เนื้อเพลง Summer Of Love คำอ่านไทย 311

Music: Hexum; Lyrics: Hexum
( มยูสิค : เฮกซัม ; ลีริค : เฮกซัม)

I thought a lot about my scene today
(ไอ ธอท ดา ล็อท อะเบาท มาย ซีน ทุเด)
And I’ve finally got the words to say
(แอ็นด แอฝ ไฟแน็ลลิ ก็อท เดอะ เวิด ทู เซ)
The truth is cutting like a knife
(เดอะ ทรูธ อีส คัททิง ไลค เก ไนฟ)
Gonna use it to cut away my strife
(กอนนะ ยูซ อิท ทู คัท อะเว มาย ซทไรฟ)
The grass is green and the sky is blue
(เดอะ กราซ ซิส กรีน แอ็นด เดอะ ซไค อีส บลู)
My head is clear and my thoughts are true, yeah
(มาย เฮ็ด อีส คเลีย แอ็นด มาย ธอท แซร์ ทรู , เย่)
Thats what Im sayin
(แด๊ท ว็อท แอม เซย์อิน)

Callin’ out young and old
(คอลลิน เอ้า ยัง แอ็นด โอลด)
We got a thing that can’t be sold yeah
(วี ก็อท ดา ธิง แดท แค็นท บี โซลด เย่)
The time it takes to rise above
(เดอะ ไทม อิท เทค ทู ไรส อะบัฝ)
In the summer of love
(อิน เดอะ ซัมเมอะ อ็อฝ ลัฝ)

It’s the summer
(อิทซ เดอะ ซัมเมอะ)
It’s the summer
(อิทซ เดอะ ซัมเมอะ)
It’s the summer of love I say
(อิทซ เดอะ ซัมเมอะ อ็อฝ ลัฝ ไอ เซ)

It’s the summer
(อิทซ เดอะ ซัมเมอะ)
It’s the summer
(อิทซ เดอะ ซัมเมอะ)
It’s the summer of love I say
(อิทซ เดอะ ซัมเมอะ อ็อฝ ลัฝ ไอ เซ)

It’s the summer
(อิทซ เดอะ ซัมเมอะ)
It’s the summer
(อิทซ เดอะ ซัมเมอะ)
It’s the summer of love I say
(อิทซ เดอะ ซัมเมอะ อ็อฝ ลัฝ ไอ เซ)

It’s the summer
(อิทซ เดอะ ซัมเมอะ)
It’s the summer
(อิทซ เดอะ ซัมเมอะ)
It’s the summer of love I say
(อิทซ เดอะ ซัมเมอะ อ็อฝ ลัฝ ไอ เซ)

I wake up each day to the sun
(ไอ เวค อัพ อีช เด ทู เดอะ ซัน)
And it’s hard to chose what to do for fun [and man thats a drag]
(แอ็นด อิทซ ฮาด ทู โชส ว็อท ทู ดู ฟอ ฟัน [ แอ็นด แม็น แด๊ท ซา ดแร็ก ])
A blissful world surrounds me
(อะ บลีซฟุล เวิลด ซะเรานด มี)
And my brothers and sisters love is always free
(แอ็นด มาย บรัฑเออะ แซน ซีซเทอะ ลัฝ อีส ออลเว ฟรี)
Don’t you know that I’ve waited my whole life
(ด้อนท์ ยู โน แดท แอฝ เวท มาย โฮล ไลฟ)
Just to show what’s inside and let my love flow
(จัซท ทู โฌ ว็อท อีนไซด แอ็นด เล็ท มาย ลัฝ ฟโล)
That’s what I’m sayin’
(แด๊ท ว็อท แอม เซย์อิน)

Callin’ out young and old
(คอลลิน เอ้า ยัง แอ็นด โอลด)
We got a thing that can’t be sold
(วี ก็อท ดา ธิง แดท แค็นท บี โซลด)
The time it takes to rise above
(เดอะ ไทม อิท เทค ทู ไรส อะบัฝ)
In the summer of love
(อิน เดอะ ซัมเมอะ อ็อฝ ลัฝ)

It’s the summer
(อิทซ เดอะ ซัมเมอะ)
It’s the summer
(อิทซ เดอะ ซัมเมอะ)
It’s the summer of love I say
(อิทซ เดอะ ซัมเมอะ อ็อฝ ลัฝ ไอ เซ)

It’s the summer
(อิทซ เดอะ ซัมเมอะ)
It’s the summer
(อิทซ เดอะ ซัมเมอะ)
It’s the summer of love I say
(อิทซ เดอะ ซัมเมอะ อ็อฝ ลัฝ ไอ เซ)

It’s the summer
(อิทซ เดอะ ซัมเมอะ)
It’s the summer
(อิทซ เดอะ ซัมเมอะ)
It’s the summer of love I say
(อิทซ เดอะ ซัมเมอะ อ็อฝ ลัฝ ไอ เซ)

It’s the summer
(อิทซ เดอะ ซัมเมอะ)
It’s the summer
(อิทซ เดอะ ซัมเมอะ)
It’s the summer of love I say
(อิทซ เดอะ ซัมเมอะ อ็อฝ ลัฝ ไอ เซ)

I declare by the power vested in me
(ไอ ดิคแล ไบ เดอะ เพาเออะ เฝ็ซท อิน มี)
This is the summer of love and unity
(ดีซ ซิส เดอะ ซัมเมอะ อ็อฝ ลัฝ แอ็นด ยูนิทิ)
Oh I say by the power vested in me
(โอ ไอ เซ ไบ เดอะ เพาเออะ เฝ็ซท อิน มี)
This is the summer of love and unity
(ดีซ ซิส เดอะ ซัมเมอะ อ็อฝ ลัฝ แอ็นด ยูนิทิ)
I declare by the power vested in me
(ไอ ดิคแล ไบ เดอะ เพาเออะ เฝ็ซท อิน มี)
This is the summer of love and unity
(ดีซ ซิส เดอะ ซัมเมอะ อ็อฝ ลัฝ แอ็นด ยูนิทิ)
Oh I declare by the power vested in me
(โอ ไอ ดิคแล ไบ เดอะ เพาเออะ เฝ็ซท อิน มี)
This is the summer of love and unity
(ดีซ ซิส เดอะ ซัมเมอะ อ็อฝ ลัฝ แอ็นด ยูนิทิ)
Oh I declare by the power vested in me
(โอ ไอ ดิคแล ไบ เดอะ เพาเออะ เฝ็ซท อิน มี)
It is the summer of love
(อิท อีส เดอะ ซัมเมอะ อ็อฝ ลัฝ)

It’s the summer
(อิทซ เดอะ ซัมเมอะ)
It’s the summer
(อิทซ เดอะ ซัมเมอะ)
It’s the summer of love I say
(อิทซ เดอะ ซัมเมอะ อ็อฝ ลัฝ ไอ เซ)

It’s the summer
(อิทซ เดอะ ซัมเมอะ)
It’s the summer
(อิทซ เดอะ ซัมเมอะ)
It’s the summer of love I say
(อิทซ เดอะ ซัมเมอะ อ็อฝ ลัฝ ไอ เซ)

It’s the summer
(อิทซ เดอะ ซัมเมอะ)
It’s the summer
(อิทซ เดอะ ซัมเมอะ)
It’s the summer of love I say
(อิทซ เดอะ ซัมเมอะ อ็อฝ ลัฝ ไอ เซ)

It’s the summer
(อิทซ เดอะ ซัมเมอะ)
It’s the summer
(อิทซ เดอะ ซัมเมอะ)
It’s the summer of love I say
(อิทซ เดอะ ซัมเมอะ อ็อฝ ลัฝ ไอ เซ)

I say it’s the suymmer of love
(ไอ เซ อิทซ เดอะ suymmer อ็อฝ ลัฝ)
My head is clear and my thoughts are true
(มาย เฮ็ด อีส คเลีย แอ็นด มาย ธอท แซร์ ทรู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Summer Of Love คำอ่านไทย 311

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น