอ จัซท ธโร ยู อะเว)

I don’t know why I’m so f*cking cold?
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว แอม โซ เอฟ *คิง โคลด)
I dont know why it hurts me.
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว อิท เฮิท มี)
All I wanna do is get with you.
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส เก็ท วิฑ ยู)
And make the pain go away.
(แอ็นด เมค เดอะ เพน โก อะเว)
Why do I have a conscience?
(ฮไว ดู ไอ แฮ็ฝ อะ คอนเฌ็นซ)
All it does is f*ck with me.
(ออล อิท โด ซิส เอฟ *ck วิฑ มี)
Why do I have this torment?
(ฮไว ดู ไอ แฮ็ฝ ดีซ ทอเม็นท)
All I want to do is f*ck it away.
(ออล ไอ ว็อนท ทู ดู อีส เอฟ *ck อิท อะเว)

I tell my lies and I despise.
(ไอ เท็ล มาย ไล แซน ดาย ดิซไพส)
Every second I’m with you.
(เอฝริ เซคอันด แอม วิฑ ยู)
So I run away and you still stay.
(โซ ไอ รัน อะเว แอ็นด ยู ซทิล ซเท)
So what the f*ck is with you.
(โซ ว็อท เดอะ เอฟ *ck อีส วิฑ ยู)

Your feelings I can’t help but rape them.
(ยุร ฟีลอิง ซาย แค็นท เฮ็ลพ บัท เรพ เฑ็ม)
I’m sorry I don’t feel the same.
(แอม ซอริ ไอ ด้อนท์ ฟีล เดอะ เซม)
My heart inside is constantly hating.
(มาย ฮาท อีนไซด อีส คอนสแท็นทลิ เฮดติง)
I’m sorry I just throw you away.
(แอม ซอริ ไอ จัซท ธโร ยู อะเว)

I just throw you away.
(ไอ จัซท ธโร ยู อะเว)
I just throw you away.
(ไอ จัซท ธโร ยู อะเว)
I just throw you away.
(ไอ จัซท ธโร ยู อะเว)
I just throw you away.
(ไอ จัซท ธโร ยู อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Trash คำอ่านไทย Korn

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น