เนื้อเพลง Everything คำอ่านไทย DJ Tiesto

How breathless I feel in your arms
( เฮา บเรธเล็ซ ซาย ฟีล อิน ยุร อาม)
How breathless you make me feel so
(เฮา บเรธเล็ซ ยู เมค มี ฟีล โซ)
There’s no one before in my eyes
(แดร์ โน วัน บิโฟ อิน มาย ไอ)
I take what you give me
(ไอ เทค ว็อท ยู กิฝ มี)

Everything sounds better
(เอ๊วี่ติง เซานด เบทเทอะ)
Everything looks brighter
(เอ๊วี่ติง ลุค ไบท์เดอ)
Everything tastes better
(เอ๊วี่ติง เทซท เบทเทอะ)
Well everything you do feels better
(เว็ล เอ๊วี่ติง ยู ดู ฟีล เบทเทอะ)
[feels better]
([ ฟีล เบทเทอะ ])

Everything
(เอ๊วี่ติง)

Everything [x3]
(เอ๊วี่ติง [ x3 ])

[feels better]
([ ฟีล เบทเทอะ ])

Everything
(เอ๊วี่ติง)
[feels better]
([ ฟีล เบทเทอะ ])

I pray all this time in your arms
(ไอ พเร ออล ดีซ ไทม อิน ยุร อาม)
How restless I feel when you go
(เฮา เรซทเล็ซ ซาย ฟีล ฮเว็น ยู โก)
With only your life to surround me
(วิฑ โอ๊นลี่ ยุร ไลฟ ทู ซะเรานด มี)
I take what you give me
(ไอ เทค ว็อท ยู กิฝ มี)
[I take what you give me]
([ ไอ เทค ว็อท ยู กิฝ มี ])
[Give me]
([ กิฝ มี ])

Everything sounds better
(เอ๊วี่ติง เซานด เบทเทอะ)
Everything looks brighter
(เอ๊วี่ติง ลุค ไบท์เดอ)
Everything tastes better
(เอ๊วี่ติง เทซท เบทเทอะ)
Everything you do
(เอ๊วี่ติง ยู ดู)
[feels better]
([ ฟีล เบทเทอะ ])

Everything sounds better [sounds better]
(เอ๊วี่ติง เซานด เบทเทอะ [ เซานด เบทเทอะ ])
Everything looks brighter [looks brighter]
(เอ๊วี่ติง ลุค ไบท์เดอ [ ลุค ไบท์เดอ ])
Everything tastes better [tastes better]
(เอ๊วี่ติง เทซท เบทเทอะ [ เทซท เบทเทอะ ])
Everything feels better
(เอ๊วี่ติง ฟีล เบทเทอะ)

Everything sounds better [sounds better]
(เอ๊วี่ติง เซานด เบทเทอะ [ เซานด เบทเทอะ ])
[Everything]
([ เอ๊วี่ติง ])
Everything looks brighter [looks brighter]
(เอ๊วี่ติง ลุค ไบท์เดอ [ ลุค ไบท์เดอ ])
[Everything]
([ เอ๊วี่ติง ])
Everything tastes better [tastes better]
(เอ๊วี่ติง เทซท เบทเทอะ [ เทซท เบทเทอะ ])
Everything you do feels better [feels better]
(เอ๊วี่ติง ยู ดู ฟีล เบทเทอะ [ ฟีล เบทเทอะ ])

Oh….
(โอ)

Everything
(เอ๊วี่ติง)
Everything you do
(เอ๊วี่ติง ยู ดู)
[feels better]
([ ฟีล เบทเทอะ ])
Everything
(เอ๊วี่ติง)
[feels better]
([ ฟีล เบทเทอะ ])
[Everything everything]
([ เอ๊วี่ติง เอ๊วี่ติง ])
[feels better]
([ ฟีล เบทเทอะ ])
[feels better]
([ ฟีล เบทเทอะ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everything คำอ่านไทย DJ Tiesto

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น