เนื้อเพลง Everyone’s A Junkie คำอ่านไทย Our Lady Peace

I’m not waiting for the answers
( แอม น็อท เวททิง ฟอ ดิ อานเซอะ)
On a Sunday afternoon
(ออน อะ ซันดิ แอฟเตอร์นูน)
I’m just too drunk to remember
(แอม จัซท ทู ดรังค ทู ริเมมเบอะ)
Why I always slip through
(ฮไว ไอ ออลเว ซลิพ ธรู)

The drugs and fake ambition
(เดอะ ดรัก แซน เฟค แอ็มบีฌอัน)
Have been helping me to hide
(แฮ็ฝ บีน เฮลพิง มี ทู ไฮด)
But it’s the endless television
(บัท อิทซ ดิ เอ็นเล็ซ เทลิฝีฉอัน)
That has kept me inside
(แดท แฮ็ส เค็พท มี อีนไซด)

Where does it stop?
(ฮแว โด ซิท ซท็อพ)
Where does it end?
(ฮแว โด ซิท เอ็นด)
Where do we go?
(ฮแว ดู วี โก)
Why am I always complaining?
(ฮไว แอ็ม ไอ ออลเว ค็อมพเลนอิง)

I can be good
(ไอ แค็น บี เกิด)
I can be bad
(ไอ แค็น บี แบ็ด)
I can be loved
(ไอ แค็น บี ลัฝ)

But everything’s gone black
(บัท เอ๊วี่ติง กอน บแล็ค)
You’re looking for that sun
(ยัวร์ ลุคอิง ฟอ แดท ซัน)
You’re looking for that light
(ยัวร์ ลุคอิง ฟอ แดท ไลท)
Lonely, you’re not the only one to feel this way
(โลนลิ , ยัวร์ น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน ทู ฟีล ดีซ เว)

Black, you’re looking for that sun
(บแล็ค , ยัวร์ ลุคอิง ฟอ แดท ซัน)
You’re looking for that light
(ยัวร์ ลุคอิง ฟอ แดท ไลท)
Lonely, you’re not the only one to feel this way
(โลนลิ , ยัวร์ น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน ทู ฟีล ดีซ เว)

Big green monkey, everyone’s a junkie
(บิก กรีน มังคิ , เอ๊วี่วัน ซา จังคี)

I’m not asking for forgiveness
(แอม น็อท อาคกิ้ง ฟอ ฟอร์กีพเหนด)
For the things that I don’t know
(ฟอ เดอะ ธิง แดท ไอ ด้อนท์ โน)
But I’m really not that different
(บัท แอม ริแอ็ลลิ น็อท แดท ดีฟเฟอะเร็นท)
You just made me think so
(ยู จัซท เมด มี ธิงค โซ)

Where does it stop?
(ฮแว โด ซิท ซท็อพ)
Where does it end?
(ฮแว โด ซิท เอ็นด)
Where do we go?
(ฮแว ดู วี โก)
Why am I always complaining?
(ฮไว แอ็ม ไอ ออลเว ค็อมพเลนอิง)

I can be good
(ไอ แค็น บี เกิด)
I can be bad
(ไอ แค็น บี แบ็ด)
I can be loved
(ไอ แค็น บี ลัฝ)

But everything’s gone black
(บัท เอ๊วี่ติง กอน บแล็ค)
You’re looking for that sun
(ยัวร์ ลุคอิง ฟอ แดท ซัน)
You’re looking for that light
(ยัวร์ ลุคอิง ฟอ แดท ไลท)
Lonely, you’re not the only one to feel this way
(โลนลิ , ยัวร์ น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน ทู ฟีล ดีซ เว)

Black, you’re looking for that sun
(บแล็ค , ยัวร์ ลุคอิง ฟอ แดท ซัน)
You’re looking for that light
(ยัวร์ ลุคอิง ฟอ แดท ไลท)
Lonely, you’re not the only one to feel this way
(โลนลิ , ยัวร์ น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน ทู ฟีล ดีซ เว)

Big green monkey, everyone’s a junkie
(บิก กรีน มังคิ , เอ๊วี่วัน ซา จังคี)

Big green monkey, everyone’s a junkie..
(บิก กรีน มังคิ , เอ๊วี่วัน ซา จังคี)
Big green monkey, everyone’s a junkie..
(บิก กรีน มังคิ , เอ๊วี่วัน ซา จังคี)
Big green monkey, everyone’s a junkie
(บิก กรีน มังคิ , เอ๊วี่วัน ซา จังคี)
Big green monkey, everyone’s a junkie
(บิก กรีน มังคิ , เอ๊วี่วัน ซา จังคี)
You’re the big green monkey, everone’s a junkie
(ยัวร์ เดอะ บิก กรีน มังคิ , everones ซา จังคี)

Black
(บแล็ค)
You’re looking for that sun
(ยัวร์ ลุคอิง ฟอ แดท ซัน)
You’re looking for that light
(ยัวร์ ลุคอิง ฟอ แดท ไลท)
Lonely, you’re not the only one to feel this way
(โลนลิ , ยัวร์ น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน ทู ฟีล ดีซ เว)

Black, you’re looking for that sun
(บแล็ค , ยัวร์ ลุคอิง ฟอ แดท ซัน)
You’re looking for that light
(ยัวร์ ลุคอิง ฟอ แดท ไลท)
Lonely, you’re not the only one to feel this way
(โลนลิ , ยัวร์ น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน ทู ฟีล ดีซ เว)
And I’ll remember this someday
(แอ็นด แอล ริเมมเบอะ ดีซ ซัมเดย์)

Black, you’re looking for that sun
(บแล็ค , ยัวร์ ลุคอิง ฟอ แดท ซัน)
You’re looking for that light
(ยัวร์ ลุคอิง ฟอ แดท ไลท)
Lonely, you’re not the only one to feel this way
(โลนลิ , ยัวร์ น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน ทู ฟีล ดีซ เว)

Black, you’re looking for that sun
(บแล็ค , ยัวร์ ลุคอิง ฟอ แดท ซัน)
You’re looking for that light
(ยัวร์ ลุคอิง ฟอ แดท ไลท)
Lonely, you’re not the only one to feel this way
(โลนลิ , ยัวร์ น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน ทู ฟีล ดีซ เว)

Big green monkey, everyone’s a junkie
(บิก กรีน มังคิ , เอ๊วี่วัน ซา จังคี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everyone’s A Junkie คำอ่านไทย Our Lady Peace

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น