เนื้อเพลง The First Noel คำอ่านไทย Toby Keith

The First Noel the angel did say
( เดอะ เฟิซท โนวอาว ดิ เอนเจล ดิด เซ)
Was to certain poor shepherds
(วอส ทู เซอทิน พูร เฌพเอิด)
in fields as they lay;
(อิน ฟีลด แอ็ส เด เล 😉
In fields as they lay, keeping their sheep,
(อิน ฟีลด แอ็ส เด เล , คีพอิง แด ฌีพ ,)
On a cold winter’s night that was so deep.
(ออน อะ โคลด วีนเทอะ ไนท แดท วอส โซ ดีพ)

Noel, Noel, Noel, Noel,
(โนวอาว , โนวอาว , โนวอาว , โนวอาว ,)
Born is the King of Israel.
(บอน อีส เดอะ คิง อ็อฝ อีสริเอ็ล)

They looked up and saw a star
(เด ลุค อัพ แอ็นด ซอ อะ ซทา)
Shining in the east beyond them far,
(ชายนิง อิน ดิ อีซท บิยอนด เฑ็ม ฟา ,)
And to the earth it gave great light,
(แอ็นด ทู ดิ เอิธ อิท เกฝ กเรท ไลท ,)
And so it continued both day and night.
(แอ็นด โซ อิท ค็อนทีนยู โบธ เด แอ็นด ไนท)

And by the light of that same star
(แอ็นด ไบ เดอะ ไลท อ็อฝ แดท เซม ซทา)
Three wise men came from country far;
(ธรี ไวส เม็น เคม ฟร็อม คันทริ ฟา 😉
To seek for a king was their intent,
(ทู ซีค ฟอ รา คิง วอส แด อินเทนท ,)
And to follow the star wherever it went.
(แอ็นด ทู ฟอลโล เดอะ ซทา ฮแวเรฝเออะ อิท เว็นท)

This star drew nigh to the northwest,
(ดีซ ซทา ดรู ไน ทู เดอะ northwest ,)
O’er Bethlehem it took it rest,
(Oer เบธลิเอ็ม อิท ทุค อิท เร็ซท ,)
And there it did both stop and stay
(แอ็นด แดร์ อิท ดิด โบธ ซท็อพ แอ็นด ซเท)
Right over the place where Jesus lay.
(ไรท โอเฝอะ เดอะ พเลซ ฮแว จีสัซ เล)

Then entered in those wise men three
(เด็น เอนเทอะ อิน โฑส ไวส เม็น ธรี)
Full reverently upon their knee,
(ฟูล เรฝเออะเร็นทลิ อุพอน แด นี ,)
and offered there in his presence
(แอ็นด ออฟเฟอะ แดร์ อิน ฮิส พเรสเอ็นซ)
Their gold, and myrrh, and frankincense.
(แด โกลด , แอ็นด เมอ , แอ็นด ฟแรงคินเซ็นซ)

Then let us all with one accord
(เด็น เล็ท อัซ ซอร์ วิฑ วัน แอ็คคอด)
Sing praises to our heavenly Lord;
(ซิง พเรส ทู เอ๊า เฮฝเอ็นลิ ลอด 😉
That hath made heaven and earth of naught,
(แดท แฮธ เมด เฮฝเอ็น แอ็นด เอิธ อ็อฝ นอท ,)
And with his blood mankind hath bought
(แอ็นด วิฑ ฮิส บลัด แมนไคนด แฮธ บอท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The First Noel คำอ่านไทย Toby Keith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น