เนื้อเพลง Gotta Be with U (Intro) คำอ่านไทย Big Bang

Oh [Big Bang]
( โอ [ บิก แบ็ง ])
Let’s go, let’s go, let’s go, let’s go, go, baby
(เล็ท โก , เล็ท โก , เล็ท โก , เล็ท โก , โก , เบบิ)
Baby, Baby [YB: baby, baby, baby, yea, yo]
(เบบิ , เบบิ [ YB : เบบิ , เบบิ , เบบิ , เย , โย ])

TOP:
(ท็อพ :)
[Yo] Shortie got it goin’ on
([ โย ] Shortie ก็อท ดิธ โกอิน ออน)
Love to take her to my home
(ลัฝ ทู เทค เฮอ ทู มาย โฮม)
Get her in the mood, in the zone
(เก็ท เฮอ อิน เดอะ มูด , อิน เดอะ โสน)
Love her ever more, baby yo
(ลัฝ เฮอ เอฝเออะ โม , เบบิ โย)
I like the way you do that there
(ไอ ไลค เดอะ เว ยู ดู แดท แดร์)
I like the way you swing your hair
(ไอ ไลค เดอะ เว ยู ซวิง ยุร แฮ)
Silky smooth
(ซิลคิ ซมูฑ)
And you’re working that sexy groove
(แอ็นด ยัวร์ เวิคกิง แดท เซคซิ กรูฝ)
All the way through
(ออล เดอะ เว ธรู)

GD:
(GD :)
[Yea] And you can ask every one of my crew
([ เย ] แอ็นด ยู แค็น อาซค เอฝริ วัน อ็อฝ มาย ครู)
My baby got me glued
(มาย เบบิ ก็อท มี กลู)
That’s why I stay true
(แด๊ท ฮไว ไอ ซเท ทรู)
Never gonna want another, just stay tuned
(เนฝเวอะ กอนนะ ว็อนท แอะนัธเออะ , จัซท ซเท ทยูน)
Focused, baby blows kisses at me
(โฟ๊คัส , เบบิ บโล คีสเซซ แอ็ท มี)
So we do a toast to eternity
(โซ วี ดู อะ โทซท ทู อิเทอนิทิ)
As sure as my name is the G to the D
(แอ็ส ฌุร แอ็ส มาย เนม อีส เดอะ จี ทู เดอะ ดี)
Straight rep BB
(ซทเรท เร็พ BB)
It’s the 2008, come following, it’s with u
(อิทซ เดอะ 2008 , คัม ฟอลโละอิง , อิทซ วิฑ ยู)

YB:
(YB :)
With U, with u, with u, yea
(วิฑ ยู , วิฑ ยู , วิฑ ยู , เย)
You know I’m gonna be with u
(ยู โน แอม กอนนะ บี วิฑ ยู)
Ayyy, oh no
(Ayyy , โอ โน)
With u
(วิฑ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gotta Be with U (Intro) คำอ่านไทย Big Bang

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น