เนื้อเพลง Everybody in Love คำอ่านไทย JLS

Everybody in love, go on put your hands up
( เอวี่บอดี้ อิน ลัฝ , โก ออน พัท ยุร แฮ็นด อัพ)
Everybody in love, go on put your hands up
(เอวี่บอดี้ อิน ลัฝ , โก ออน พัท ยุร แฮ็นด อัพ)
Everybody in love, go on put your hands up
(เอวี่บอดี้ อิน ลัฝ , โก ออน พัท ยุร แฮ็นด อัพ)
If you’re in love, put your hands up
(อิฟ ยัวร์ อิน ลัฝ , พัท ยุร แฮ็นด อัพ)

You know you need someone
(ยู โน ยู นีด ซัมวัน)
When the need’s so strong
(ฮเว็น เดอะ นีด โซ ซทร็อง)
When they’re gone, you don’t know how to go on
(ฮเว็น เดรว กอน , ยู ด้อนท์ โน เฮา ทู โก ออน)
So the whole world is stuck in a moment
(โซ เดอะ โฮล เวิลด อีส ซทัค อิน อะ โมเม็นท)
Standing still until they come back
(ซแทนดิง ซทิล อันทีล เด คัม แบ็ค)

You accept that they’ve, got things to do
(ยู แอ็คเซพท แดท เดวฟ , ก็อท ธิง ทู ดู)
But sometimes in the end there’s nothing left for you
(บัท ซัมไทม์ ซิน ดิ เอ็นด แดร์ นัธอิง เล็ฟท ฟอ ยู)
If hurt is missing your baby
(อิฟ เฮิท อีส มีซซิง ยุร เบบิ)
I’ve done too much of it lately
(แอฝ ดัน ทู มัช อ็อฝ อิท เลทลิ)

Every minute’s like an hour
(เอฝริ มินยูท ไลค แอน เอาร)
Every hour’s like a day
(เอฝริ เอาร ไลค เก เด)
Every day lasts forever
(เอฝริ เด ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
But what else am I gonna do
(บัท ว็อท เอ็ลซ แอ็ม ไอ กอนนะ ดู)
I’d wait forever and a day for you
(อาย เวท เฟาะเรฝเออะ แอ็นด อะ เด ฟอ ยู)
I wait up, wait up
(ไอ เวท อัพ , เวท อัพ)
I can’t eat, I can’t sleep
(ไอ แค็นท อีท , ไอ แค็นท ซลีพ)
What else could it be
(ว็อท เอ็ลซ เคิด ดิท บี)
Missing you so deep
(มีซซิง ยู โซ ดีพ)
Long as I’m where you’re going to
(ล็อง แอ็ส แอม ฮแว ยัวร์ โกอิ้ง ทู)
I’d wait forever and a day for you
(อาย เวท เฟาะเรฝเออะ แอ็นด อะ เด ฟอ ยู)
I wait up, wait up for you
(ไอ เวท อัพ , เวท อัพ ฟอ ยู)

And even when we mad, and say we’re through
(แอ็นด อีเฝ็น ฮเว็น วี แม็ด , แอ็นด เซ เวีย ธรู)
Deep inside you feel the same way I do
(ดีพ อีนไซด ยู ฟีล เดอะ เซม เว ไอ ดู)
Might as well turn around and just end this
(ไมท แอ็ส เว็ล เทิน อะเรานด แอ็นด จัซท เอ็นด ดีซ)
Cause it’s harder trying to stay mad
(คอส อิทซ อาณ์เดอ ทไรอิง ทู ซเท แม็ด)

I could tell you that you can’t stay here
(ไอ เคิด เท็ล ยู แดท ยู แค็นท ซเท เฮียร)
Knowing just as soon as you disappear
(โนอิง จัซท แอ็ส ซูน แอ็ส ยู ดิแซ็พเพีย)
That I’ll be missing you baby
(แดท แอล บี มีซซิง ยู เบบิ)
Soon as you get up and you walk away
(ซูน แอ็ส ยู เก็ท อัพ แอ็นด ยู วอค อะเว)

Every minute’s like an hour
(เอฝริ มินยูท ไลค แอน เอาร)
Every hour’s like a day
(เอฝริ เอาร ไลค เก เด)
Every day lasts forever
(เอฝริ เด ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
But what else am I gonna do
(บัท ว็อท เอ็ลซ แอ็ม ไอ กอนนะ ดู)
I’d wait forever and a day for you
(อาย เวท เฟาะเรฝเออะ แอ็นด อะ เด ฟอ ยู)
I wait up, wait up
(ไอ เวท อัพ , เวท อัพ)
I can’t eat, I can’t sleep
(ไอ แค็นท อีท , ไอ แค็นท ซลีพ)
What else could it be
(ว็อท เอ็ลซ เคิด ดิท บี)
Missing you so deep
(มีซซิง ยู โซ ดีพ)
Long as I’m where you’re going to
(ล็อง แอ็ส แอม ฮแว ยัวร์ โกอิ้ง ทู)
I’d wait forever and a day for you
(อาย เวท เฟาะเรฝเออะ แอ็นด อะ เด ฟอ ยู)
I wait up, wait up for you
(ไอ เวท อัพ , เวท อัพ ฟอ ยู)

Everybody in love, go on put your hands up
(เอวี่บอดี้ อิน ลัฝ , โก ออน พัท ยุร แฮ็นด อัพ)
Everybody in love, go on put your hands up
(เอวี่บอดี้ อิน ลัฝ , โก ออน พัท ยุร แฮ็นด อัพ)
Everybody in love, go on put your hands up
(เอวี่บอดี้ อิน ลัฝ , โก ออน พัท ยุร แฮ็นด อัพ)
If you’re in love, put your hands up
(อิฟ ยัวร์ อิน ลัฝ , พัท ยุร แฮ็นด อัพ)

Everybody in love, go on put your hands up
(เอวี่บอดี้ อิน ลัฝ , โก ออน พัท ยุร แฮ็นด อัพ)
Everybody in love, go on put your hands up
(เอวี่บอดี้ อิน ลัฝ , โก ออน พัท ยุร แฮ็นด อัพ)
Everybody in love, go on put your hands up
(เอวี่บอดี้ อิน ลัฝ , โก ออน พัท ยุร แฮ็นด อัพ)
If you’re in love, put your hands up [put your hands up]
(อิฟ ยัวร์ อิน ลัฝ , พัท ยุร แฮ็นด อัพ [ พัท ยุร แฮ็นด อัพ ])

Every minute’s like an hour
(เอฝริ มินยูท ไลค แอน เอาร)
Every hour’s like a day
(เอฝริ เอาร ไลค เก เด)
Every day lasts forever
(เอฝริ เด ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
But what else am I gonna do
(บัท ว็อท เอ็ลซ แอ็ม ไอ กอนนะ ดู)
I’d wait forever and a day for you
(อาย เวท เฟาะเรฝเออะ แอ็นด อะ เด ฟอ ยู)
I wait up, wait up
(ไอ เวท อัพ , เวท อัพ)
I can’t eat, I can’t sleep
(ไอ แค็นท อีท , ไอ แค็นท ซลีพ)
What else could it be
(ว็อท เอ็ลซ เคิด ดิท บี)
Missing you so deep
(มีซซิง ยู โซ ดีพ)
Long as I’m where you’re going to
(ล็อง แอ็ส แอม ฮแว ยัวร์ โกอิ้ง ทู)
I’d wait forever and a day for you
(อาย เวท เฟาะเรฝเออะ แอ็นด อะ เด ฟอ ยู)
I wait up, wait up for you
(ไอ เวท อัพ , เวท อัพ ฟอ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everybody in Love คำอ่านไทย JLS

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น