เนื้อเพลง Mexico คำอ่านไทย Elvis Presley

Mexico, Mexico
( เม๊กซีโค , เม๊กซีโค)
They’ve got muchas, mucha-chas, amigos
(เดวฟ ก็อท muchas , mucha ชา , อมิโก)
…Latin features,never saw such adorable creatures
(แลทอิน ฟีเชอะ , เนฝเวอะ ซอ ซัช อโดเรเบิล ครีเชอะ)
…Love to dig, ooh…the nights here
(ลัฝ ทู ดิก , อู้ เดอะ ไนท เฮียร)

We live it up and love it up amigo
(วี ไลฝ อิท อัพ แอ็นด ลัฝ อิท อัพ อมิโก)
Life begins when you’re in Mexico
(ไลฟ บีกีน ฮเว็น ยัวร์ อิน เม๊กซีโค)

You never order, water
(ยู เนฝเวอะ ออเดอะ , วอเทอะ)
When you order south of the border
(ฮเว็น ยู ออเดอะ เซาธ อ็อฝ เดอะ บอเดอะ)
…In to kiss a lovely senorita
(อิน ทู คิซ ซา ลัฝลิ เซนโยะรีทา)
Ooh.. the samba, la bamba
(อู้ เดอะ แซมบ้า , ลา bamba)
…I’ll go where you go
(แอล โก ฮแว ยู โก)
Life begins when you’re in Mexico
(ไลฟ บีกีน ฮเว็น ยัวร์ อิน เม๊กซีโค)

Mexico, Mexico
(เม๊กซีโค , เม๊กซีโค)
They’ve got muchas mucha-chas, amigos
(เดวฟ ก็อท muchas mucha ชา , อมิโก)
…never saw such adorable creatures
(เนฝเวอะ ซอ ซัช อโดเรเบิล ครีเชอะ)

We’ll live it up and love it up amigo
(เว็ล ไลฝ อิท อัพ แอ็นด ลัฝ อิท อัพ อมิโก)
Life begins…when you’re in…Mexico…
(ไลฟ บีกีน ฮเว็น ยัวร์ อิน เม๊กซีโค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mexico คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น