เนื้อเพลง Why Don’t You Kiss Her? คำอ่านไทย Jesse McCartney

Were the best of friends
( เวอ เดอะ เบ็ซท อ็อฝ ฟเร็นด)
And we share our secrets
(แอ็นด วี แฌ เอ๊า ซีคเร็ท)
She knows everything that is on my mind
(ชี โน เอ๊วี่ติง แดท อีส ออน มาย ไมนด)
But lately somethings changed
(บัท เลทลิ ซัมติง เชนจ)
As I lie awake in my bed
(แอ็ส ซาย ไล อะเวค อิน มาย เบ็ด)
A voice here inside my head
(อะ ฝอยซ เฮียร อีนไซด มาย เฮ็ด)
Softly says
(ซอฟทลิ เซ)

Why don’t you kiss her
(ฮไว ด้อนท์ ยู คิซ เฮอ)
Why don’t you tell her
(ฮไว ด้อนท์ ยู เท็ล เฮอ)
Why don’t you let her see
(ฮไว ด้อนท์ ยู เล็ท เฮอ ซี)
The feelings that you hide
(เดอะ ฟีลอิง แดท ยู ไฮด)
Cuz she’ll never know
(คัซ เฌ็ล เนฝเวอะ โน)
If you never show
(อิฟ ยู เนฝเวอะ โฌ)
The way u feel inside
(เดอะ เว ยู ฟีล อีนไซด)

Oh im so afraid to make that first move
(โอ แอม โซ อัฟเรด ทู เมค แดท เฟิซท มูฝ)
Just a touch and we
(จัซท ดา ทั๊ช แอ็นด วี)
Could cross the line
(เคิด คร็อซ เดอะ ไลน)
And everytime she’s near
(แอ็นด เอ๊รี่ไทม์ ชี เนีย)
I wanna never let her go
(ไอ วอนนา เนฝเวอะ เล็ท เฮอ โก)
Confess to her what my heart knows
(ค็อนเฟซ ทู เฮอ ว็อท มาย ฮาท โน)
Hold her close
(โฮลด เฮอ คโลส)

Why don’t you kiss her
(ฮไว ด้อนท์ ยู คิซ เฮอ)
Why don’t you tell her
(ฮไว ด้อนท์ ยู เท็ล เฮอ)
Why don’t you let her see
(ฮไว ด้อนท์ ยู เล็ท เฮอ ซี)
The feelings that you hide
(เดอะ ฟีลอิง แดท ยู ไฮด)
Cuz she’ll never know
(คัซ เฌ็ล เนฝเวอะ โน)
If you never show
(อิฟ ยู เนฝเวอะ โฌ)
The way u feel inside
(เดอะ เว ยู ฟีล อีนไซด)

What would she say
(ว็อท เวิด ชี เซ)
I wonder would she just turn away
(ไอ วันเดอะ เวิด ชี จัซท เทิน อะเว)
Or would she promise me
(ออ เวิด ชี พรอมอิซ มี)
That she’s here to stay
(แดท ชี เฮียร ทู ซเท)
It hurts me to wait
(อิท เฮิท มี ทู เวท)
I keep asking myself
(ไอ คีพ อาคกิ้ง ไมเซลฟ)

Why don’t you kiss her
(ฮไว ด้อนท์ ยู คิซ เฮอ)
Why don’t you tell her
(ฮไว ด้อนท์ ยู เท็ล เฮอ)
Why don’t you let her see
(ฮไว ด้อนท์ ยู เล็ท เฮอ ซี)
The feelings that you hide
(เดอะ ฟีลอิง แดท ยู ไฮด)
Cuz she’ll never know
(คัซ เฌ็ล เนฝเวอะ โน)
If you never show
(อิฟ ยู เนฝเวอะ โฌ)
The way u feel inside
(เดอะ เว ยู ฟีล อีนไซด)

Why don’t you kiss her [tell her you love her]
(ฮไว ด้อนท์ ยู คิซ เฮอ [ เท็ล เฮอ ยู ลัฝ เฮอ ])
Why don’t u tell her [tell her you need her]
(ฮไว ด้อนท์ ยู เท็ล เฮอ [ เท็ล เฮอ ยู นีด เฮอ ])
Why don’t you let her see
(ฮไว ด้อนท์ ยู เล็ท เฮอ ซี)
The feelings that you hide
(เดอะ ฟีลอิง แดท ยู ไฮด)
Cuz she’ll never know
(คัซ เฌ็ล เนฝเวอะ โน)
If you never show
(อิฟ ยู เนฝเวอะ โฌ)
The way you feel inside…
(เดอะ เว ยู ฟีล อีนไซด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Why Don’t You Kiss Her? คำอ่านไทย Jesse McCartney

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น