เนื้อเพลง I Want You คำอ่านไทย Cheap Trick

Words and Music by Rick Nielsen
( เวิด แซน มยูสิค ไบ ริค Nielsen)
Going to write a three act play
(โกอิ้ง ทู ไรท อะ ธรี แอ็คท พเล)
So I can be with you
(โซ ไอ แค็น บี วิฑ ยู)
Produce, direct, and also act
(พรอดยูซ , ดิเรคท , แอ็นด ออลโซ แอ็คท)
But who will I cast as you?
(บัท ฮู วิล ไอ คาซท แอ็ส ยู)

I’m gonna find her, I’m gonna find her
(แอม กอนนะ ไฟนด เฮอ , แอม กอนนะ ไฟนด เฮอ)
It won’t be easy but I don’t care
(อิท ว็อนท บี อีสอิ บัท ไอ ด้อนท์ แค)
I’ll go to London, New York or Hollywood
(แอล โก ทู ลันดัน , นยู ยอค ออ ฮอลิวูด)
I’ll search the world for a girl
(แอล เซิช เดอะ เวิลด ฟอ รา เกิล)

I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
I don’t want nobody else
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท โนบอดี้ เอ็ลซ)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
I should have known it all along
(ไอ เชิด แฮ็ฝ โนน หนิด ออล อะลอง)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
Just tell me when and where
(จัซท เท็ล มี ฮเว็น แอ็นด ฮแว)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
Why don’t you just give me a call?
(ฮไว ด้อนท์ ยู จัซท กิฝ มี อะ คอล)

She went West so religiously
(ชี เว็นท เว็ซท โซ ริลีจอัซลิ)
She took a vow
(ชี ทุค กา เฝา)
Not to return until she learned
(น็อท ทู ริเทิน อันทีล ชี เลิน)
What to do and how
(ว็อท ทู ดู แอ็นด เฮา)

I’m gonna find her, I’m gonna find her
(แอม กอนนะ ไฟนด เฮอ , แอม กอนนะ ไฟนด เฮอ)
It won’t be easy but I don’t care
(อิท ว็อนท บี อีสอิ บัท ไอ ด้อนท์ แค)
I’ll go to London, New York or Hollywood
(แอล โก ทู ลันดัน , นยู ยอค ออ ฮอลิวูด)
I’ll search the world for a girl
(แอล เซิช เดอะ เวิลด ฟอ รา เกิล)
Exactly like you
(เอ็กแสคทลิ ไลค ยู)
Uh huh, I’d rather have you, oh yeah
(อา ฮู , อาย ราฑเออะ แฮ็ฝ ยู , โอ เย่)

I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
I don’t want nobody else
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท โนบอดี้ เอ็ลซ)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
I should have known it all along
(ไอ เชิด แฮ็ฝ โนน หนิด ออล อะลอง)

I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
Right now, I need you right now
(ไรท เนา , ไอ นีด ยู ไรท เนา)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
Oh come on little girl
(โอ คัมมอน ลิ๊ทเทิ่ล เกิล)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
Just tell me where and when
(จัซท เท็ล มี ฮแว แอ็นด ฮเว็น)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
Why don’t you just give me a call?
(ฮไว ด้อนท์ ยู จัซท กิฝ มี อะ คอล)

I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
I don’t want nobody else
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท โนบอดี้ เอ็ลซ)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
I should have known it all along
(ไอ เชิด แฮ็ฝ โนน หนิด ออล อะลอง)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
Just tell me when and where
(จัซท เท็ล มี ฮเว็น แอ็นด ฮแว)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
Why don’t you just give me a call?
(ฮไว ด้อนท์ ยู จัซท กิฝ มี อะ คอล)
I want you, I want you, you you you
(ไอ ว็อนท ยู , ไอ ว็อนท ยู , ยู ยู ยู)

[Repeat to Coda]
([ ริพีท ทู โคดา ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Want You คำอ่านไทย Cheap Trick

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น