เนื้อเพลง S.O.S. คำอ่านไทย A*Teens

Where Are Those Happy Days They Seem So Hard To Find
( ฮแว อาร์ โฑส แฮพพิ เด เด ซีม โซ ฮาด ทู ไฟนด)
I Tried To Reach For You But You Have Closed Your Mind
(ไอ ทไร ทู รีช ฟอ ยู บัท ยู แฮ็ฝ คโลส ยุร ไมนด)
Whatever Happened To Our Love
(ฮว็อทเอฝเออะ แฮพเพ็น ทู เอ๊า ลัฝ)
I Wish I Understood
(ไอ วิฌ ไอ อันเดิซทูด)
It Used To Be So Nice It Used To Be So Good
(อิท ยูซ ทู บี โซ ไน๊ซ์ อิท ยูซ ทู บี โซ เกิด)

So When You’re Near Me Darling Can’t You Hear Me
(โซ ฮเว็น ยัวร์ เนีย มี ดาลิง แค็นท ยู เฮีย มี)
S O S
(เอส โอ เอส)
The Love You Gave Me Nothing Else Can Save Me
(เดอะ ลัฝ ยู เกฝ มี นัธอิง เอ็ลซ แค็น เซฝ มี)
S O S
(เอส โอ เอส)
When You’re Gone
(ฮเว็น ยัวร์ กอน)
How Can I Even Try To Go On
(เฮา แค็น นาย อีเฝ็น ทไร ทู โก ออน)
When You’re Gone
(ฮเว็น ยัวร์ กอน)
Though I Try How Can I Carry On
(โธ ไอ ทไร เฮา แค็น นาย แคริ ออน)

You Seem So Far Away Though You Are Standing Near
(ยู ซีม โซ ฟา อะเว โธ ยู อาร์ ซแทนดิง เนีย)
You Made Me Feel Alive But Something Died I Fear
(ยู เมด มี ฟีล อะไลฝ บัท ซัมติง ได ดาย เฟีย)
I Really Tried To Make It Out
(ไอ ริแอ็ลลิ ทไร ทู เมค อิท เอ้า)
I Wish I Understood
(ไอ วิฌ ไอ อันเดิซทูด)
What Happened To Our Love It Used To Be So Good
(ว็อท แฮพเพ็น ทู เอ๊า ลัฝ อิท ยูซ ทู บี โซ เกิด)

So When You’re Near Me Darling Can’t You Hear Me
(โซ ฮเว็น ยัวร์ เนีย มี ดาลิง แค็นท ยู เฮีย มี)
S O S
(เอส โอ เอส)
The Love You Gave Me Nothing Else Can Save Me
(เดอะ ลัฝ ยู เกฝ มี นัธอิง เอ็ลซ แค็น เซฝ มี)
S O S
(เอส โอ เอส)
When You’re Gone
(ฮเว็น ยัวร์ กอน)
How Can I Even Try To Go On
(เฮา แค็น นาย อีเฝ็น ทไร ทู โก ออน)
When You’re Gone
(ฮเว็น ยัวร์ กอน)
Though I Try How Can I Carry On
(โธ ไอ ทไร เฮา แค็น นาย แคริ ออน)
So When You’re Near Me Darling Can’t You Hear Me
(โซ ฮเว็น ยัวร์ เนีย มี ดาลิง แค็นท ยู เฮีย มี)
S O S
(เอส โอ เอส)
And The Love You Gave Me Nothing Else Can Save Me
(แอ็นด เดอะ ลัฝ ยู เกฝ มี นัธอิง เอ็ลซ แค็น เซฝ มี)
S O S
(เอส โอ เอส)
When You’re Gone
(ฮเว็น ยัวร์ กอน)
How Can I Even Try To Go On
(เฮา แค็น นาย อีเฝ็น ทไร ทู โก ออน)
When You’re Gone
(ฮเว็น ยัวร์ กอน)
Though I Try How Can I Carry On
(โธ ไอ ทไร เฮา แค็น นาย แคริ ออน)
When You’re Gone
(ฮเว็น ยัวร์ กอน)
How Can I Even Try To Go On
(เฮา แค็น นาย อีเฝ็น ทไร ทู โก ออน)
When You’re Gone
(ฮเว็น ยัวร์ กอน)
Though I Try How Can I Carry On
(โธ ไอ ทไร เฮา แค็น นาย แคริ ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง S.O.S. คำอ่านไทย A*Teens

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น