เนื้อเพลง S S S & Q คำอ่านไทย Robert Plant

I’ll kiss the flower in your hair I’ll kiss your flower anywhere
( แอล คิซ เดอะ ฟเลาเออะ อิน ยุร แฮ แอล คิซ ยุร ฟเลาเออะ เอนอิฮแว)
I give you love but you don’t care I want you,
(ไอ กิฝ ยู ลัฝ บัท ยู ด้อนท์ แค ไอ ว็อนท ยู ,)
oh Was it like heaven in your arms Or was it some place else that charmed?
(โอ วอส ซิท ไลค เฮฝเอ็น อิน ยุร อาม ออ วอส ซิท ซัม พเลซ เอ็ลซ แดท ชาม)
Oh, there something is on my arm I want you, oh yeah.
(โอ , แดร์ ซัมติง อีส ออน มาย อาม ไอ ว็อนท ยู , โอ เย่)
Here comes the rain again There goes another lonely day
(เฮียร คัม เดอะ เรน อะเกน แดร์ โกซ แอะนัธเออะ โลนลิ เด)
If I could only whisper to you I’d cross the hall and say
(อิฟ ฟาย เคิด โอ๊นลี่ ฮวีซเพอะ ทู ยู อาย คร็อซ เดอะ ฮอล แอ็นด เซ)
I spent the hours in your caress Mm, your caress is still the best
(ไอ ซเพ็นท เดอะ เอาร ซิน ยุร คะเรซ อึมมมม , ยุร คะเรซ ซิส ซทิล เดอะ เบ็ซท)
Mm, oh my God, I’m in a mess Hey, I want you
(อึมมมม , โอ มาย ก็อด , แอม อิน อะ เมซ เฮ , ไอ ว็อนท ยู)
Here comes the rain again There goes another lonely day
(เฮียร คัม เดอะ เรน อะเกน แดร์ โกซ แอะนัธเออะ โลนลิ เด)
If I could only whisper to you I’d cross the hall and say
(อิฟ ฟาย เคิด โอ๊นลี่ ฮวีซเพอะ ทู ยู อาย คร็อซ เดอะ ฮอล แอ็นด เซ)
Girl, girl, oh my word Make me, take me,
(เกิล , เกิล , โอ มาย เวิด เมค มี , เทค มี ,)
if you would Soak, shake splash, and quake
(อิฟ ยู เวิด โซค , เฌค ซพแลฌ , แอ็นด คเวค)
Taste your flower, tastes so good
(เทซท ยุร ฟเลาเออะ , เทซท โซ เกิด)
Girl, girl, oh my word Make me, take me, if you would
(เกิล , เกิล , โอ มาย เวิด เมค มี , เทค มี , อิฟ ยู เวิด)
Soak, shake splash, and quake
(โซค , เฌค ซพแลฌ , แอ็นด คเวค)
Taste your flower, tastes so good Do it!
(เทซท ยุร ฟเลาเออะ , เทซท โซ เกิด ดู อิท !)
Ooh yeah. Here comes the rain again There goes another lonely day
(อู้ เย่ เฮียร คัม เดอะ เรน อะเกน แดร์ โกซ แอะนัธเออะ โลนลิ เด)
If I could only whisper to you I’d cross the hall and say
(อิฟ ฟาย เคิด โอ๊นลี่ ฮวีซเพอะ ทู ยู อาย คร็อซ เดอะ ฮอล แอ็นด เซ)
Here comes the rain again While your so far away
(เฮียร คัม เดอะ เรน อะเกน ฮไวล ยุร โซ ฟา อะเว)
I lie and wonder whether It’s just too much to pay
(ไอ ไล แอ็นด วันเดอะ ฮเวทเออะ อิทซ จัซท ทู มัช ทู เพ)
… to my sea You satisfy my every need
(ทู มาย ซี ยู แซทอิซไฟ มาย เอฝริ นีด)
Mm, it grows with your years
(อึมมมม , อิท กโร วิฑ ยุร เยีย)
I need you, I need you, I need you …
(ไอ นีด ยู , ไอ นีด ยู , ไอ นีด ยู)
Girl, girl, oh my word Make me, take me, if you would
(เกิล , เกิล , โอ มาย เวิด เมค มี , เทค มี , อิฟ ยู เวิด)
Soak, shake splash, and quake
(โซค , เฌค ซพแลฌ , แอ็นด คเวค)
Taste your flower, tastes so good
(เทซท ยุร ฟเลาเออะ , เทซท โซ เกิด)
Ooh! Girl, girl, oh my word Make me, take me, if you would
(อู้ ! เกิล , เกิล , โอ มาย เวิด เมค มี , เทค มี , อิฟ ยู เวิด)
Soak, shake splash, and quake
(โซค , เฌค ซพแลฌ , แอ็นด คเวค)
Taste your flower, tastes so good
(เทซท ยุร ฟเลาเออะ , เทซท โซ เกิด)
Girl, girl, oh my word Make me, take me, if you would
(เกิล , เกิล , โอ มาย เวิด เมค มี , เทค มี , อิฟ ยู เวิด)
Soak, shake splash, and quake Taste your flower, tastes so good
(โซค , เฌค ซพแลฌ , แอ็นด คเวค เทซท ยุร ฟเลาเออะ , เทซท โซ เกิด)
Oh my word Soak, shake splash, and quake
(โอ มาย เวิด โซค , เฌค ซพแลฌ , แอ็นด คเวค)
Oh my word Soak, shake, splash, and quake…
(โอ มาย เวิด โซค , เฌค , ซพแลฌ , แอ็นด คเวค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง S S S & Q คำอ่านไทย Robert Plant

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น