เนื้อเพลง Faceless คำอ่านไทย Godsmack

Hate me with everything
( เฮท มี วิฑ เอ๊วี่ติง)
I’m better off without your animosity
(แอม เบทเทอะ ออฟฟ วิเฑาท ยุร แอนิมอซอิทิ)
I’ll even sleep better at night…at night
(แอล อีเฝ็น ซลีพ เบทเทอะ แรท ไนท แอ็ท ไนท)
I won’t believe in you
(ไอ ว็อนท บิลีฝ อิน ยู)
Reminded me of everything you put me through
(ริไมนด มี อ็อฝ เอ๊วี่ติง ยู พัท มี ธรู)
Now everything feels alright…alright
(เนา เอ๊วี่ติง ฟีล ออลไร๊ท ออลไร๊ท)

I feel so betrayed…mistaken
(ไอ ฟีล โซ บิทเร มิซเทคเอ็น)
I create another day
(ไอ คริเอท แอะนัธเออะ เด)
You’ll be gone tomorrow
(โยว บี กอน ทุมอโร)
Lie to me.. you’re faceless
(ไล ทู มี ยัวร์ เฟสเลส)

You’ve made me out to be
(ยู๊ฟ เมด มี เอ้า ทู บี)
Responsible for your self-inflicted misery
(รีสฺพอนสิเบิล ฟอ ยุร เซ็ลฟ อินฟลีคท มีสริ)
And never felt like this before…before
(แอ็นด เนฝเวอะ เฟ็ลท ไลค ดีซ บิโฟ บิโฟ)
Don’t be surprised to see
(ด้อนท์ บี เซิพไรส ทู ซี)
That I have nothing left for you to bleed
(แดท ไอ แฮ็ฝ นัธอิง เล็ฟท ฟอ ยู ทู บลีด)
When you come crawling back for more…for more
(ฮเว็น ยู คัม คอลลิง แบ็ค ฟอ โม ฟอ โม)

I feel so betrayed…mistaken
(ไอ ฟีล โซ บิทเร มิซเทคเอ็น)
I create another day
(ไอ คริเอท แอะนัธเออะ เด)
You’ll be gone tomorrow
(โยว บี กอน ทุมอโร)
Lie to me…you’re faceless
(ไล ทู มี ยัวร์ เฟสเลส)

I create another day
(ไอ คริเอท แอะนัธเออะ เด)
You’ll be gone tomorrow
(โยว บี กอน ทุมอโร)
Lie to me…you’re faceless
(ไล ทู มี ยัวร์ เฟสเลส)

I create another day
(ไอ คริเอท แอะนัธเออะ เด)
You’ll be gone tomorrow
(โยว บี กอน ทุมอโร)
Lie to me…you’re faceless
(ไล ทู มี ยัวร์ เฟสเลส)

I create another day
(ไอ คริเอท แอะนัธเออะ เด)
You’ll be gone tomorrow
(โยว บี กอน ทุมอโร)
Lie to me…you’re faceless
(ไล ทู มี ยัวร์ เฟสเลส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Faceless คำอ่านไทย Godsmack

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น