เนื้อเพลง Let Go คำอ่านไทย 12 Stones

I’m ready to let go.
( แอม เรดอิ ทู เล็ท โก)

I feel so alone
(ไอ ฟีล โซ อะโลน)
again
(อะเกน)
I know that I need you
(ไอ โน แดท ไอ นีด ยู)
To help me make it through the night
(ทู เฮ็ลพ มี เมค อิท ธรู เดอะ ไนท)
and I pray
(แอ็นด ดาย พเร)
That you believe in me
(แดท ยู บิลีฝ อิน มี)
You gave me my strength
(ยู เกฝ มี มาย ซทเร็งธ)
To face another day alone
(ทู เฟซ แอะนัธเออะ เด อะโลน)

I need you now
(ไอ นีด ยู เนา)
my friend
(มาย ฟเร็นด)
more than you know
(โม แฑ็น ยู โน)
when will we meet again
(ฮเว็น วิล วี มีท อะเกน)
cause i can’t let go
(คอส ไอ แค็นท เล็ท โก)
of you
(อ็อฝ ยู)

This world brings me down
(ดีซ เวิลด บริง มี เดาน)
again
(อะเกน)
I know that I need you
(ไอ โน แดท ไอ นีด ยู)
To help me make it through the night
(ทู เฮ็ลพ มี เมค อิท ธรู เดอะ ไนท)
and I pray
(แอ็นด ดาย พเร)
that your the one for me
(แดท ยุร ดิ วัน ฟอ มี)
You gave me my strength
(ยู เกฝ มี มาย ซทเร็งธ)
to face another day
(ทู เฟซ แอะนัธเออะ เด)

and I know
(แอ็นด ดาย โน)
and I need you know
(แอ็นด ดาย นีด ยู โน)
my friend
(มาย ฟเร็นด)
more than you know
(โม แฑ็น ยู โน)
when will we meet again
(ฮเว็น วิล วี มีท อะเกน)
cause I can’t let go
(คอส ไอ แค็นท เล็ท โก)
no I can’t let go
(โน ไอ แค็นท เล็ท โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let Go คำอ่านไทย 12 Stones

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น