เนื้อเพลง Soldier Boy คำอ่านไทย Elvis Presley

Soldier boy why feel blue
( โซลเจอะ บอย ฮไว ฟีล บลู)
Don’t you believe that she will be true
(ด้อนท์ ยู บิลีฝ แดท ชี วิล บี ทรู)
It’s written in the book
(อิทซ วึ้น อิน เดอะ เบิค)
That she was meant for only you
(แดท ชี วอส เม็นท ฟอ โอ๊นลี่ ยู)

Soldier boy tell me why do you cry
(โซลเจอะ บอย เท็ล มี ฮไว ดู ยู คไร)
When you return she’ll rush to your side
(ฮเว็น ยู ริเทิน เฌ็ล รัฌ ทู ยุร ไซด)
It’s written in the book
(อิทซ วึ้น อิน เดอะ เบิค)
That she was meant for only you
(แดท ชี วอส เม็นท ฟอ โอ๊นลี่ ยู)

So prove your love is true
(โซ พรูฝ ยุร ลัฝ อีส ทรู)
She’ll be there to say ” I do ”
(เฌ็ล บี แดร์ ทู เซ ” ไอ ดู “)
And if you go o’er sea or land
(แอ็นด อิฟ ยู โก oer ซี ออ แล็นด)
She’ll make you understand
(เฌ็ล เมค ยู อันเดิซแทนด)

While you’re gone oh try to believe
(ฮไวล ยัวร์ กอน โอ ทไร ทู บิลีฝ)
Her love for you is really for real
(เฮอ ลัฝ ฟอ ยู อีส ริแอ็ลลิ ฟอ ริแอ็ล)
It’s written in the book
(อิทซ วึ้น อิน เดอะ เบิค)
That she was meant for only you
(แดท ชี วอส เม็นท ฟอ โอ๊นลี่ ยู)

So prove your love is true
(โซ พรูฝ ยุร ลัฝ อีส ทรู)
She’ll be there to say ” I do ”
(เฌ็ล บี แดร์ ทู เซ ” ไอ ดู “)
And if you go o’er sea or land
(แอ็นด อิฟ ยู โก oer ซี ออ แล็นด)
She’ll make you understand
(เฌ็ล เมค ยู อันเดิซแทนด)

While you’re gone oh try to believe
(ฮไวล ยัวร์ กอน โอ ทไร ทู บิลีฝ)
Her love for you is really for real
(เฮอ ลัฝ ฟอ ยู อีส ริแอ็ลลิ ฟอ ริแอ็ล)
It’s written in the book
(อิทซ วึ้น อิน เดอะ เบิค)
That she was meant for only you
(แดท ชี วอส เม็นท ฟอ โอ๊นลี่ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Soldier Boy คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น