เนื้อเพลง Dial M For Murder คำอ่านไทย Ja Rule

[Ja Rule]
( [ จา รูล ])
Gotti, here we go again, yo..
(ก๊อดดิ , เฮียร วี โก อะเกน , โย)

Two two-nine and seventy-six, get off my d*ck, n*ggaz I’m born
(ทู ทู ไนน แอ็นด เซฝเอ็นทิ ซิคซ , เก็ท ออฟฟ มาย d*ck , เอ็น *ggaz แอม บอน)
The future problem’s, kickin and carryin on
(เดอะ ฟยูเชอะ พรอบเล็ม , คิคคินแอ็นด แครี่ยิน ออน)
Cause I got blood in my lungs and can’t breathe, just conceived
(คอส ไอ ก็อท บลัด อิน มาย ลัง แซน แค็นท บรีฑ , จัซท ค็อนซีฝ)
And a n*gga already fixin to leave
(แอ็นด อะ เอ็น *gga ออลเรดอิ fixin ทู ลีฝ)
this ungodly world – and to think, I got a baby girl
(ดีซ อันกอดลิ เวิลด แอ็นด ทู ธิงค , ไอ ก็อท ดา เบบิ เกิล)
to raise, in this deadly era of AIDS
(ทู เรส , อิน ดีซ เดดลิ อีระ อ็อฝ เอด)
Just yesterday we were slaves, and good friends
(จัซท เยซเทอะดิ วี เวอ ซเลฝ , แอ็นด เกิด ฟเร็นด)
Now that we got ends that don’t meet n*ggaz we will meet again
(เนา แดท วี ก็อท เอ็นด แดท ด้อนท์ มีท เอ็น *ggaz วี วิล มีท อะเกน)
I wanna know why, the sh*t gets said
(ไอ วอนนา โน ฮไว , เดอะ ฌะ *ที เก็ท เซ็ด)
The sh*t gets wrote, the sh*t gets read, motherf*ckers get fed
(เดอะ ฌะ *ที เก็ท โรท , เดอะ ฌะ *ที เก็ท เร็ด , motherf*ckers เก็ท เฟ็ด)
I shed a tear for my ride or die, cause thugs cry
(ไอ ชี อะ เทีย ฟอ มาย ไรด ออ ได , คอส ธัก คไร)
And the truth’ll shatter n*ggaz pride like cold lies
(แอ็นด เดอะ truthll แฌทเทอะ เอ็น *ggaz พไรด ไลค โคลด ไล)
Can I live? Dog, why you wanna stop the Rule from risin?
(แค็น นาย ไลฝ ด็อก , ฮไว ยู วอนนา ซท็อพ เดอะ รูล ฟร็อม รายซิน)
And I G for me, surprise and growl
(แอ็นด ดาย จี ฟอ มี , เซิพไรส แอ็นด กเราล)
at the young that you called a liar
(แอ็ท เดอะ ยัง แดท ยู คอล อะ ไลเออะ)
Now I’m the king of this jungle, no more denyin
(เนา แอม เดอะ คิง อ็อฝ ดีซ จั๊งเกิ้ล , โน โม ดีนายเอน)
Talk to the iron if you wanna holla, I’ll pop at you
(ทอค ทู ดิ ไอเอิน อิฟ ยู วอนนา ฮอลละ , แอล พ็อพ แอ็ท ยู)
Probably, piercin your bone when you poppin your collar
(พรอบอับลิ , piercin ยุร บอน ฮเว็น ยู พอพปิน ยุร คอลเลอะ)
Cause this is, pain over love, my style’s brain on drugs
(คอส ดีซ ซิส , เพน โอเฝอะ ลัฝ , มาย ซไทล บเรน ออน ดรัก)
Yo’ style’s can’t catch up to Rule n*ggaz whassup?
(โย ซไทล แค็นท แค็ช อัพ ทู รูล เอ็น *ggaz ฮวัดสับ)
Motherf*cker
(Motherf*cker)

[Chorus: Ja Rule]
([ โครัซ : จา รูล ])
When the gun blows, and the shots fall
(ฮเว็น เดอะ กัน บโล , แอ็นด เดอะ ฌ็อท ฟอล)
When the smoke clears, we’ll be right here
(ฮเว็น เดอะ ซโมค คเลีย , เว็ล บี ไรท เฮียร)
Screamin murder [murda!] Know it’s murder [murda!]
(สครีมมิน เมอเดอะ [ เมอร์ดา ! ] โน อิทซ เมอเดอะ [ เมอร์ดา ! ])
Murder [f*ck y’all!] We’ll be right here [you hear?]
(เมอเดอะ [ เอฟ *ck ยอล ! ] เว็ล บี ไรท เฮียร [ ยู เฮีย ])
When the gun blows [c’mon!] and the shots fall [c’mon!]
(ฮเว็น เดอะ กัน บโล [ ซีมอน ! ] แอ็นด เดอะ ฌ็อท ฟอล [ ซีมอน ! ])
When the smoke clears [murda!] we’ll be right here [murda!]
(ฮเว็น เดอะ ซโมค คเลีย [ เมอร์ดา ! ] เว็ล บี ไรท เฮียร [ เมอร์ดา ! ])
Screamin murder [yeah!] Know it’s murder [yeah!]
(สครีมมิน เมอเดอะ [ เย่ ! ] โน อิทซ เมอเดอะ [ เย่ ! ])
Murder – we’ll be right here – cause it’s.. MURDER!!!!
(เมอเดอะ เว็ล บี ไรท เฮียร คอส อิทซ เมอเดอะ ! ! ! !)

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
Yeah.. yeah..
(เย่ เย่)
M’uhf*ckers y’all want problems, c’mon, I’m the n*gga to give ’em
(Muhf*ckers ยอล ว็อนท พรอบเล็ม , ซีมอน , แอม เดอะ เอ็น *gga ทู กิฝ เอ็ม)
N*ggaz don’t want none of the Rule they know how hard I’m hittin
(เอ็น *ggaz ด้อนท์ ว็อนท นัน อ็อฝ เดอะ รูล เด โน เฮา ฮาด แอม ฮิทดิน)
Why should I bother with ’em, when they ain’t touchin what I’m doin?
(ฮไว เชิด ดาย บอฑเออะ วิฑ เอ็ม , ฮเว็น เด เอน ทัชชิน ว็อท แอม โดย)
I’m takin this rap game, to levels that’s unhuman [c’mon n*ggaz]
(แอม ทอคกิ่น ดีซ แร็พ เกม , ทู เลฟเอ็ล แด๊ท อันฮยูแม็น [ ซีมอน เอ็น *ggaz ])
I’m a beast, with animalistic, intentions
(แอม มา บีซท , วิฑ animalistic , อินเทนฌัน)
And the best of y’all n*ggaz is honorable mentions
(แอ็นด เดอะ เบ็ซท อ็อฝ ยอล เอ็น *ggaz อีส honorable เมนฌัน)
Standin next to I-N-C, n*ggaz
(แสตนดิน เน็คซท ทู ไอ เอ็น ซี , เอ็น *ggaz)
Y’all fear we, rap’s first organized crime family
(ยอล เฟีย วี , แร็พ เฟิซท ออแกะไนส คไรม แฟมอิลิ)
Sellin more records than dope, these days apparently
(เซลลิน โม เรคออด แฑ็น โดพ , ฑิส เด แอ็พแพเร็นทลิ)
Got b*tches on both coasts, we don’t f*ck sporadically
(ก็อท บี *tches ออน โบธ โคซท , วี ด้อนท์ เอฟ *ck ซโพะแรดอิแค็ลลิ)
How you gon’ handle me? I’m pushin your pill
(เฮา ยู ก็อน แฮ๊นเดิ้ล มี แอม พรุซชิน ยุร พิล)
Crossin ’em over, shoot from the corner, three mill’
(ครอสซิน เอ็ม โอเฝอะ , ฌูท ฟร็อม เดอะ คอเนอะ , ธรี มิล)
I’m the franchise deal that bust hotter than burners
(แอม เดอะ ฟแรนไชส ดีล แดท บัซท ฮอทเดอ แฑ็น เบอเนอะ)
Y’all n*ggaz want it come and get it
(ยอล เอ็น *ggaz ว็อนท ดิธ คัม แอ็นด เก็ท ดิธ)
but just know motherf*ckers it’s – MURDER!!!!
(บัท จัซท โน motherf*ckers อิทซ เมอเดอะ ! ! ! !)

[delay]
([ ดิเล ])

[Chorus: Ja Rule]
([ โครัซ : จา รูล ])
When the gun blows, and the shots fall
(ฮเว็น เดอะ กัน บโล , แอ็นด เดอะ ฌ็อท ฟอล)
When the smoke clears, we’ll be right here
(ฮเว็น เดอะ ซโมค คเลีย , เว็ล บี ไรท เฮียร)
Screamin murder – know it’s murder
(สครีมมิน เมอเดอะ โน อิทซ เมอเดอะ)
Murder – we’ll be right here
(เมอเดอะ เว็ล บี ไรท เฮียร)
When the gun blows, and the shots fall
(ฮเว็น เดอะ กัน บโล , แอ็นด เดอะ ฌ็อท ฟอล)
When the smoke clears, we’ll be right here
(ฮเว็น เดอะ ซโมค คเลีย , เว็ล บี ไรท เฮียร)
Screamin murder – know it’s murder
(สครีมมิน เมอเดอะ โน อิทซ เมอเดอะ)
Murder – we’ll be right here – cause it’s.. MURDER!!!!
(เมอเดอะ เว็ล บี ไรท เฮียร คอส อิทซ เมอเดอะ ! ! ! !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dial M For Murder คำอ่านไทย Ja Rule

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น