เนื้อเพลง Don’t! คำอ่านไทย Shania Twain

Don’t… don’t you wish we tried?
( ด้อนท์ ด้อนท์ ยู วิฌ วี ทไร)
Do you feel what I feel inside?
(ดู ยู ฟีล ว็อท ไอ ฟีล อีนไซด)
You know our love is stronger than pride… oh
(ยู โน เอ๊า ลัฝ อีส สตองเกอร์ แฑ็น พไรด โอ)
No don’t… don’t let your anger grow
(โน ด้อนท์ ด้อนท์ เล็ท ยุร แองเกอะ กโร)
Just tell me what you need me to know
(จัซท เท็ล มี ว็อท ยู นีด มี ทู โน)
Please talk to me, don’t close the door
(พลีส ทอค ทู มี , ด้อนท์ คโลส เดอะ โด)

Hmmm, ’cause I wanna hear you
(ฮึม , คอส ไอ วอนนา เฮีย ยู)
I wanna be near you
(ไอ วอนนา บี เนีย ยู)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Don’t fight, don’t argue
(ด้อนท์ ไฟท , ด้อนท์ อากิว)
Give me the chance to say that I’m sorry
(กิฝ มี เดอะ ชานซ ทู เซ แดท แอม ซอริ)
Just let me love you
(จัซท เล็ท มี ลัฝ ยู)
Don’t turn me away
(ด้อนท์ เทิน มี อะเว)
Don’t tell me to go
(ด้อนท์ เท็ล มี ทู โก)

Don’t!… Don’t give up on trust
(ด้อนท์ ! ด้อนท์ กิฝ อัพ ออน ทรัซท)
Don’t give up on me, on us
(ด้อนท์ กิฝ อัพ ออน มี , ออน อัซ)
If we could just hold on long enough
(อิฟ วี เคิด จัซท โฮลด ออน ล็อง อินัฟ)

Hmmm, we can do it
(ฮึม , วี แค็น ดู อิท)
we’ll get through it
(เว็ล เก็ท ธรู อิท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Don’t fight, don’t argue
(ด้อนท์ ไฟท , ด้อนท์ อากิว)
Just give me the chance to say that I’m sorry
(จัซท กิฝ มี เดอะ ชานซ ทู เซ แดท แอม ซอริ)
Just let me love you
(จัซท เล็ท มี ลัฝ ยู)
Don’t turn me away, don’t tell me to go
(ด้อนท์ เทิน มี อะเว , ด้อนท์ เท็ล มี ทู โก)

Don’t pretend that it’s okay
(ด้อนท์ พริเทนด แดท อิทซ โอเค)
Things won’t get better that way
(ธิง ว็อนท เก็ท เบทเทอะ แดท เว)
Don’t do something you might regret someday…
(ด้อนท์ ดู ซัมติง ยู ไมท ริกเรท ซัมเดย์)
Don’t!
(ด้อนท์ !)

[dobro solo, instrumental]
([ ด๊อบโบ โซโล , อินซทรุเมนแท็ล ])
Don’t give up on me
(ด้อนท์ กิฝ อัพ ออน มี)
Hmm, Don’t!
(อึม , ด้อนท์ !)
[We can do it] We’ll get through it
([ วี แค็น ดู อิท ] เว็ล เก็ท ธรู อิท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Don’t fight, don’t argue
(ด้อนท์ ไฟท , ด้อนท์ อากิว)
Just give me the chance to say that I’m sorry
(จัซท กิฝ มี เดอะ ชานซ ทู เซ แดท แอม ซอริ)
Just let me love you
(จัซท เล็ท มี ลัฝ ยู)
Don’t turn me away, don’t tell me to go
(ด้อนท์ เทิน มี อะเว , ด้อนท์ เท็ล มี ทู โก)

Don’t! [Don’t fight dont argue]
(ด้อนท์ ! [ ด้อนท์ ไฟท ด้อนท์ อากิว ])
Don’t give up on me
(ด้อนท์ กิฝ อัพ ออน มี)
[Give me the chance to say that I’m sorry]
([ กิฝ มี เดอะ ชานซ ทู เซ แดท แอม ซอริ ])
Say that that I’m sorry
(เซ แดท แด๊ท แอม ซอริ)
[Just let me love you]
([ จัซท เล็ท มี ลัฝ ยู ])
Don’t give up on me
(ด้อนท์ กิฝ อัพ ออน มี)
[Don’t turn me away]
([ ด้อนท์ เทิน มี อะเว ])
Don’t tell me to go
(ด้อนท์ เท็ล มี ทู โก)

Don’t!
(ด้อนท์ !)
[Don’t fight don’t argue]
([ ด้อนท์ ไฟท ด้อนท์ อากิว ])
Don’t give up on me
(ด้อนท์ กิฝ อัพ ออน มี)
[Give me the chance to say that I’m sorry]
([ กิฝ มี เดอะ ชานซ ทู เซ แดท แอม ซอริ ])
Say that that I’m sorry
(เซ แดท แด๊ท แอม ซอริ)
[Just let me love you]
([ จัซท เล็ท มี ลัฝ ยู ])
Dont give up on me
(ด้อนท์ กิฝ อัพ ออน มี)
[Don’t turn me away]
([ ด้อนท์ เทิน มี อะเว ])
Don’t tell me to go…
(ด้อนท์ เท็ล มี ทู โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t! คำอ่านไทย Shania Twain

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น