เนื้อเพลง Like a Beautiful Smile คำอ่านไทย Sting

Shall I compare thee to a summer’s day?
( แฌ็ล ไอ ค็อมแพ ฑี ทู อะ ซัมเมอะ เด)
Thou art more lovely and more temperate.
(เฑา อาท โม ลัฝลิ แอ็นด โม เทมเพอะริท)
Rough winds do shake the darling buds of May,
(รัฟ วินด ดู เฌค เดอะ ดาลิง บัด อ็อฝ เม ,)
And summmer’s lease hath all too short a date.
(แอ็นด summmers ลีซ แฮธ ออล ทู ฌอท ดา เดท)
Sometime too hot the eye of heaven shines,
(ซัมไทม์ ทู ฮ็อท ดิ ไอ อ็อฝ เฮฝเอ็น ไฌน ,)
And often is his gold complexion dimm’d;
(แอ็นด ออฟเอ็น อีส ฮิส โกลด ค็อมพเลคฌัน dimmd 😉
And every fair from fair sometime declines,
(แอ็นด เอฝริ แฟ ฟร็อม แฟ ซัมไทม์ ดิคไลน ,)
By chance, or nature’s changing course untrimm’d;
(ไบ ชานซ , ออ เนเชอะ เช้งจิ้นส โคซ untrimmd 😉

Like a beautiful smile
(ไลค เก บยูทิฟุล ซไมล)
That fills I know why
(แดท ฟิล ซาย โน ฮไว)
Such a beauty won’t die
(ซัช อะ บยูทิ ว็อนท ได)
It’s eternity’s mile
(อิทซ อิเทอนิทิ ไมล)
That we walk all this while
(แดท วี วอค ออล ดีซ ฮไวล)

But thy eternal summer shall not fade,
(บัท ไฑ อิเทอแน็ล ซัมเมอะ แฌ็ล น็อท เฝด ,)
Nor lose possesion of that fair thou ow’st,
(นอ ลูส possesion อ็อฝ แดท แฟ เฑา owst ,)
Nor shall death brag thou wander’st in his shade,
(นอ แฌ็ล เด็ธ บแร็ก เฑา wanderst อิน ฮิส เฌด ,)
When in eternal lines to thime thou grow’st;
(ฮเว็น อิน อิเทอแน็ล ไลน ทู thime เฑา growst 😉

Like a beautiful smile
(ไลค เก บยูทิฟุล ซไมล)
That fills I know why
(แดท ฟิล ซาย โน ฮไว)
Such a beauty won’t die
(ซัช อะ บยูทิ ว็อนท ได)
It’s eternity’s mile
(อิทซ อิเทอนิทิ ไมล)
That we walk all this while
(แดท วี วอค ออล ดีซ ฮไวล)

Like a beautiful dream
(ไลค เก บยูทิฟุล ดรีม)
That is just what it seems
(แดท อีส จัซท ว็อท ดิธ ซีม)
We’re just floating upstream
(เวีย จัซท ฟโลทอิง อัพซทรีม)
On eternity’s beam
(ออน อิเทอนิทิ บีม)
So long as men can breath, or eyes can see,
(โซ ล็อง แอ็ส เม็น แค็น บเร็ธ , ออ ไอ แค็น ซี ,)
So long lives this, and this gives life to thee
(โซ ล็อง ไลฝ ดีซ , แอ็นด ดีซ กิฝ ไลฟ ทู ฑี)

Shall I compare thee to a summer’s day?
(แฌ็ล ไอ ค็อมแพ ฑี ทู อะ ซัมเมอะ เด)
Thou art more lovely and more temperate.
(เฑา อาท โม ลัฝลิ แอ็นด โม เทมเพอะริท)
Rough winds do shake the darling buds of May,
(รัฟ วินด ดู เฌค เดอะ ดาลิง บัด อ็อฝ เม ,)
And summmer’s lease hath all too short a date.
(แอ็นด summmers ลีซ แฮธ ออล ทู ฌอท ดา เดท)
Sometime too hot the eye of heaven shines,
(ซัมไทม์ ทู ฮ็อท ดิ ไอ อ็อฝ เฮฝเอ็น ไฌน ,)
And often is his gold complexion dimm’d;
(แอ็นด ออฟเอ็น อีส ฮิส โกลด ค็อมพเลคฌัน dimmd 😉
And every fair from fair sometime declines,
(แอ็นด เอฝริ แฟ ฟร็อม แฟ ซัมไทม์ ดิคไลน ,)
By chance, or nature’s changing course untrimm’d;
(ไบ ชานซ , ออ เนเชอะ เช้งจิ้นส โคซ untrimmd 😉

But thy eternal summer shall not fade,
(บัท ไฑ อิเทอแน็ล ซัมเมอะ แฌ็ล น็อท เฝด ,)
Nor lose possesion of that fair thou ow’st,
(นอ ลูส possesion อ็อฝ แดท แฟ เฑา owst ,)
Nor shall death brag thou wander’st in his shade,
(นอ แฌ็ล เด็ธ บแร็ก เฑา wanderst อิน ฮิส เฌด ,)
When in eternal lines to thime thou grow’st;
(ฮเว็น อิน อิเทอแน็ล ไลน ทู thime เฑา growst 😉

So long as men can breath, or eyes can see,
(โซ ล็อง แอ็ส เม็น แค็น บเร็ธ , ออ ไอ แค็น ซี ,)
So long lives this, and this gives life to thee
(โซ ล็อง ไลฝ ดีซ , แอ็นด ดีซ กิฝ ไลฟ ทู ฑี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Like a Beautiful Smile คำอ่านไทย Sting

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น