เนื้อเพลง When The World Ends คำอ่านไทย Dave Matthews Band

When the world ends
( ฮเว็น เดอะ เวิลด เอ็นด)
Collect your things
(ค็อลเลคท ยุร ธิง)
You’re coming with me
(ยัวร์ คัมอิง วิฑ มี)
When the world ends
(ฮเว็น เดอะ เวิลด เอ็นด)
You tuckle up yourself with me
(ยู tuckle อัพ ยุรเซลฟ วิฑ มี)
Watch it as the stars disappear to nothing
(ว็อช อิท แอ็ส เดอะ ซทา ดิแซ็พเพีย ทู นัธอิง)
The day the world is over
(เดอะ เด เดอะ เวิลด อีส โอเฝอะ)
We’ll be lying in bed
(เว็ล บี ลายยิง อิน เบ็ด)

I’m gonna rock you like a baby when the cities fall
(แอม กอนนะ ร็อค ยู ไลค เก เบบิ ฮเว็น เดอะ ซิดีสฺ ฟอล)
We will rise as the building’s crumble
(วี วิล ไรส แอ็ส เดอะ บีลดิง แคมเบิล)
Float there and watch it all
(ฟโลท แดร์ แอ็นด ว็อช อิท ดอร์)
Amidst the burning, we’ll be churning
(อะมีดซท เดอะ เบรินนิง , เว็ล บี churnings)
You know, love will be our wings
(ยู โน , ลัฝ วิล บี เอ๊า วิง)
The passion rises up from the ashes
(เดอะ แพฌอัน ไรส อัพ ฟร็อม ดิ แอสเชรด)
When the world ends
(ฮเว็น เดอะ เวิลด เอ็นด)

When the world ends
(ฮเว็น เดอะ เวิลด เอ็นด)
You’re gonna come with me
(ยัวร์ กอนนะ คัม วิฑ มี)
We’re going to be crazy
(เวีย โกอิ้ง ทู บี คเรสิ)
Like a river bends
(ไลค เก รีฝเออะ เบ็นด)
We’re going to float
(เวีย โกอิ้ง ทู ฟโลท)
Through the criss cross of the mountains
(ธรู เดอะ คริซ คร็อซ อ็อฝ เดอะ เมานทิน)
Watch them fade to nothing
(ว็อช เฑ็ม เฝด ทู นัธอิง)
When the world ends
(ฮเว็น เดอะ เวิลด เอ็นด)
You know that’s what’s happening now
(ยู โน แด๊ท ว็อท แฮพเพะนิง เนา)
I’m going to be there with you somehow, oh…
(แอม โกอิ้ง ทู บี แดร์ วิฑ ยู ซัมฮาว , โอ)

I’m going to tie you up like a baby in a carriage car
(แอม โกอิ้ง ทู ไท ยู อัพ ไลค เก เบบิ อิน อะ แคริจ คา)
Your legs won’t work cause you want me so
(ยุร เล็ก ว็อนท เวิค คอส ยู ว็อนท มี โซ)
You just lie spread to the wall
(ยู จัซท ไล ซพเร็ด ทู เดอะ วอล)
The love you got is surely
(เดอะ ลัฝ ยู ก็อท อีส ฌูรลิ)
All the love that I would ever need
(ออล เดอะ ลัฝ แดท ไอ เวิด เอฝเออะ นีด)
I’m going to take you by my side
(แอม โกอิ้ง ทู เทค ยู ไบ มาย ไซด)
And love you tall, ’til the world ends
(แอ็นด ลัฝ ยู ทอล , ทิล เดอะ เวิลด เอ็นด)

Oh, but don’t you worry about a thing
(โอ , บัท ด้อนท์ ยู เวอริ อะเบาท ดา ธิง)
No, ’cause I got you here with me
(โน , คอส ไอ ก็อท ยู เฮียร วิฑ มี)
Don’t you worry about a
(ด้อนท์ ยู เวอริ อะเบาท ดา)
Just you and me
(จัซท ยู แอ็นด มี)
Floating through the empty, empty
(ฟโลทอิง ธรู ดิ เอมทิ , เอมทิ)
Just you and me
(จัซท ยู แอ็นด มี)
Oh, graces
(โอ , กเรซ)
Oh, grace
(โอ , กเรซ)

Oh, when the world ends
(โอ , ฮเว็น เดอะ เวิลด เอ็นด)
We’ll be burning one
(เว็ล บี เบรินนิง วัน)
When the world ends
(ฮเว็น เดอะ เวิลด เอ็นด)
We’ll be sweet makin’ love
(เว็ล บี สวี้ท เมกิน ลัฝ)
Oh, you know when the world ends
(โอ , ยู โน ฮเว็น เดอะ เวิลด เอ็นด)
I’m going to take you aside and say
(แอม โกอิ้ง ทู เทค ยู อะไซด แอ็นด เซ)
Let’s watch it fade away, fade away
(เล็ท ว็อช อิท เฝด อะเว , เฝด อะเว)
And the world’s done
(แอ็นด เดอะ เวิลด ดัน)
Ours just begun
(เอ๊า จัซท บิกัน)
It’s done
(อิทซ ดัน)
Ours just begun
(เอ๊า จัซท บิกัน)

We’re gonna dive into the emptiness
(เวีย กอนนะ ไดฝ อีนทุ ดิ เอมทิเน็ซ)
We’ll be swimming
(เว็ล บี สวิมมิง)
I’m going to walk you through the pathless roads
(แอม โกอิ้ง ทู วอค ยู ธรู เดอะ pathless โรด)
I’m going to take you to the top of the mountain that’s no longer there
(แอม โกอิ้ง ทู เทค ยู ทู เดอะ ท็อพ อ็อฝ เดอะ เมานทิน แด๊ท โน ลองเงอ แดร์)
I’m going to take you to bed and love you, I swear
(แอม โกอิ้ง ทู เทค ยู ทู เบ็ด แอ็นด ลัฝ ยู , ไอ ซแว)
Like the end is here
(ไลค ดิ เอ็นด อีส เฮียร)

I’m going to take you up to
(แอม โกอิ้ง ทู เทค ยู อัพ ทู)
I’m going to take you down on you
(แอม โกอิ้ง ทู เทค ยู เดาน ออน ยู)
I’m going to hold you like an angel, angel
(แอม โกอิ้ง ทู โฮลด ยู ไลค แอน เอนเจล , เอนเจล)

I’m going to love you
(แอม โกอิ้ง ทู ลัฝ ยู)
I’m going to love you
(แอม โกอิ้ง ทู ลัฝ ยู)
When the world ends
(ฮเว็น เดอะ เวิลด เอ็นด)
I’m going to hold you
(แอม โกอิ้ง ทู โฮลด ยู)
When the world is over
(ฮเว็น เดอะ เวิลด อีส โอเฝอะ)
We’ll just be beginning…
(เว็ล จัซท บี บีกีนนิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When The World Ends คำอ่านไทย Dave Matthews Band

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น