เนื้อเพลง When The Rain Falls คำอ่านไทย Suede

Come out tonight in the puddles
( คัม เอ้า ทุไนท อิน เดอะ พาทเดว)
Splash some love across the sky
(ซพแลฌ ซัม ลัฝ อัครอซ เดอะ ซไค)
Just you and I bursting bubbles
(จัซท ยู แอ็นด ดาย บรัซติง บั๊บเบิ้ล)
As the sky is about to cry
(แอ็ส เดอะ ซไค อีส อะเบาท ทู คไร)

When the rain falls
(ฮเว็น เดอะ เรน ฟอล)
There’s magic in our lives
(แดร์ แมจอิค อิน เอ๊า ไลฝ)
When the rain falls
(ฮเว็น เดอะ เรน ฟอล)
We’re happy deep inside
(เวีย แฮพพิ ดีพ อีนไซด)
When the rain falls
(ฮเว็น เดอะ เรน ฟอล)
It cleans away the corners of our minds
(อิท คลีน อะเว เดอะ คอเนอะ อ็อฝ เอ๊า ไมนด)

When all the world looks like Atlantis
(ฮเว็น ออล เดอะ เวิลด ลุค ไลค แอซแลนตีส)
And the cars sit rusting in the drives
(แอ็นด เดอะ คา ซิท rustings อิน เดอะ ดไรฝ)
Just step outside and hit the concrete pavement
(จัซท ซเท็พ เอาทไซด แอ็นด ฮิท เดอะ คอนครีท เพฝเมนท)
As the rain falls down for you and I
(แอ็ส เดอะ เรน ฟอล เดาน ฟอ ยู แอ็นด ดาย)

When the rain falls
(ฮเว็น เดอะ เรน ฟอล)
The pretty people run
(เดอะ พรีททิ พี๊เพิ่ล รัน)
When the rain falls
(ฮเว็น เดอะ เรน ฟอล)
The colours cloud the sun
(เดอะ คัลเออะ คเลาด เดอะ ซัน)
When the rain falls
(ฮเว็น เดอะ เรน ฟอล)
We’ll sit and watch the children hurry home
(เว็ล ซิท แอ็นด ว็อช เดอะ ชีลดเร็น เฮอริ โฮม)

One, two!
(วัน , ทู !)

Rain falls
(เรน ฟอล)
Rain falls
(เรน ฟอล)
Rain falls
(เรน ฟอล)

And when everything is blue or green or green or blue or grey
(แอ็นด ฮเว็น เอ๊วี่ติง อีส บลู ออ กรีน ออ กรีน ออ บลู ออ กเร)
I cross the street to catch the beat of my heart
(ไอ คร็อซ เดอะ ซทรีท ทู แค็ช เดอะ บีท อ็อฝ มาย ฮาท)
And I watch it all ‘cos there’s nothing else to do today
(แอ็นด ดาย ว็อช อิท ดอร์ คอซ แดร์ นัธอิง เอ็ลซ ทู ดู ทุเด)
And I watch it all fall so hard
(แอ็นด ดาย ว็อช อิท ดอร์ ฟอล โซ ฮาด)

Written by Anderson
(วึ้น ไบ แอนเดอซัน)
Produced by Stephen Street, 2002
(พรอดยูซ ไบ สติบเปน ซทรีท , 2002)
Song duration – 4:13
(ซ็อง ดิวเรฌัน โฟว : 13)
Track 11 on the album ” A New Morning ”
(ทแรค 11 ออน ดิ แอลบัม ” อะ นยู มอนิง “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When The Rain Falls คำอ่านไทย Suede

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น